Články

Stroj času – Predajňa Textilný tovar

Malacky na začiatku leta 1976. Na agentúrnej fotografii (ČSTK, dnes TASR) je zachytená nová predajňa OTEX postavená v Akcii Z na ulici Ľuda Zúbka.

Pri fotografii je tento popis: „Činnosť volených orgánov národného výboru spojená s iniciatívou obyvateľov sú hlavným zdrojom premien, ktorými prešli Malacky, známe mestečko na Záhorí, v tomto volebnom období. Len v akcii Z odpracovali občania dva milióny dvestotisíc hodín, čo predstavuje viac ako 53 miliónov korún. Na zlepšenie životného prostredia vybudovali devätnást kilometrov ciest, tridsať kilometrov chodníkov a vysadili množstvo zelene. Meradlom životnej úrovne je aj kvalita obchodnej siete. K jej rastu prispejú nové predajne obuvi a textilu, vybudované s nákladom štyroch miliónov korún.“ Čítať ďalej

Malacky zmenené strojom času – 20 unikátnych záberov

Pri príležitosti výstavy fotografií Malacké pohľady v galérii MCK sme zhrnuli prelínačky historických a aktuálnych záberov z rubriky Stroj času za posledné roky. V jednom článku tak máte možnosť pozrieť si zmeny na dvadsiatich miestach v Malackách. Čítať ďalej

Stroj času – Hotel Atrium

Dnes sme do rubriky Stroj času zaradili fotografie zachytávajúce hotel, ktorý sa dnes nazýva Atrium. Prvá fotka vznikla krátko po postavení a otvorení hotela. Fotky vznikli s odstupom viac ako 40 rokov.

Čítať ďalej

Stroj času – Areál a okolie Čierneho kláštora

Na historickom zábere vidíme severovýchodnú baštu Čierneho kláštora zachytenú zrejme v 20. rokoch 20. storočia. Vtedy už bola zastavaná aj časť Malaciek pri železničnej stanici, v diaľke stál liehovar s vysokým komínom. Bezprostredné okolie kláštora bolo zatiaľ voľné, Dérerova škola ešte nestála. Kláštorné záhrady slúžili svojmu účelu a boli tiež miestom oddychu františkánov. Čítať ďalej

Stroj času – Červený obchodný dom

Červený obchodný dom, oficiálne obchodný dom Stred, bol otvorený v roku 1982 a sa stal jednou z dominantných stavieb socialistickej architektúry. Vzápätí sa dostal na viaceré pohľadnice mesta. Na prvej fotke je zachytený tesne pred dokončením stavby. Čítať ďalej

Stroj času – Zámocká kaplnka v Malackách

Zámocká kaplnka fungovala počas pálffyovskej éry snáď od 17. storočia až do konca prvej svetovej vojny. Potom bola istý čas opustená a keď mali františkáni internát gymnázia v zámku, ožila opäť. Bolo to v 30. a 40. rokoch 20. storočia a práve z toho obdobia je prvá fotka. Neskôr bol kaplnka zmenená na nepoznanie a zachoval sa len oltár, pred ktorým bola postavená stena.   Čítať ďalej

Stroj času – Radlinského ulica

Oba zábery, ktoré dnes porovnávame, patria medzi najmladšie v tejto rubrike. Oddeľuje ich len necelých 20 rokov. Prvá fotografia vznikla na jar 1997, druhá v lete 2016. Čítať ďalej