Cyklojazda MALACKY na KOLO 8.6.2024

V sobotu 8.6.2024 sa bude konať opäť Malacká šošovica a po niekoľkých rokoch opäť aj cyklojazda na podporu bezpečnej cyklodopravy v meste Malacky. Podujatie organizuje OZ Malacké pohľady a MALACKY na KOLO – iniciatíva pre rozvoj cyklodopravy v meste.

Spoločnú jazdu sme naposledy organizovali ešte v roku 2017, kedy sa zúčastnilo viac ako 100 cyklistov. Iste si pamätáte cinkanie zvončekov a výbornú priateľskú a komunitnú náladu, ktorá podujatie sprevádzala. Nás ako organizátorov čakalo ešte predvolanie na políciu, kde sa sťažoval netrpezlivý motorista, ktorého sme spoločnou jazdou niekde obmedzili. Preto sme tentoraz zhromaždenie a trasu jazdy riadne ohlásili.

3. cyklojazda v roku 2017

Za uplynulé roky sa Malacky významne posunuli z hľadiska budovania infraštruktúry pre cyklistov a vďaka aktívnemu prístupu mestského úradu a financiám z Európskej únie a tiež mestského rozpočtu boli vybudované ťažiskové cyklotrasy na Radlinského, Pezinskej, Záhoráckej, Veľkomoravskej, Nám. SNP, Partizánskej a Mierovom námestí. Rozsah zrelizovaných stavieb je v slovenskom prostredí skutočne unikátny!

Iniciatíva Malacky na Kolo nebola účastníkom týchto projektov, aj keď sme ich ideovo podporovali. Spôsob realizácie, technické riešenia, ale aj dohľad na stavbami boli zodpovednosťou investora, čiže Mesta Malacky. Výstavba cyklotrás a rekonštrukcie ulíc so sebou priniesli aj obmedzenia, nevyhnutné zúženia chodníkov, ciest, alebo úpravy zelene.

Nové prostredie znamená aj nové dopravné situácie, ktoré účastníci nie vždy riešia správne, preto je v prvom rade potrebná opatrnosť, ohľaduplnosť a slušnosť.

Pri neustále sa zvyšujúcej intenzite dopravy sa s potenciálnymi konfliktami budeme zrejme naďalej stretávať a to nielen na kríženiach s chodcami, alebo s autami, ale aj na cyklotrasách samotných. Znalosť pravidiel cestnej premávky pomôže týmto kolíziám predchádzať, je preto v záujme všetkých sa o nich dozvedieť viac.

Ciele MALACKY NA KOLO od roku 2024

Verejný priestor nie je nafukovací, musíme sa oň podeliť a zvoliť taký spôsob dopravy, ktorý je najefektívnejší. Cyklodoprava je v mnohých prípadoch práve takouto ideálnou alternatívou. Veríme, že stále existuje viacero možností, ako spraviť naše mesto bezpečnejším pre cyklistov a podporovať nemotorovú dopravu namiesto áut. Preto organizujeme opäť jazdu na podporu našich aktualizovaných cieľov:

1) Zvýšiť bezpečnosť cyklistiek a cyklistov v meste Malacky

 • Pokračovať v budovaní cyklociest – ponúkame poradný hlas pri riešení detailov ako aj priorít pri dobudovaní najdôležitejších úsekov.
 • Za ďalšie priority pre rozvoj cyklo-dopravy v Malackách považujeme:
  • bezpečné cyklo-dopravné napojenie sídliska Juh na centrum mesta;
  • budovať stojiská na bicykle – prioritne na vlakovej stanici, priebežne pozdĺž cyklotrás, pri školách a úradoch;
  • bezpečný prístup na voľnočasové cyklotrasy v okolí Malaciek;
  • spojenie s okolitými obcami, ktoré umožní dochádzanie do Malaciek na bicykli.
 • Vyzývame MsZ na prijatie VZN / regulatívu, aby každý verejný projekt bol vo fáze prípravy odborne posúdený aj z pohľadu vplyvu na cyklodopravu.
 • Ponúkame spoluprácu na osvetových a výchovných aktivitách pre verejnosť a skupiny so záujmom o cyklodopravu (deti, mládež, začínajúci cyklisti, seniori).

2) Popularizovať cyklo-dopravu v Malackách ako:

 • Rovnocenný a plnohodnotný spôsob dopravy, ktorý má na uliciach mesta svoje miesto.
 • Odľahčenie a pomoc pre dopravu v meste pri neustálom náraste pohybu áut.
 • Zdravý a atraktívny životný štýl obyvateľov a návštevníkov mesta.

3) Uskutočnňovať rýchle a viditeľné kroky pre rozvoj cyklo-dopravy

 • Alokovaním stálej položky rozpočtu v kapitole doprava s dohodnutou dotáciou (minimálne 20 000 € od roku 2025). Participáciu verejnosti sa môže rozhodnúť o konkrétnych aktivitách a využití tohto rozpočtu na konkrétne ciele realizovateľné v každom roku.

Organizačné pokyny podujatia

Jazda sa začne 8. 6. 2024 o 9:00 na Námestí u Severínka. Po vybavení účastníkov zvončekmi a predstavení organizačných pokynov bude pokračovať na trase:

Námestie u Severínka – Zahorácka – Cesta Mládeže – Veľkomoravská – Jánošíkova – L. Novomeského – Štúrova – sídlisko Juh pri potravinách (prestávka) – F. Malovaného – Ľ. Fullu – Stupavská – Gen. M. R. Štefánika – Nám. SNP – Radlinského – Kláštorné nám.

Predpokladaný čas ukončenia verejného zhromaždenia je o 10:00.

Trasa jazdy 8.6.2024
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.