Najvyššie vrchy Borskej nížiny

/
Borská nížina je jednou z dvoch častí Záhorskej nížiny. Z geomorfologického hľadiska sa člení na sedem podcelkov. Krajinársky (ale aj rozlohou) je jej najcharakteristickejším podcelkom Bor, ktorý zaberá centrálnu časť nížiny. Bor je súvislá oblasť viatych pieskov, ktoré tvoria nízkopahorkatinný reliéf s uzavretými bezodtokovými zníženinami.