Články

Cyklojazda MALACKY na KOLO 8.6.2024

V sobotu 8.6.2024 sa bude konať opäť Malacká šošovica a po niekoľkých rokoch opäť aj cyklojazda na podporu bezpečnej cyklodopravy v meste Malacky. Podujatie organizuje OZ Malacké pohľady a MALACKY na KOLO – iniciatíva pre rozvoj cyklodopravy v meste.

Spoločnú jazdu sme naposledy organizovali ešte v roku 2017, kedy sa zúčastnilo viac ako 100 cyklistov. Iste si pamätáte cinkanie zvončekov a výbornú priateľskú a komunitnú náladu, ktorá podujatie sprevádzala. Nás ako organizátorov čakalo ešte predvolanie na políciu, kde sa sťažoval netrpezlivý motorista, ktorého sme spoločnou jazdou niekde obmedzili. Preto sme tentoraz zhromaždenie a trasu jazdy riadne ohlásili.

3. cyklojazda v roku 2017

Za uplynulé roky sa Malacky významne posunuli z hľadiska budovania infraštruktúry pre cyklistov a vďaka aktívnemu prístupu mestského úradu a financiám z Európskej únie a tiež mestského rozpočtu boli vybudované ťažiskové cyklotrasy na Radlinského, Pezinskej, Záhoráckej, Veľkomoravskej, Nám. SNP, Partizánskej a Mierovom námestí. Rozsah zrelizovaných stavieb je v slovenskom prostredí skutočne unikátny!

Iniciatíva Malacky na Kolo nebola účastníkom týchto projektov, aj keď sme ich ideovo podporovali. Spôsob realizácie, technické riešenia, ale aj dohľad na stavbami boli zodpovednosťou investora, čiže Mesta Malacky. Výstavba cyklotrás a rekonštrukcie ulíc so sebou priniesli aj obmedzenia, nevyhnutné zúženia chodníkov, ciest, alebo úpravy zelene.

Nové prostredie znamená aj nové dopravné situácie, ktoré účastníci nie vždy riešia správne, preto je v prvom rade potrebná opatrnosť, ohľaduplnosť a slušnosť.

Pri neustále sa zvyšujúcej intenzite dopravy sa s potenciálnymi konfliktami budeme zrejme naďalej stretávať a to nielen na kríženiach s chodcami, alebo s autami, ale aj na cyklotrasách samotných. Znalosť pravidiel cestnej premávky pomôže týmto kolíziám predchádzať, je preto v záujme všetkých sa o nich dozvedieť viac.

Ciele MALACKY NA KOLO od roku 2024

Verejný priestor nie je nafukovací, musíme sa oň podeliť a zvoliť taký spôsob dopravy, ktorý je najefektívnejší. Cyklodoprava je v mnohých prípadoch práve takouto ideálnou alternatívou. Veríme, že stále existuje viacero možností, ako spraviť naše mesto bezpečnejším pre cyklistov a podporovať nemotorovú dopravu namiesto áut. Preto organizujeme opäť jazdu na podporu našich aktualizovaných cieľov:

1) Zvýšiť bezpečnosť cyklistiek a cyklistov v meste Malacky

 • Pokračovať v budovaní cyklociest – ponúkame poradný hlas pri riešení detailov ako aj priorít pri dobudovaní najdôležitejších úsekov.
 • Za ďalšie priority pre rozvoj cyklo-dopravy v Malackách považujeme:
  • bezpečné cyklo-dopravné napojenie sídliska Juh na centrum mesta;
  • budovať stojiská na bicykle – prioritne na vlakovej stanici, priebežne pozdĺž cyklotrás, pri školách a úradoch;
  • bezpečný prístup na voľnočasové cyklotrasy v okolí Malaciek;
  • spojenie s okolitými obcami, ktoré umožní dochádzanie do Malaciek na bicykli.
 • Vyzývame MsZ na prijatie VZN / regulatívu, aby každý verejný projekt bol vo fáze prípravy odborne posúdený aj z pohľadu vplyvu na cyklodopravu.
 • Ponúkame spoluprácu na osvetových a výchovných aktivitách pre verejnosť a skupiny so záujmom o cyklodopravu (deti, mládež, začínajúci cyklisti, seniori).

2) Popularizovať cyklo-dopravu v Malackách ako:

 • Rovnocenný a plnohodnotný spôsob dopravy, ktorý má na uliciach mesta svoje miesto.
 • Odľahčenie a pomoc pre dopravu v meste pri neustálom náraste pohybu áut.
 • Zdravý a atraktívny životný štýl obyvateľov a návštevníkov mesta.

3) Uskutočnňovať rýchle a viditeľné kroky pre rozvoj cyklo-dopravy

 • Alokovaním stálej položky rozpočtu v kapitole doprava s dohodnutou dotáciou (minimálne 20 000 € od roku 2025). Participáciu verejnosti sa môže rozhodnúť o konkrétnych aktivitách a využití tohto rozpočtu na konkrétne ciele realizovateľné v každom roku.

Organizačné pokyny podujatia

Jazda sa začne 8. 6. 2024 o 9:00 na Námestí u Severínka. Po vybavení účastníkov zvončekmi a predstavení organizačných pokynov bude pokračovať na trase:

Námestie u Severínka – Zahorácka – Cesta Mládeže – Veľkomoravská – Jánošíkova – L. Novomeského – Štúrova – sídlisko Juh pri potravinách (prestávka) – F. Malovaného – Ľ. Fullu – Stupavská – Gen. M. R. Štefánika – Nám. SNP – Radlinského – Kláštorné nám.

Predpokladaný čas ukončenia verejného zhromaždenia je o 10:00.

Trasa jazdy 8.6.2024

Výstavba cyklotrás v Malackách

Vedenie Malaciek sa v ostatnom čase rozhodlo pracovať na sieti cyklotrás, ktoré by mali byť vedené popri hlavných ťahoch mesta. Prvá z viacerých cyklotrás je už hotová. Vedie od železničnej stanice po Pezinskej ulici až k priemyselnému parku s dĺžkou viac ako dva a pol kilometra.

Výstavba cyklotrás v Malackách, Hlavná križovatka
Výstavba cyklotrasy a úprava hlavnej križovatky v Malackách
(Foto Matúš Dudáš)

Bratislavský župan Juraj Droba reagoval ešte pri otvorení na intenzitu, s ktorou mesto realizuje plánované projekty. „Mestský úrad pod jeho vedením (Juraja Říhu pozn. red.) doslova chrlí projekt za projektom. Opravujú školy a škôlky, revitalizujú športoviská, v centre mesta budujú parkovací dom či revitalizujú námestie,“ konštatoval bratislavský župan s tým, že cyklotrasa na Pezinskej ulici je podľa neho jedným z mnohých úspešných projektov mesta Malacky.

Mesto sa rozhodlo iniciovať výstavbu cyklotrás pre zlepšenie dopravy v meste. „Chceme, aby ľudia presadli z automobilov a ak tak urobia, aby sa bezpečne pohybovali bicyklom po meste,“ povedala nám hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová. Avšak z toho vyplýva otázka, ako sa bude snažiť priviesť obyvateľov k presadnutiu z áut na alternatívne spôsoby dopravy. Mesto v stanovisku pre nás síce uviedlo, že o nich uvažuje, avšak nekonkretizovalo či pôjde o formu bikesharingu v réžii mesta alebo súkromníka.

Výstavba cyklotrás v Malackách, Radlinského ulica, 2023
Výstavba cyklotrasy na Radlinského ulici v Malackách
(Foto Matúš Dudáš)

Ako si mohli obyvatelia Malaciek všimnúť, momentálne pokračuje výstavba ďalšej časti siete cyklotrás, a to v úseku Družstevná – Radlinského. Celková cena diela je 1.901 858,40 eura s DPH a realizuje ju spoločnosť COLAS Slovakia. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.

S výstavbou cyklotrasy sa spájajú aj dopravné obmedzenia, ktoré pociťujú najmä šoféri. Okrem zúžených pruhov bola rýchlosť obmedzená na 30 kilometrov za hodinu.

„(Na Radlinského ulici pozn. red.) bude zrušené pozdĺžne parkovanie a namiesto neho bude cyklotrasa. Ostatné plánované zásahy sú viac-menej kozmetické úpravy,“ doplnila Ľubica Pilzová.

Výstavba cyklotrás v Malackách, 2023
Výstavba cyklotrasy na Záhoráckej ulici
(Foto Martin Macejka)

Mesto tiež plánuje výstavbu aj ďalších plánovaných cyklotrás: Partizánska – Cesta mládeže a Pezinská – Padzelek. Zákazka sa člení na dve časti, pričom prvá časť bude financovaná z nenávratného finančného príspevku a vlastných zdrojov, druhá časť má byť financovaná z vlastných zdrojov mesta. Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže má byť situovaná na uliciach Cesta mládeže, Veľkomoravská, M.R. Štefánika, Mierové námestie, Námestie SNP, Ľ. Zúbka, Partizánska. Spájať má najhustejšie obývané časti mesta a centrum Malaciek a taktiež umožniť obyvateľom Kostolišťa lepší prístup k mestu. „Obe spomínané cyklotrasy sú zazmluvnené a idú do realizácie,“ ozrejmila na záver Ľubica Pilzová.

Anketa s víťazmi cyklokampane v Malackách

V júli sme zverejnili výsledky júnovej súťaže, resp. kampane Do práce na bicykli v rámci mesta Malacky. V kategórii zamestnávateľov zvíťazila Nemocničná, a.s., medzi tímami najčastejšie jazdili členovia tímu Zdravé pľúca (Nemocničná, a.s.),  z jednotlivcov najviac jázd absolovala Jana Pagáčová (Veselé déreráčky, ZŠ Dr. J. Dérera) a najviac kilometrov prešiel Marián Trnka (Z vjetrem opreteki, Malacké pohľady). Víťazov sme zapojili do ankety o súťaži, ale aj o jazdení v Malackách. Odpovedali Marián Trnka (MT), Vlasta Báchorová v mene tímu Zdravé pľúca (VB) a Jana Pagáčová (JP).

Čítať ďalej

Nový začiatok pre cyklodopravu v meste

Počas uplynulých mesiacov bola vypracovaná cyklokoncepcia mesta Malacky s názvom Generel cyklistickej dopravy. Spolupracovali na nej Mesto Malacky ako zadávateľ, Cykloprojekt, s.r.o. ako zhotoviteľ a iniciatíva Malacky na kolo v pozícii zástupcu malackých cyklistov. Prebehlo niekoľko stretnutí, terénnych zisťovaní a rokovaní, počas ktorých boli zohľadnené súčasné problémy aj plánovaný rozvoj mesta. Čítať ďalej

Mesto bicyklov

Text: Martin Marek Foto: Martin Marek a Martin Macejka


Aj tak by sme mohli nazvať Malacky počas tohto víkendu, keďže boli etapovým mestom 51. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Inými slovami, výnimočne bolo v centre mesta viacej bicyklov ako áut…
Čítať ďalej