V rubrike história sú zaradené články týkajúce sa minulosti Malaciek a regiónu Záhoria. Prípadne aj súčasnosti s väzbou na minulosť (historické objekty, osobnosti a podobne). Súčasťou tejto rubriky sú podkategórie Genius loci, Osobnosti, Pálffyovci, Pamiatky, Stroj času a iné.

Gustav Košík

Dr. Gustáv Košík, delegát Slovenskej ligy v Amerike

Rodina a začiatky v USA

Gustáv Košík sa narodil 8.6. 1887 v Malackách v dome č. 84 murárovi Matejovi Košíkovi a jeho žene Karolíne rodenej Gregošovej. Bratia František (* 1885) a Konrád (* 1894) zomreli nedlho po narodení. Ako študent nastúpil 14.8. 1909 v Hamburgu na parník Graf Waldersee do New Yorku a po zastávke v Boulogne-sur-Mer sa dostal do NYC. Plavba trvala 14 dní.

V roku 1910 sa živil ako predajca v obchode. Býval ako stravník u rodiny barmana Josefa Dušeka na adrese 291 East 155th Street, NYC. Tu bola vedená ako stravníčka aj Matilda Rišková (* 12.3. 1888 Kúty), s ktorou sa 5.6. 1910 v rímsko-katolíckom kostole na Manhattane oženil. Matilda, dcéra Martina Rišku a Anny Kovarovičovej, prišla do USA v roku 1907 a učila sa vyšívaniu.

Čítať ďalej

Založenie podniku Kablo Malacky

Príbeh legendárneho podniku Kablo Malacky, ktorý fungoval vyše 30 rokov, sa začal v roku 1964. Vtedy ešte neexistovala dnešná Továrenská ulica a na jej mieste bol borovicový les. Časť z neho vyrúbali a na jeho mieste bol 25. februára 1964 položený základný kameň. V archíve agentúry TASR sa nachádza niekoľko fotografií súvisiacich s touto udalosťou, ktorých autorom bol Koloman Cích.

Čítať ďalej

Genius loci (34) – Dom na Kozej ulici

Jedným z najstarších a architektonicky najcennejších rodinných domov v Malackách je typický sedliacky dom z polovice 19. storočia, ktorý sa nachádza na Dolňím konci. Dom na Kozej ulici, ktorý súsedí s hlavnou cestou, má na štíte nápis naznačujúci, že dom bol postavený v roku 1858. Unikátny je komín, asi jediný zachovaný svojho druhu v meste.

Čítať ďalej

Zo života Mikuláša XII. a Henriety Pálffyovcov

Henrieta Pleszowicze-Fredro

Henrieta Františka Michala (Henryka Franciszka Michalina) Pleszowicze-Fredro sa narodila 19.7. 1844 v Ľvove (Lemberg) grófovi Henrykovi Fredro (* 1799) a Mariane Jabłonowskej (* 1820). O osem dní neskôr ju pokrstil kňaz František Turski v miestnom rímskokatolíckom kostole Sv. Márie Magdalény. Prvé meno dostala po otcovi.

Čítať ďalej

Hrob Duschekovcov v Malackách

Pri príležitosti sviatkov, keď si pripomíname zosnulých, prinášame  opäť krátky článok o jednom z významných hrobov na starom cintoríne v Malackách. Hrob obchodníkov Josefa a Moniky Duschekovcov siaha do čias rakúsko-uhorskej monarchie.

Čítať ďalej
John Skopek

Prípad policajného dôstojníka Skopeka

V roku 1933 v USA tragicky zahynul policajný dôstojník John Skopek, pôvodom Záhorák. Podarilo sa odhaliť jeho korene a tiež okolnosti smutnej udalosti.

Rodičia Johna Skopeka pochádzali zo Záhoria. Otec Ján Škopek sa narodil 10. marca 1874 v Kostolišti v dome č. 132 robotníkovi Martinovi Škopekovi a Anne Reichnerovej. Pokrstili ho v Malackách. Matka Tereza Vilémová prišla na svet 27. augusta 1877 v Gajaroch v dome č. 357 domkárovi Štefanovi Vilémovi a Márii Vicenovej.

Čítať ďalej
Majer Vinohrádek, Malacky

Vinohrádek v Malackách

Lokalita a názov Vinohrádek

Dnes sa väčšine ľudí označenie Vinohrádek spája s objektami hospodárskeho charakteru (majer a liehovar), ktoré sa nachádzajú pri starej ceste do Plaveckého Štvrtka a pri kanáli Malina na okraji Malaciek, južne od intravilánu. (Tento kanál, na rozdiel od pôvodného koryta potoka vedúceho cez mesto, bol inou vetvou zrejme vybudovanou umelo.) V minulosti pomenovanie Vinohrádek alebo Vinohrady označovalo rozsiahlejšiu lokalitu medzi spomenutou cestou a dnešnou cestou I. triedy (I/2) vedúcou do Bratislavy.

Čítať ďalej

Stvorenie sveta v Malackách

Monumentálna plastika s názvom Stvorenie sveta zdobí Záhorácku ulicu v Malackách už 35 rokov. Jej autorom je významný sochár Alexander Trizuljak, ktorého najslávnejším dielom je Víťazný vojak na na bratislavskom Slavíne.

Čítať ďalej
Malacky, Bersón, Severínek

Národnostná situácia v Malackách v roku 1885

Dnes sa vrátime do Malaciek z konca 19. storočia. Pozrieme sa na sériu článkov publikovaných začiatkom roka 1885 v týždenníku Svornosť, ktorý vychádzal každý piatok v Trenčíne. Vydavateľom periodika s podtitulom „Časopis pre politiku, školstvo a hospodárstvo“ bol Karol Kubányi. Išlo o promaďarsky orientovaný časopis určený pre slovenské publikum. 

Čítať ďalej