Aká je budúcnosť Malaciek?

Mesto Malacky sa rozrastá a napreduje smerom do budúcnosti. Preto vedenie mesta plánuje v blízkej dobe vybudovať nové objekty, revitalizovať a modernizovať mesto. V centre sa aktuálne stavia objekt Severín, ktorý nie je mestským, ale súkromným projektom. Mesto Malacky má v pláne vybudovať nový kultúrny dom, zimný štadión či modernizovať Mierové a Kláštorné námestie.

Zimný štadión je jedným z objektov, ktorý naberá v súčasnosti reálne kontúry. V októbri tohto roka sa symbolickým poklepaním základného kameňa začala výstavba štadióna, ktorý by mal byť do dvoch rokov postavený. „Aréna bude športovým tréningovým komplexom, ktorého súčasťou bude okrem hokejovej haly aj multifunkčná hala pre kolektívne športy a ďalšie športovo-technické zázemie. Bude slúžiť obyvateľom mesta i okresu, rekreačným športovcom i športovým klubom na prípravu,“ povedal pri otvorení primátor Malaciek Juraj Říha.

Športová aréna Malacky
Vizualizácia športovej arény v Malackách
(Foto CITYPROJEKT)

Výstavbu štadiónu v Malackách vyzdvihol aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan. „Budeme sa tešiť, keď v Malackách vznikne hokejový klub, kde v budúcnosti vyrastú hokejisti a hokejistky. Sme radi, že mesto ponúkne deťom možnosť všeobecnej pohybovej aktivity, ktorá je dôležitá pre ich rozvoj a zdravý životný štýl.“

Začať s budovaním kultúrneho domu je taktiež jedným z predvolebných sľubov novozvoleného primátora Juraja Říhu. Kultúrny dom by mal mať nielen multifunkčnú sálu s kapacitou 350 miest, ale taktiež aj výtvarný ateliér či knižnicu, ktoré by slúžili ako priestory pre Základnú umeleckú školu, resp. Mestské centrum kultúry. Na výstavbu kultúrneho domu v Malackách už bola vypísaná súťaž. Nej sa zúčastnilo v prvom kole 25 kolektívov a v druhom kole tri ateliéry. Architektonickú súťaž vyhral ateliér N/A. V návrhu architekti plánujú zbúranie bývalej budovy mestského úradu pri križovatke Radlinského ulice a Zámockej. Zbúraním budovy chce N/A posilniť dominanciu kostola v centre Malaciek. Tento víťazný architektonický návrh bol ocenený odmenou v hodnote 12 000€. Ako uviedol primátor Říha ešte pred začiatkom súťaže pre portál malacky.sk: „Mesto je pripravené kompletne vybúrať starú budovu úradu, ale architekti môžu porotu presvedčiť aj o jej rekonštrukcii.‟

Návrh kultúrneho domu, Malacky
Návrh kultúrneho domu v Malackách
(Foto archinfo.sk)

Mesto Malacky tiež vyhlásilo súťaž na riešenie obnovy Mierového námestia a Kláštorného námestia. Mesto žiadalo navrhnúť kvalitný verejný priestor, ktorý reaguje na stavbu Severína a kultúrneho domu. Súťaž opäť vyhral ateliér N/A s návrhom, v ktorom by Kláštorne námestie slúžilo ako oddychovo relaxačná zóna s prevládajúcou zeleňou a Mierové námestie by sa stalo mestskou terasou. Podľa návrhu N/A by mali vzniknúť tri pavilóny. Prvý by bol na Kláštornom námestí pri verejných toaletách, druhý na Mierovom námestí a tretí pred Spoločenským domom. V návrhu Benjamína Brádňanského a Víta Haladu sa plánuje rozšírenie chodníka pozdĺž kostola, výmena trávnika za mlat, položenie dlažby na Mierovom námestí či výsadba líp. „Naším zámerom bolo prepojenie nielen spomínaných dvoch námestí, ale širšieho celku, teda jedným smerom cez Zámockú ulicu a plánovaný kultúrny dom až do Zámockého parku a kaštieľa a smerom druhým k pripravovanej Radničnej záhrade,“ povedal pre malacky.sk Brádňanský.

Námestie, Malacky
Návrh úpravy námestia v Malackách
(Foto archinfo.sk)

O pláne modernizácie a napredovania Malaciek, ktoré môžeme už teraz vidieť, hovorí aj viceprimátor Milan Ondrovič. „Sme svedkami historických momentov, keď sa rodí živé, ambiciózne a moderné centrum mesta. Verím, že všetci Malačania naň budú právom hrdí,“ doplnil na záver pre portál malacky.sk.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.