Vyhýbanie sa vojenskej povinnosti

V rakúskej monarchii bola v roku 1857 uzákonená všeobecná branná povinnosť, ktorá však obsahovala veľa výnimiek. Väčšina mužov ale rukovala, keď dosiahla dvadsiaty rok života a čakalo ich osem rokov prezenčnej služby a dva roky v zálohe. Do tohto času sa nerátala doba dovoleniek, ktoré sa mohli predĺžiť dokonca až na niekoľko rokov. I v tomto čase dovoleniek si niektorí vojaci rozmysleli svoj návrat k armáde, no to už sa jednalo otvorene o dezerciu.

Na prelome 50-tych a 60-tych rokov 19. storočia mala rakúska armáda 62 peších plukov, 25 práporov poľných strelcov (Feldjäger) a 37 jazdeckých plukov (8 kyrysníckych, 6 dragúnskych, 12 husárskych a 11 hulánskych). Artilériu tvorilo 12 plukov poľného delostrelectva, pluk pobrežného delostrelectva a raketový pluk. Zo Slovenska sa doplňovalo 7 peších plukov a 3 jazdecké, do delostrelectva sa vyberali gramotní muži, ktorí vedeli počítať a početnejšie boli u tejto zbrane zastúpení vojaci z českých krajín.

Noviny “Innsbrucker Nachrichten“ vychádzajúce od 25.1. 1854 až do roku 1945 sa zameriavali na politické správy. V čísle 66 z 23.3. 1857 sa píše o mužoch z prešporskej župy, ktorí sa vyhýbali vojenskej povinnosti a ich pobyt bol neznámy. Častokrát muži odchádzali do zahraničia mimo habsburskej monarchie nielen z dôvodu hľadať si prácu, ale aj preto, aby sa vyhli odvodnej povinnosti. Zo zoznamu spomínaného denníka sú vybraní ľudia zo Záhoria.

Ročník 1833

Ján Barkeczy z Devínskej Novej Vsi, Rudolf Dermíšek z Malaciek, Ján Dermíšek z Malaciek, Karel Dvořák z Malaciek, Ján Friedrich z Malaciek, Karl Frank z Malaciek, Ján Gróf z Malaciek, Ján Vozár z Malaciek, Josef Žáček z Malaciek, Ján Jurkovič z Gajár, Martin Matula z Gajár, Pavol Michálek z Gajár, Ján Orth z Gajár, Ján Kummer z Gajár, František Spusta z Gajár, Ján Weingartner z Kuchyne, Peter Haberle z Kuchyne, Pavol Malík z Borského Sv. Jura, Pavol Gašpar z Plaveckého Sv. Mikuláša, Melichar Slezák zo Studienky, Martin Žilavý zo Studienky, Pavol Biratský zo Studienky, Josef Možný zo Studienky, František Krajčír zo Závodu, Josef Búrsky zo Závodu

Ročník 1832

Ján Bartusz z Devína, Johann Eichberger  zo Stupavy, Ján Kramm z Lozorna, Tomáš Orth zo Zohoru, Jakub Ragac zo Záhorskej Bystrice, Juraj Škrovan zo Stupavy, František Opavský z Rohožníka, Juraj Marcinec zo Záhorskej Vsi, Peter Schulc zo Záhorskej Vsi, Matej Slíž zo Záhorskej Vsi, František Gajta z Gajár, Ján Babinec z Veľkých Levár, Michal Fošnár z Veľkých Levár, Ján Hlavenka z Veľkých Levár, Pavol Jurkovič z Veľkých Levár, Štefan Jurkovič z Veľkých Levár, František Kratochvíla z Veľkých Levár, Karl Lieutenant z Veľkých Levár, Martin Ondrejkovič z Veľkých Levár, Andrej Plávala z Veľkých Levár, Ignác Bollek z Veľkých Levár, Nikolaus Grummich z Malaciek, Anton Medveď z Malaciek.

Ročník 1831

Franz Minkendorfer z Devína, Matej Bartonik z Plaveckého Štvrtka, Sebastian Orth z Gajár, Ján Kleinedler z Veľkých Levár, Michal Kollárik z Veľkých Levár, Andrej Peller z Veľkých Levár, Georg Szukopf z Veľkých Levár, František Jelenek z Malaciek.

Ročník 1830

Štefan Darovec z Borinky, Martin Stegner z Devína, Ján Chrupka z Malaciek, Andrej Babinec z Veľkých Levár, Anton Krajčer z Veľkých Levár, Michal Michálek z Veľkých Levár, Jakub Ondrejkovič z Veľkých Levár, Ján Peller z Veľkých Levár, Ján Ondrejkovič z Veľkých Levár, Tomáš Brucháček z Malých Levár, Josef Tremmel zo Záhorskej Vsi, Štefan Rozskopf zo Záhorskej Vsi, Štefan Rozskopf zo Záhorskej Vsi (menovec), Mathias Filiszberg zo Záhorskej Vsi, Ján Okruhlica z Rohožníka.

Ročník 1829

Štefan Jurkáček z Jakubova, Georg Thonisz z Malých Levár, Anton Benfy z Veľkých Levár, Karl Langheider z Veľkých Levár, Michal Osuský z Veľkých Levár, Michal Tarra z Veľkých Levár, Ján Vanek z Veľkých Levár, Ján Antalovič z Malaciek.

Ročník 1828

František Volanský z Jakubova, Matej Želibský z Jakubova, František Rohlík zo Záhorskej Vsi, Matej Tremmel zo Záhorskej Vsi, Vavrinec Rozskopf zo Záhorskej Vsi, Štefan Brucháček z Malých Levár, Samuel Dokupil z Veľkých Levár, Michal Koščál z Veľkých Levár, Matej Kovárik z Veľkých Levár, Pavol Ondrejkovič z Veľkých Levár, Pavol Ondrejkovič z Veľkých Levár (menovec), Ján Rampok z Veľkých Levár, Thomas Schönherl z Veľkých Levár, Josef Szelréker z Veľkých Levár, Josef Bollek z Veľkých Levár.

Ročník 1827

Ján Hirner z Kuchyne, Ignác Valent z Kuchyne, Ján Martinkovič zo Suchohradu, Ján Kovárik z Veľkých Levár, Michal Rozskopf z Veľkých Levár, Selveka Ján z Veľkých Levár, Josef Vaniš z Veľkých Levár.

Zdroj:
anno.onb.ac.at/anno-suche

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.