Falangir má za sebou bohatý rok

Priznám sa, že pred rokom som si nevedela predstaviť, čo bude o rok. Po úraze, po páde na lyžiach, som zrazu ostala „nehybná“ a moje rozhodnutia a konanie na nasledujúci rok zrazu neboli len mojimi. S odstupom času je človek vďačný aj za takúto skúsenosť. Povedala som si totiž, že nie je to až také zlé. Kultúra a kultúrnosť nakoniec nemajú miesto len v divadle. Stretávala som sa s  ňou v profesionálnom a slušnom prístupe celého tímu kliniky na Juhu. Počas celého roka som vo svojom zrelom veku rehabilitovala v posilňovni s juniormi. Slušnosť a ochota, normálne sa všetci vzájomne zdravia, cvičila som s erudovaným trénerom, ktorého pridanou hodnotou pri rehabilitácii bol dokonca humor (pozdravujem kombo Rasťo a Daniel 😊).

Ako toto súvisí s divadlom?

Divadelná tvorba zahŕňa v sebe zdanlivo nesúvisiace spektrum činností s umeleckou kreáciou, je to platforma ľudskej vzájomnosti, stretnutí, komunikácie. Sem sa prináša námetový potenciál, ktorý sa potom pri tvorbe viac-menej využíva, dočítala som sa.

Divadelníci sú akýmsi lakmusovými papierikmi doby, identifikujú vône, farby, strihajú ušami a fragmenty skladajú do scénických obrazov. Práve v týchto dňoch aj my skladáme nové predstavenie s hosťujúcim skvelým režisérom, zachytávame zvláštny prechodový nepokoj: niečo sa mení, niečo nás znepokojuje a vyrušuje nás pri jasnom vnímaní vecí a súvislostí, z niečoho sme nesvoji a možno nevieme presne pomenovať z čoho máme obavy, možno strach.

Moja osobná ľudská ročná skúsenosť v Malackách mi hovorí: nie je to až také zlé. Ešte stále sa dá dôverovať, vieme sa spoľahnúť, slušnosť, vedomosti a odbornosť majú svoje miesto, sú takí, čo vedia a pristupujú ľudsky, mladí si zaslúžia uznanie a perspektíva sa javí fajn.

Falangir
Foto archív Falangir

Len tak sme vedeli v našom divadle počas minulého roka zorganizovať päť workshopov a napriek horeuvedenému ich aj zrealizovať. Výnimočné tvorivé stretnutia sme zažili s lektormi z ODIVO (Filip Hajduk a Majka Danadová), s Mgr. Barborou Krajč Zamiškovou , ArtD., s Mgr.art. Palom Viechom, ArtD. Stretnutia boli skvelé aj preto, lebo v rámci aktivít sa otvára priestor aj pre rodičov našich divadelníkov a PeadDr. Martina Ambrušová a Mgr. Barbora Klímová sú nielen pedagogičky, ale aj hudobníčky a tvorivé umelecké duše a maminky pre všetky decká na workshopoch.

Jar 2022 sme prežili na prednesových súťažiach a na súťaži divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín. Naši prednesári sa opäť predstavili na celoštátnej prehliadke, ale v zlatom pásme sa umiestnilo aj falangirské predstavenie Mámenia a preliezačky s mimoriadne pozitívnym hodnotením poroty. Priamo z Kubína sme vystúpili na regionálnej divadelnej paráde REGIO POMPA v Malackách. Vznik toho festivalu sme spolu s tromi partnermi iniciovali a spoločne sme ho aj zorganizovali. Takmer sto detí sa nielen predstavilo divákom a zároveň mali možnosť zúčastniť sa tvorivých dielní pod vedením odborných lektorov.

Falangir
Foto archív Falangir

V júni sme boli pozrieť aj v Liptovskom Mikuláši na celoštátnu divadelnú prehliadku a zažili sme parádnu atmosféru rýchlych presunov z predstavenia na predstavenie a hodnotenia odborných porôt, či na diskusie – to bola jazda!

Začiatkom leta sme prijali pozvanie na zaujímavý projekt regionálnej výchovy základnej školy v Rohožníku, v rámci ktorej sme odprezentovali knihu Stana Bellana Šir ha-širím – Pjesnička šeckích pjesňiček alebo O čem spívá Šalamún.

Na prelome augusta a septembra 2023 sme vybehli na Scénickú žatvu do Martina a absolvovali sme dva workshopy – režijný a javiskový pohyb. Zároveň sa naše dievčatá Katka Baška a Laura Lorencová zúčastnili v Čechách hereckého sústredenia pod vedením profíkov z divadla Drak a účinkovali v predstavení Prodaná nevěsta, ktoré odohrali aj v Prahe.

V septembri sme účinkovali na Senickej divadelnej horúčke s predstavením Išel Macek a v októbri tohto roka vystúpime opätovne s Apokalypsou vo Veľkých Levároch.

Falangir
Foto archív Falangir

Paralelne počas roka sme hrávali predstavenie Išel Macek a od septembra sme tvorili v dvoch projektoch – Apokalypsa vo Veľkých Levároch alebo čo by ste chceli za tie peniaze a Spojenia. Obe predstavenia sme úspešne divácky uviedli a obe sa súťažne predstavili na krajských prehliadkach v marci a v apríli 2023.

Spojenia si tínedžeri zahrali na prehliadke Stretnutie s malou Táliou, v konkurencii 15 predstavení sme sa umiestnili na 1. mieste. Nič viac nás však pri hodnotení tak nepotešilo ako slová porotkyne Martiny Kovaľ Majerníkovej: dlhodobo pozorne sledujeme vašu prácu v oblasti umeleckého prednesu a divadelníctva a naozaj prinášate tvorbu, na ktorú sa každoročne s veľkými očakávaniami tešíme.

V novembri sme boli pozvaní na premiéru predstavenia Čaj u pána senátora a mali sme možnosť opäť sa vystískať s pani Emíliou Vášáryovou. V tomto istom mesiaci slávilo jubileum Divadlo na hambálku, kam sme adresovali pozdravnú nótu.

FALANGIR vnímame od počiatku ako platformu pre tvorivé spájania, procesy, projekty…

Falangir
Foto archív Falangir

V decembri 2022 sme dievčatám z „ozetka“ Citrónky z Jakubova poslali nášho Mikuláša, ktorý sa rád pridal na Mikulášsky večierok pre deti a premiérovali sme. Uviedli sme Apokalypsu vo Veľkých Levároch, ktorá je spojením ochotníckych divadiel a jeho tvorivého tímu Bellan – Habová – Reifová – Farkaš s profesionálnym režisérom Paľom Viechom. Apokalypsa je projekt iniciovaný navrátencami zo sveta:  Denisom Šatanom, Kristínou Reifovou a Mirkou Sivákovou a ich tvorivého a organizačného potenciálu. Apokalypsa je projektom spolupráce „ozetiek“ a samospráv: FALANGIR Kostolište a Čisté srdce Veľké Leváre. Výsledkom je inscenácia, ktorá sa úspešne predstavila divákom v rámci regiónu a na krajskej prehliadke Divadelné konfrontácie sa umiestnila na 1. mieste.

Nič viac nás však pri hodnotení tak nepotešilo ako privítanie porotcu Mareka Mokoša, režiséra a dramaturga SND: srdečne vás vítam, teším sa, že FALANGIR je tu opäť a opäť skvelé.

Obe predstavenia nás budú reprezentovať na celoštátnych súťažných prehliadkach.

Jakub Badrna, nadšenec zo Zohoru, nás pozval účinkovať na podujatie Konc jak živé 2022 a tak sme radi prišli a Samko Vrlák sa v Zohore predstavil aj tento rok s textami v záhoráčtine od  Stana Bellana si vyslúžil srdečný aplauz.

Falangir
Foto archív Falangir

V marci 2023 sme boli prizvaní do hodnotiacich porôt Hviezdoslavovho Kubína 2023 pre Bratislavu a skúsenosť z tejto oblasti potvrdila naše dlhodobé vnímanie kvality umeleckého prednesu a vôbec vývoja umeleckého prednesu. Áno, umelecký prednes bol na Slovensku pôvodne súčasťou školskej prípravy evanjelikov a jezuitov. Dnes ide o umelecký prejav, ktorý nesie v sebe nielen dramaturgiu (kvalitný výber textu, jeho interpretáciu, kompozíciu a pod.), výraz a techniku reči ale je priestorom pre veľmi osobnú, autentickú výpoveď k poslucháčom a  pre dobrý dialóg odbornej poroty a prednesárov v hodnotiacom rozbore. Práve dobrý hodnotiaci seminár, motivujúci a odborne vedený považujeme za kľúčový, prináša povzbudzujúce momenty a odporúčania. Prednes nie je o odovzdávaní diplomov. Celkové poňatie a organizácia Jany Mikitkovej a Mirky Kalinkovej sú skvelou inšpiráciou pre všetkých organizátorov.

V týchto dňoch začíname s prípravou regionálnej divadelnej parády REGIO POMPA So Zuzkou Pucherovou a celým organizačným tímom veríme, že spájanie a vzájomná dôvera prináša väčšie možnosti a výsledky. V súvislostiach posledných mesiacov to bude aj jedna z vôbec možných realizačných ciest. Veríme, že aj na druhej strane Karpát vieme vytvoriť podmienky pre dramatickú tvorivosť detí a mládeže, pretože tvorivý proces prináša otázky a odpovede, ktorým predchádza vnímanie, myslenie, tvorenie nielen v rámci divadla.

Počas roka pri nás už tradične stála spoločnosť AutoSave a podržala nás s logistikou,  čiastočne priestorovo (čo je pre nás existenčné), nás podržala obec Kostolište. Mesto Malacky nás podporilo dotáciou a písali sme projekty nielen na mesto ale i na BSK a FPÚ a podarilo s. Zdroje použijeme nielen pre deti z nášho divadla ale pre všetkých účastníkov festivalu REGIO POMPA.

Naša pani firštka, divadlo Falangir
Záver predstavenia Naša pani Firštka
(Foto Miroslav Konečný)

Pred piatimi rokmi sme začali predstavením Naša pani Firštka a všetci účinkujúci položili základy a vytvorili podmienky pre dnešné pôsobenie divadla. Danka a Pali Škrhovci spolu s Fredym Swanom sú dodnes dušou nášho zoskupenia. Toľko by sme chceli, aj keď ideme „na kolene“, bez priestoru a predvídateľných zdrojov financovania, s nutnou administratívou, ale furt nepochybujeme o zmysle kultúry.

Pokiaľ decká, tínedžeri, ale aj dospelí budú tvoriť, pokiaľ budeme schopní tvoriť pre nich tvorivé prostredie, budú chcieť počuť a budeme im ochotní načúvať, hádam budeme schopní aj v budúcnosti  zažívať jedinečný pocit z tvorivosti, z vlastnej tvorby, zo spolupráce pri tvorbe, z tej parády, keď už sa to varí!

Verte, nie je to až také zlé, ako sa veci okolo nás javia.

1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.