Výstava fotografií Malackých pohľadov

OZ Malacké pohľady vďačne využilo ponuku Mestského centra kultúry vystaviť v Galérii MCK unikátne fotografie Malaciek. Srdečne vás pozývame na vernisáž v stredu 4. júla o 18:00. Budete môcť stretnúť autorov a prezrieť si fotografie medzi prvými. Výstava potrvá do polovice septembra.

Reálie Malaciek dokumentujeme a spájame s históriou mesta už od roku 2004. O dva roky neskôr vznikol blog a stránka malackepohlady.sk. Odvtedy priniesla viac ako 1 250 článkov a 9 200 fotografií. Vybrali sme z nich tie najzaujímavejšie, nechali vytlačiť na veľké formáty a usporiadali sme ich do troch celkov:

(1) Stroj času: populárna rubrika, ktorá vás prenesie zo známeho miesta v súčasnosti o desiatky rokov naspäť. Využíva porovnanie terajšej pododby a fotografie pochádzajúcej z historického výskumu MCK. Na výstave môžte vidieť štyri ikonické Stroje času a v digitálnom kiosku si prezrieť ďalšie desiatky malackých lokalít.

Stroj času
po
pred

(2) Genius loci: Niektoré miesta mesta sa rokmi výrazne zmenili, ale ich odkaz žije naďalej. Výstava prináša výber štyroch takýchto miest, ktoré spolu susedia a tvoria celok s odkazom aj do súčasnosti. Možno budete prekvapení! 🙂

(3) Panorámy a detaily: Na veľkých formátoch vyniknú vybrané panorámy a detaily Malaciek súčasnosti. Najväčšia panoráma má dĺžku 5 metrov a prináša nevšedný 360 stupňový pohľad na centrálnu časť mesta!

Aktivity občianskeho združenia

Združenie sa spočiatku zameriavalo predovšetkým na prácu s mládežou a deťmi a na organizovanie kultúrnych a športových podujatí. Vývoj priniesol nové výzvy a aktivity, ktorým venujeme našu pozornosť.

Venujeme sa predovšetkým výskumu dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochrane a propagácii kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Doteraz máme za sebou
– aktívnu účasť na projekte Malacká šošovica (od roku 2014)
– obnovu historických pamiatok – kláštorná studňa a nádvorie (2008) a historický náhrobok Entnerovcov (2013)
– vydanie dvoch knižných publikácií – Malacké pohľady – výber z článkov (2009, 2013)
– prevádzku webstránky www.malackepohlady.sk (od roku 2006)
– prvé turistické informačné tabule o Malackách (2006)
– vydanie adventných kalendárov (2004, 2005, 2007)
– prvomájové Farebné Malacky – výtvarné aktivity pre deti (od roku 2000)
– svätomartinské lampášikové sprievody (od roku 2003)
– dyňohrania pre deti
– dobročinné blšie trhy
– besedy, kultúrne a športové podujatia

Dokumenty a kontakt

Členovia OZ Malacké pohľady

Malacké pohľady OZ (bývalé OZ MLOK) je predovšetkým o ľuďoch, priateľstvách a dobrých vzťahoch. Bez nadšenia, vytrvalosti a tvorivosti našich členov by sa nám určite nepodarilo uskutočniť mnoho pozoruhodných aktivít. Okrem členov OZ nás pri rôznych podujatiach podporujú dobrovoľníckou prácou mnohí ďalší.

Súčasťou občianskeho združenia boli počas celej jeho doterajšej existencie predovšetkým títo ľudia:

 • Juraj Blusk
 • Zuzana Blusková
 • Tomáš Dobrovodský
 • Veronika Kaszycká
 • Kristína Konečná
 • Miroslav Konečný
 • Gabriel Kožuch
 • Katarína Krasňanská
 • Martin Macejka
 • Barbora Macejková
 • Mária Mareková
 • Martin Marek
 • Ondrej Mecháček
 • Peter Novota
 • Júlia Novotová
 • Gabriela Peťková
 • Alojz Radocha
 • Magda Sršňová
 • Marián Trnka
 • Anna Trnková

O občianskom združení Malacké pohľady

Občianske združenie pôsobí od roku 2014 pod názvom Malacké pohľady OZ. Predošlý názov občianskeho združenia MLOK bol skratkou jeho pôvodného a trochu dlhého názvu – Mladí ľudia organizujú a komunikujú, pod ktorým po prvý raz uzrel svetlo sveta v októbri roku 1999.

F_MLOK logo3

Naše občianske združenie sa prvých niekoľko rokov od svojho vzniku venovalo predovšetkým práci s mládežou a deťmi a organizovaniu kultúrnych a športových podujatí. Avšak súčasnosť priniesla nové výzvy a aktivity, ktorým venujeme našu pozornosť. Zameriavame sa predovšetkým na odborný výskum v oblasti dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochranu a propagáciu kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Už od svojho založenia pôsobí Malacké pohľady o.z. predovšetkým v Malackách a ich blízkom okolí.

Kontaktné údaje

Malacké pohľady o.z.
Kukučínova 57, 901 01 Malacky
Slovenská republika

Kontaktné osoby

Miroslav Konečný
Martin Macejka

mpohlady(zavináč)gmail.com

IČO 31800963

Stanovy Malacke pohlady