Genius loci – Námestie padlých (13)

Dnes sa pozrieme na niekdajšie námestie, ktoré vzniklo aj zaniklo v minulom storočí a nachádzalo sa neďaleko kláštora. Jeho existencia trvala asi 50 rokov a názov znel Námestie padlých, istý čas aj Legionárske námestie.

Hlavná ulica, ktorá vedie popri kláštore východným smerom k Malým Karpatom a ktorá sa dnes nazýva Radlinského ulica, tu bola zrejme už v období stredoveku. Zámocká ulica, resp. zámocká alej vznikla vtedy, keď bol postavený zámok – teda niekedy v 17. storočí. Kolmo na ňu bola neskôr vytvorená ulica, ktorá dostala pomenovanie Nová.

V trojuholníku medzi týmito ulicami bol koncom 20. rokov minulého storočia umiestnený pamätník, venovaný vojakom, ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne. Nazvali ho Pomník padlých a námestie okolo neho dostalo pomenovanie Námestie padlých. Neskôr sa volalo aj Legionárske námestie.

Zbierka na pomník bola podľa zápisnice obecného zastupiteľstva povolená v roku 1928. O rok neskôr už pomník, ktorý bol dielom sochára Ladislava Majerského, stál na dnešnom mieste.

Pomník tvoria dve sochy znázorňujúce vojakov, z ktorých jeden zomiera.

Pôvodne mal podstavec pomníka tvar kocky. Na bočných stranách podstavca boli umiestnené tabule s menami Malačanov, ktorí zahynuli vo vojne. Zachoval sa list z roku 1930, ktorého pisateľ tvrdí, že pomník sa Malačanom veľmi nepáčil.


V priebehu 20. storočia prešiel pomník niekoľkými zmenami. Vymenili mu podstavec a okolo neho vznikla malá ohrada. Na čelnej strane podstavca bola umiestnená nová tabuľa, ktorá nahradila dve pôvodné.


Pod ňou pribudli niekedy po druhej svetovej vojne tabuľka s menami osôb, ktoré zahynuli v Slovenskom národnom povstaní. Tieto tabuľky boli na pomníku dovtedy, kým nevznikol pamätník padlých v SNP na rovnomennom námestí.

Na námestí a v jeho okolí bolo v minulosti mnoho obchodov. Na rohu, v budove, ktorá sa dnes zvykne nazývať Srdiečko, bol obchod so zmiešaným tovarom. Susedil s obchodom s obuvou. O kúsok ďalej bola drogéria. Na opačnej strane bol v rôznych dobách obchod s klobúkmi, kadernícky salón a galantéria. V budove sporiteľne oproti pomníku bol obchod so zmiešaným tovarom, drogéria, hodinár.


Námestie prešlo na prelome 70. a 80. rokov veľkou zmenou, ktorá znamenala jeho zánik.

Domy na pravej strane boli zbúrané a na ich mieste vznikla nová výšková budova Nafty. Dnes tam sídli mestský úrad. Pomník však zostal zachovaný do dnešných čias. Je zapísaný v ústrednom zozname pamiatok.


Na internetovej stránke www.vets.estranky.cz sa objavil zoznam padlých vojakov z Malaciek, prepísaný podľa tabule na pamätníku:

ALBRECHT ĽUDEVÍT 1892 1919, BAKOŠ ĽUDEVÍT 1884 1916, BARTOŠ PAVEL 1892 1916, BENKA JOZEF 1877 1915, BENKOVIČ JÁN 1885 1915, BENKOVIČ ŠTEFAN 1886 1914, BINČÍK CYRIL 1893 1915, BINČÍK JÁN 1894 1915, BITTNER FRANTIŠEK 1892 1916, BLAŽÍČEK FRANTIŠEK 1896 1919, BLAŽÍČEK ŠTEFAN 1890 1915, BLAŽÍČEK ŠTEFAN 1882 1915, BLAŽÍČEK MICHAL 1885 1916, BOJNAR MICHAL 1894 1915, BIMICH JÁN 1894 1915, CICHNER AUGUSTÍN 1888 1915, DANIHEL JAKUB 1885 1917, DANIHEL JOZEF 1877 1915, DANIHEL PAVEL 1890 1914, DANIHEL ŠTEFAN 1897 1919, DANIHEL ŠTEFAN 1882 1915, DOBROVODSKÝ ALOJZ 1897 1918, DOBROVODSKÝ JÁN 1892 1915, ECKER FERDINAND 1897 1918, FOLTIN IGNAC 1883 1916, FONAL ŠTEFAN 1887 1914, FRAY KOLOMAN 1890 1915, FUTO ONDREJ 1888 1915, GAJDÁR ŠTEFAN 1884 1915, GAŠPAR FRANTIŠEK 1897 1917, GAŠPAR ŠTEFAN 1885 1915, GAVALÍK AUGUSTÍN 1886 1915, GELINGER JOZEF 1893 1915, GEYER ŠIMON 1887 1915, GREGOS JÁN 1892 1915, GREIF VINCENC 1897 1918, GUT JOZEF 1875 1917, HANUŠ FRANTIŠEK 1882 1915, HANUŠ IGNÁC 1880 1914, HANUŠ JOZEF 1884 1918, HANZLÍK ONDREJ 1874 1916, HAVLÍK ANTON 1894 1915, HAVLÍK JÁN 1884 1917, HAVLÍK JÁN 1875 1916, HAVLÍK JOZEF 1898 1918, HAVLÍK MARTIN 1879 1917, HAVLÍK MICHAL 1885 1915, HAVLÍK VILIAM 1894 1915, HEDVÁBNY JOZEF 1883 1915, HORVAT FRANTIŠEK 1886 1916, HORVATH ŠTEFAN 1875 1916, HRICKA JOZEF 1871 1916, IVAN ŠTEFAN 1882 1914, JAKL JOZEF 1872 1917, JANČÍK JÁN 1891 1917, JANČÍK JOZEF 1887 1915, JANEČEK FRANTIŠEK 1893 1915, JANÍK JAN 1880 1914, JELINEK ARTÚR 1892 1915, JELINEK MATEJ 1899 1918, JURICA JOZEF 1888 1917, JURIK ONDREJ 1894 1915, JURKOVIČ ŠTEFAN 1888 1916, KAFKA FRANTIŠEK 1885 1916, KATRABA AUGUSTÍN 1894 1915, KATRABA FRANTIŠEK 1882 1916, KATRABA ŠTEFAN 1891 1914, KOCMUNDA JÁN 1882 1916, KOČÍŠEK ŠTEFAN 1894 1915, KOLLER ANTON 1878 1916, KORDOŠ JAKUB 1899 1915, KORCHACKÝ LEOPOLD 1883 1914, KOVANIČ FRANTIŠEK 1883 1918, KOVÁR JÁN 1886 1914, KOŽUCH JAN 1891 1915, KOŽUCH JÁN 1887 1914, KOŽUCH JOZEF 1894 1915, KOŽUCH MATEJ 1993 1914, KOŽUCH ŠTEFAN 1896 1917, KOŽUCH ŠTEFAN 1887 1915, KRÁL ALBERT 1895 1916, KRÁL ANTON 1880 1915, KRÁL JÁN 1898 1916, KRÁL JÁN 1878 1917, KRÁL ONDREJ 1895 1917, KRÁL VENDELÍN 1882 1918, KRATOCHVILA JÁN 1878 1915, KRATOCHVILA MICHAL 1873 1917, KRIPPEL JÁN 1896 1918, KRIPPEL MARTIN 1878 1916, KRIPPEL MICHAL 1887 1917, KUČERA JOZEF 1893 1917, KUČERA MICHAL 1884 1918, KUKLOVSKÝ JÁN 1887 1914, KUKLOVSKÝ MICHAL 1886 1915, KURAČKA FERDINAND 1885 1916, KÚRA JOZEF 1879 1915, LONČEK JÁN 1886 1916, MALÝ JOZEF 1881 1916, MALÝ MARTIN 1892 1915, MALÝ MARTIN 1873 1916, MALÝ MATEJ 1895 1917, MALÝ ŠTEFAN 1892 1915, MARCINEC JÁN 1894 1918, MATUŠEK ANTON 1888 1915, MATUŠEK JOZEF 1880 1916, MAXIAN MARTIN 1879 1916, MICHALOVIČ ŠTEFAN 1881 1914, MIZNER MATEJ 1882 1917, MLÁDEK MICHAL 1897 1916, MLÁDEK MICHAL 1883 1916, MRÁZ JOZEF 1895 1916, MRÁZ JOZEF 1882 1914, MRÁZ MARTIN 1893 1915, MRÁZ ŠTEFAN 1874 1916, MURANYI FRANTIŠEK 1896 1915, OBSELKA JOZEF 1891 1915, OBSELKA MICHAL 1883 1914, ONDREJKA JÁN 1895 1915, ONDROVIČ JÁN 1895 1915, ORESKÝ MATEJ 1880 1917, OREŠANSKÝ JÁN 1889 1914, ORLÍK ANTON 1898 1917, OSLEJ MICHAL 1887 1918, OSUSKÝ ANTON 1896 1915, OSUSKÝ ANTON 1896 1915, OSUSKÝ AUGUSTÍN 1895 1916, OSUSKÝ JÁN 1890 1916, OSUSKÝ JOZEF 1887 1915, OSUSKÝ JOZEF 1883 1918, PAJPACH PAVEL 1880 1915, PAVELKA ANTON 1876 1919, PETRÁŠ JÁN 1885 1915, PISSK FELIX 1884 1916, POLÁK VILIAM 1894 1915, POLLÁK AUGUSTÍN 1895 1918, POLLÁK JÁN 1876 1917, POLLÁK OTO 1898 1914, POLLÁK ŠTEFAN 1882 1916, PROCHAZKA PAVEL 1892 1915, PROKOP JÁN 1892 1916, REISNER ALFRED 1882 1919, REŽNÝ JOZEF 1887 1916, ROHLÍČEK FERDINAND 1892 1915, ROHLÍČEK VILIAM 1898 1918, ROSENSTEIN ARTÚR 1887 1917, ROŠ ĽUDOVÍT 1889 1915, RYBA JOZEF 1896 1916, RYBA JÚLIUS 1896 1916, SEČKÁR MATEJ 1894 1919, SLEZÁK JÁN 1896 1915, SLOBODA PAVEL 1890 1915, ŠURAN MAXIMILIAN 1884 1915, ŠELC ANTON 1884 1914, ŠELC JÁN 1894 1917, ŠELC MATEJ 1889 1915, ŠELC PAVEL 1890 1915, ŠIMKOVIČ ŠTEFAN 1894 1915, ŠÍP ŠTEFAN 1888 1917, ŠÍRA FRANTIŠEK 1894 1915, ŠPRINGER ANTON 1879 1916, ŠTIFTNER ŠTEFAN 1892 1915, ŠTOKONGER AUGUSTÍN 1882 1918, TABORSKY FERDINAND 1889 1915, TICHY JÁN 1883 1918, TOMAN JÁN 1890 1915, VALENT JOZEF 1882 1916, VANIŠ ALEXANDER 1885 1915, VILEM JÁN 1897 1916, VINCEK JÁN 1874 1915, VISMEK PAVEL 1897 1918, VISMEK ŠTEFAN 1892 1915, VRABEC MIKULÁŠ 1892 1920, WASSERVOGEL FRIDRICH 1894 1915, WESELÝ JOZEF 1896 1916, WOLLNER MICHAL 1892 1914, ZÚBEK MICHAL 1879 1916, ZÚBEK MIKULÁŠ 1875 1915, ŽDIMAL JÁN 1879 1916, ŽILAVÝ JOZEF 1897 1917, ŽILAVÝ PAVEL 1887 1915, ŽIVICA JÁN 1895 1917

6 komentárov
 1. PaV
  PaV hovorí:

  Jazykové okienko.
  Zaujímalo ma písanie výrazu „pomník padlých“/“pomník padlým“. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV má zriadenú jazykovú poradňu (http://www.juls.savba.sk/poradna/index.html), odkiaľ celkom rýchlo a ochotne odpovedali. Vyberám z mailu:
  „Ak ide o symbolický pomník venovaný viacerým padlým (na ktorom často býva aj menný zoznam), používa sa datívna väzba pomník padlým. Genitívna väzba pomník padlých sa používa, keď je pomník venovaný konkrétnym osobám, ktoré sú na ňom zobrazené.“

 2. jazykovedec - amatér
  jazykovedec - amatér hovorí:

  Pozor!
  Ak sú na pomníku nečitateľné mená, tak je to pomník zapadlých /prachom/.
  Ak sú na pomníku mená tých, ktorí padli po vojne, tak je to pomník popadlých.
  Ak je to pomník partizánov, ktorých dopadli Nemci, tak je to pomník dopadlých.
  Ak sú to zbehnutí partizáni, tak pomník odpadlých.
  Katapultujúci sa letci majú pomníky vypadlých.
  Obyvatelia krajín ktoré boli napadnuté, majú pomníky napadlých.
  Samozrejme, že sa tam pridáva slovíčko padlých, alebo padlým.
  Správny tvar je potom napr. pomník napadlých padlých.
  Ak ale postavia napadlí, ktorí prežili, pomník tým ktorí neprežili, potom je správny tvar pomník napadlých padlým.
  Málokedy je vídať tvar pomník padlým dopadlých, to jest tým partizánom, ktorých dopadli a oni udali svojich druhov, aby sa zachránili

 3. Jozef Martinec
  Jozef Martinec hovorí:

  Pekná foto-dokumentácia. Pamätníkom pripomína zašlé časy a spomienky na túto časť vtedajších Malaciek, keď sme sa občerstvovali v Srdiečku, pri čakaní na autobusy a nákupoch u Baťu a v okolitých predajňach.

 4. Jozef Matúšek
  Jozef Matúšek hovorí:

  Na tabuli padlých, je aj môj dedo: Matúšek Anton.. Až teraz vidím histor,obrázky z umiestnenia pomníku-super.

 5. Simona Süčová
  Simona Süčová hovorí:

  Děkuji.Na pomníku jsem našla jméno manžela mé prababicky.Možna mého pradědu.

  Jósef Žilavý 1897-1917

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.