Mesto prijíma žiadosti o dotácie na rok 2024

Mesto Malacky v decembri zverejnilo výzvu o pre záujemcov o dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v znení neskorších zmien. Lehota na podávanie žiadostí trvá do konca januára. Úspešní žiadatelia budú svoje projekty alebo činnosť v oblasti kultúry, športu, sociálnej oblasti atď. realizovať v priebehu roka 2024.

Oblasti podpory (podľa výzvy)

 • šport
 • kultúra
 • sociálna oblasť
 • iné (neziskové organizácie)

Kto je oprávnený žiadať o dotáciu?

 • právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta (organizačné jednotky/zložky bez právnej subjektivity predkladajú aj písomné splnomocnenie podpísané štatutárom materskej organizácie – vzor splnomocnenia je prílohou výzvy)
 • fyzické osoby podnikatelia, ktoré majú trvalý pobyt alebo vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta

Na aký účel je možné žiadať?

 • podľa uvedeného VZN sú oprávnené žiadosti na podporu
  • všeobecne prospešných služieb
  • všeobecne prospešných účelov
  • verejnoprospešných účelov
  • podnikania a zamestnanosti
 • je možné žiadať o dotáciu na činnosť alebo na konkrétne podujatie

Podmienky poskytovania dotácií

Pre inšpiráciu si môžete pozrieť prehľad žiadostí o dotácie v jednotlivých oblastiach z predchádzajúcich rokov.

Ilustračné foto: Barbora Hrubošová

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.