Aká bola turistická sezóna 2018 v Malackách

/
Minuloročná turistická sezóna v Malackách patrila medzi tie lepšie. Výrazne k tomu prispelo i označenie turisticky zaujímavých cieľov na cestách v správe BSK. Najpočetnejšiu skupinu turistov tvorili rodiny s deťmi, cykloturisti a seniori. Oproti minulým rokom sa zvýšil záujem o organizované prehliadky mesta so sprievodcom. Medzi najvyhľadávanejšie pamiatky patrili kaštieľ, krypty a kaplnka Svätých schodov.