Predstavenie iniciatívy MALACKY na KOLO

MALACKY na KOLO je iniciatíva občanov mesta Malacky, ktorým záleží na rozvoji cyklodopravy a jej podmienok v našom meste. Vznikla ako reakcia na prejavenú ústretovosť vedenia mesta Malacky k diskusii o tejto problematike a vyslovenej požiadavke po jednom-reprezentatívnom hlase cyklistov v meste. Tak sme tu!

Naša motivácia je však ambicióznejšia – radi by sme pomohli urobiť z Malaciek slovenského lídra cyklodopravy. Vidíme veľký potenciál pre využitie bicykla (alebo po záhorácky KOLA) ako bezpečného dopravného prostriedku pre každodenné cesty do práce, školy, na vlak alebo nákupy.

Rovnako v Malackách existuje obrovský a nevyužitý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu: Rovinatý terén, jedinečná príroda borovicových lesov a mokradí, možnosť vzájomne prepojiť región Záhorie (od Stupavy az po Skalicu) a už existujúcu cyklistickú infraštuktúru v Dolnom Rakúsku, na Južnej Morave, na Malokarpatský región.

Naďalej pretrváva vnímanie cyklistiky ako menejcenného spôsobu dopravy, pritom trendy v Európe aj okolitých štátoch sú opačné. V uplynulých rokoch sa cyklodoprave nevenovala dostatočná pozornosť a aj v súčasnosti je deklarovaná podpora zatiaľ iba verbálna, bez konkrétnych opatrení a výsledkov. Navyše, hlas cyklistov pri koncepčných diskusiách a plánovaní projektov bol doteraz slabý a možno práve preto nevypočutý. Potrebujeme sa posunúť ďalej – stavať dobre naplánované a bezpečné cyklocesty a dostať MALACKY na KOLO!

Naše ciele sú nasledovné:

 1. Zvýšiť bezpečnosť cyklistiek a cyklistov v meste Malacky
 • Požadujeme budovanie cyklochodníkov – ponúkame poradný hlas pri vypracovaní cyklokoncepcie mesta z pohľadu potrieb a záujmov jej cieľovej skupiny – cyklistov.
 • Požadujeme zavedenie pravidla, že každý verejný projekt musí byť vo fáze prípravy odborne posúdený aj z pohľadu vplyvu na cyklodopravu.
 • Ponúkame spoluprácu na osvetových a výchovných aktivitách pre verejnosť a skupiny so záujmom o cyklodopravu (deti, mládež, začínajúci cyklisti, seniori).
 1. Popularizovať cyklo-dopravu v Malackách ako:
 • Rovnocenný a plnohodnotný spôsob dopravy, ktorý má na uliciach mesta svoje miesto.
 • Pomoc pre dopravu v meste pri neustálom náraste pohybu áut.
 • Zdravý a atraktívny životný štýl obyvateľov a návštevníkov mesta.
 1. Pomôcť uskutočniť rýchle a viditeľné kroky pre rozvoj cyklo-dopravy
 • Alokovaním stálej položky rozpočtu v kapitole doprava s dohodnutou dotáciou (minimálne 10 000 € na rok 2016).
 • Participáciu verejnosti sa môže rozhodnúť o konkrétnych aktivitách a využití tohto rozpočtu na konkrétne ciele realizovateľné v roku 2016.

Iniciatíva v súčasnosti združuje:

 • Amateur Cyclo Club Malacky (Marián Vasek)
 • Cyklisticky oddiel Strojár Malacky (Igor Lím)
 • SCK Záhorák Malacky (Marcel Bulla)
 • OZ Malacké pohľady (Miroslav Konečný, Marian Trnka, Martin Macejka)
 • občanov mesta: Mário Balaščík, Augustín Král, Zuzana Matúšková

V budúcnosti sa skupina otvorí aj pre ďalších občanov so záujmom o cyklodopravu – ďalšie podnety budeme zbierať pomocou skupiny na facebooku MALACKY na KOLO. Pridajte sa k nám!

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.