Výskum osobnosti, diela a odkazu Macka pokračuje

/
Konferencia, kerá si v predešlích ročňíkoch visúžila svoje pevné místo v záhoráckém vjedeckém svjece, privítá zas vjehlasné osobnosci a donese nové pohledi do starích tém. Jak porádňe chodzit s cepama? Vedlajší produkty tráveňá šošovice a čemer. Vztah Macka k džezu. Nové konšpiračňí teórie. Jak to bilo s paňi Mackovú? Vitíčeňí novích bádatelskích úloh. Meditím šanzónová úprava pjesňički o Mackovi v podáňí Aleni Čermákovej, džezová verzija a možná ešťe ňeco. Neopakovatelní zážitek, velikí úspjech už fčíl.