Jazyk médií

Jazyk médií na Slovensku

/
Jazyk médií a ich jazyková kultúra na Slovensku sa postupne vyvíja. No napreduje správnym smerom? A kto dnes túto kultúru tvorí? V mojom článku sa pokúsim o reflexiu zmeny jazyka médií a časté chyby, ktoré dnešní žurnalisti robia. Vopred upozorňujem a chcem, aby nasledujúca veta slúžila ako tzv. disclaimer. Nie všetky médiá môžem pozorovať, nie všetky médiá podľahli súčasným trendom, a teda stále držia vysokú kvalitu jazykovej stránky.