Pohľad cyklistov na dopravu v Malackách a jej premeny v roku 2016

Aký bol rok 2016 pre malackých cyklistov? A ako sa menila cyklodoprava v meste? Viete kto, kde a akým spôsobom pomáhal cyklistom? Rôzni ľudia budú mať rôzne odpovede. „Nič sa neurobilo!“, alebo „Už sa budujú cyklochodníky v meste, super! “, niekto by aj zanadával „Cyklisti na ceste zavadzajú!“. V každej z odpovedí je pravda, odráža sa realita taká, ako ju v uliciach mesta vidíme.

Viete kto, kde a akým spôsobom pomáhal rozvíjať cyklodopravu v meste? Táto bilancia roku 2016 je zoznam udalostí, ktoré pozitívnym spôsobom menili život cyklistov v meste a cyklodopravu v Malackách. Zoznam je zároveň poďakovanie za zlepšovanie podmienok pre pohyb cyklistov v meste. Urobilo sa veľa? Urobilo sa málo? Posúdte každý sám:

 • 11.02.2016 Malačania vybrali štyri malé cykloopatrenia pre realizáciu v roku 2016, tzv. cyklo-zásahy. Museli však počkať s realizáciou až na druhú polovicu roka, kedy bol pridelený rozpočet 10 000 EUR z prostriedkov mesta.

cyklozasahy2016_Final_MA_vysledky

 • Marec 2016: Firma CYKLOPROJEKT začína so spracovaním podkladov pre „GENEREL CYKLISTICKEJ DOPRAVY MESTA MALACKY“. Spracovanie dokumentu je sprevádzané aktívnou komunikáciu medzi firmou, zástupcami mesta Malacky, iniciatívou MALACKYnaKOLO a spojené s množstvom hodín v teréne pri monitorovaní ciest mesta.
 • 15.03.2016 „Starostovi“ je nahlásený podnet: „Semafor nereaguje na bicykel. Ak cyklista vojde na križovatku sám (bez auta) tak mu neskočí zelená.“
 • 31.03.2016 Mestská polícia Malacky na facebooku zverejňuje správu: „ Včera v skorých ranných hodinách 68-ročný muž odcudzil zo stojana na Nádražnej ulici bicykel. Krádež popieral dovtedy, kým mu nebol prehratý záznam z kamery. K blížiacim sa narodeninám dostal od príslušníkov bloky za pokutu.“
 • 01.05.2016 V máji prebiehala celoslovenská kampaň na podporu cyklodopravy a Malacky jazdili do práce na bicykli. Skončili sme na 11. mieste v rámci Slovenska.

DPNB_2016_ikea

 • 03.05.2016 Mestská polícia Malacky zverejňuje správu: „V krátkej dobe po sebe bola na kamerách mestskej polície zaznamenaná krádež bicykla.“
 • 20.05.2016 Uskutočnilo sa verejné stretnutie iniciatívy MALACKY na KOLO, na ktorom sa hovorilo o pláne aktivít a prioritách.
 • 20.05.2016 Mestská polícia Malacky zverejňuje správu: „ … vyslaná hliadka prichytila 31-ročného muža, ktorý odcudzil zo stojana 2 uzamknuté bicykle. Prvý z odcudzených z bicyklov si už vyzdvihla žena, ktorá po vrátení sa z nočnej zmeny zistila, že bicykel má odcudzený. Druhý z bicyklov čaká ešte na našom pracovisku na svojho majiteľa.“
 • 21.05.2016 So štartom od Synagogy sa začína 215km cyklomaratón Memoriál Petra Patscha. Organizátor tradičného podujatia je SCK Záhorák Malacky.
 • 28.05.2016 Malačania si spoločne zacinkali na vydarenej akcii, druhej malackej cyklojazde mestom.

cyklojazda_2016

 • 07.06.2016 Starostovi bol nahlásený ďalší podnet: „Prístup k mostu cez diaľnicu za IKEOU.“ Dôležitý most pre napojenie sa na cyklotrasu Malacky-Jabloňové, Perneckú cestu.
 • 23.06.2016 Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje strategický dokument „GENEREL CYKLISTICKEJ DOPRAVY MESTA MALACKY“, ktorého súčasťou je plánovaná sieľ cyklistických komunikácií a plán jej financovania na roky 2017-22.
 • 28.06.2016 CVČ Malacky a SCK Záhorák organizujú národnú cyklistickú súťaž žiakov materských, základných a stredných škôl o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča.Fotoalbum dostupný tu.
 • 12.07.2016 Starostovi je nahlásený podnet: „Cyklochodník Malacky – Kostolište. Okolie chodníka je veľmi prerastené burinou, ktorá zmenšuje chodník.“
 • 15.07.2016 Podľa vyjadrenia manažéra výstavby pre rozšírenie závodu IKEA Components, s r. o. je po ukončení výstavby plánované sprístupnenie mostíka okolo areálu spoločnosti IKEA Components poľnou cestou a jeho napojenie na cyklochodník na Továrenskej ulici.
 • 16.07.2016 Otvorenie novovybudovaného skateparku v Malackách privítali aj malackí bajkeri.
 • 05.08.2016 Primátor Malaciek, Juraj Říha, predstavil na facebookovom profile dizajn manuál, pre cyklostojany inštalované v meste „….na aktuálne novo rekonštruovaných chodníkoch budeme postupne inštalovať v meste aj originálne malacké cyklostojany. Podmienkou je, aby sa mohli zamykať bezpečne o rám bicykla a komfortne bez ohýbania.“
 • 31.08.2016 Starostovi je nahlásený podnet: „Strom prerastajúci do cesty, prekážka pre cyklistov“. Prerastajúci strom presahuje krajnicu frekventovanej cesty a cyklista je nutený obchádzať prekážku zmenou smeru jazdy smerom do vozovky.
 • 06.09.2016 Je zverejnený web neoficiálnych cyklotrás v okrese Malacky. (mapu vytvoril a aktualizuje naturalizovaný záhorák Miro Jánošík)
 • 03.10.2016 V Malackách pribudlo nové cykloturistické značenie, cyklo rozcestník pri Gajdárovi. Ministerstvo školstva prispelo grantom na obnovu cykloturistického značenia cyklotrasy ev.č. 2003 Malacky – Studienka – Borský Mikuláš – Senica a cykloznačkári z Levár obnovu spolu s osadením stĺpika zrealizovali.

cykloznacenie

 • 08.10.2016 Oprava lávky cez Malinu je prvým zrealizovaným cyklozásahom 2016. Vďaka patrí aj VLM, a.s., ktoré poskytli materiál a Povodiu Moravy za povolenie lávku postaviť. Druhým cyklozásahom je nákup dopravného ihriska pre výučbu na školách.
 • 19.10.2016 NRSR prijala novelu zákona o cestnej premávke. Cyklisti s 0,5 promile môžu na cestu. Zákon bude v platnosti od 1.1.2017.
 • 09.11.2016 Na ulici 1. mája prebehla zmena organizácie dopravy – na ulici je vyznačená jazda cyklistu v protismere vodorovným a zvislým dopravným značením. Jedná sa o tretí cyklozásah 2016.
 • 11.11.2016 Starostovi je nahlásený podnet: „Zmena parkovacích miest z áut na bicyklové“. Podnet poukazuje na nedostatočný počet cyklostojanov na stanici.
 • 21.11.2016 Mestská polícia Malacky zverejňuje správu: „ Opäť sa pomocou kamery podarilo prichytiť páchateľov pri pokuse o krádež bicykla.“
 • 01.12.2016 Je vytvorená mapa doporučených cyklistických trás pri pohybe mestom ako štvrtý cyklo-zásah 2016. Mapa v papierovej forme bola odovzdaná vedeniu mesta v počte 250 ks a je dostupná aj ako google-mapa.

snimka-obrazovky-2016-12-19-o-8-53-22

 • 13.12.2016 Zrekonštruovaný úsek Cesty mládeže je odovzdaný do užívania. Úprava cesty s vyznačením cyklopiktogramov je v súlade s generelom cyklistickej dopravy v Malackách.
 • 17.12.2016 Pred zrekonštruovaným obchodným domom KAUFLAND bol navýšený počet cyklostojanov, pretože kapacita nepostačovala záujmu.
 • 21.12.2016 Mesto Malacky osadilo na Mierovom námestí prvé cyklostojany podľa dizajn manuálu.

Ďakujeme.

1 odpovedať
 1. Miroslav Konečný
  Miroslav Konečný hovorí:

  Bol to dobrý rok, podľa mňa sú zásadné:
  * zrealizované 4 cyklozásahy 2016 a schválený rozpočet na 2017.
  * schválený Generel cyklistickej dopravy so stratégiou na niekoľko rokov dopredu, vrátane plánu financovania.
  * lepšie zohľadnenie potrieb cyklistiek a cyklistov pri rekonštrukciách ulíc.
  * snáď aj väčšie povedomie o tom, že kola v Malackách fungujú 🙂

  Cieľom tohto všetkého je odľahčiť cesty a dosiahnuť takú bezpečnosť cyklistov v uliciach, že sa nebudeme báť pustiť deti do školy na bicykli. Pokračujeme aj v 2017!

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.