Nový začiatok pre cyklodopravu v meste

Počas uplynulých mesiacov bola vypracovaná cyklokoncepcia mesta Malacky s názvom Generel cyklistickej dopravy. Spolupracovali na nej Mesto Malacky ako zadávateľ, Cykloprojekt, s.r.o. ako zhotoviteľ a iniciatíva Malacky na kolo v pozícii zástupcu malackých cyklistov. Prebehlo niekoľko stretnutí, terénnych zisťovaní a rokovaní, počas ktorých boli zohľadnené súčasné problémy aj plánovaný rozvoj mesta.

Generel cyklistickej dopravy bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 23.6.2016 ako 13. bod programu (zrejme v skorých popoľudňajších hodinách) – ak máte záujem sa k nemu verejne vyjadriť, príďte, alebo diskutujte pod článkom.

Poslanie tohto dokumentu predstavil zástupca primátora mesta Milan Ondrovič v návrhu uznesenia: Mesto Malacky nemá doteraz spracovaný strategický dokument, ktorý by nastolil funkčnú koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy v meste. Účelom územného generelu cyklistickej dopravy v meste Malacky je na navrhnúť komplexnú hlavnú a doplnkovú cyklistickú infraštruktúru na území mesta so všetkými príslušnými zložkami a nárokmi na priestor. Územný generel je zároveň územnoplánovací podklad pre spracovanie alebo doplnenie záväznej územnoplánovacej dokumentácie – územného plánu mesta.

Skutočný význam a správnosť navrhovanej cyklokoncepcie sa ukáže až v priebehu jej realizácie. Bude si vyžadovať dôsledné plánovanie, každoročné rozpočtovanie a podporu zo strany Mestského úradu aj poslancov MsZ. Bez systematického napĺňania (k)rok za (k)rokom ostane iba pekne spracovaným dokumentom. To by bola veľká škoda nielen pre cyklistov, ale aj celkovú dopravnú situáciu v meste Malacky, ktorá bez väčšieho rozvoja cyklodopravy bude trpieť pod čoraz väčším náporom áut.

Oboznámte sa s celým znením:

nahlad_trasy

1 odpovedať
 1. Anonym
  Anonym hovorí:

  Určite by som neviedla cyklochodnik na Družstevnej v slepej ulici ale popri hlavnej cesty
  1. Večný problém defektov pri asociáloch
  2. Veľa detí
  3. Popri hlavnej ceste je restika a bolo by dobré sa tam zastaviť takto by si museli obchádzať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.