Dve percentá Malackým pohľadomMartin Macejka

Venujte 2 % Malackým pohľadom

/
Občianske združenie Malacké pohľady sa uchádza o vašu podporu formou darovania dvoch percent z daní z príjmov za uplynulý rok. Váš príspevok nám pomôže zrealizovať zámery, ktoré smerujú k verejnému priestoru s pridanou hodnotou. Uvítame aj vaše pripomienky a podnety k našim aktivitám – a samozrejme – aj osobnú angažovanosť! Ďakujeme.