Genius loci (20) – Domy pri kláštore

Lokalita Čierneho kláštora je jedna z najstarších malackých zastavaných lokalít. Bol tu zámok, neskôr od polovice 17. storočia kláštor. Objekt stál mimo centra mesta a bol obkolesený múrom. Okolo neho bolo voľné priestranstvo. Do druhej polovice 19. storočia.

MP-priklastore07

Jedna z najstarších fotografií Malaciek. Vznikla v čase, keď ešte domy pri kláštore nestáli

Podľa katastrálnej mapy z roku 1860 sa tu ešte zástavba nenachádzala, priestor pri kláštore nebol ani rozparcelovaný. Pri kláštore prechádzala cesta smerujúca do Stupavy. Mestečko sa rozrastalo, zastavané bolo okolie hlavnej cesty od Kostolišťa po kláštor, ako aj väčšia časť Rádku (tzv. Starý Rádek). Hľadali sa voľné stavebné pozemky a tak o niekoľko rokov pozdĺž západného múru oproti štvrti Domky vyrástlo deväť prízemných domov. Boli to domy bez záhrad a polí, len s maličkými dvormi. Vlastníkmi neboli roľníci, ale väčšinou obchodníci a remeselníci.

MP-priklastore10

Fotografia zo začiatku 20. storočia už ukazuje domy, stojace pri kláštornom múre. Rovnako katastrálna mapa z roku 1914

MP-priklastore06

Pavol Hallon uvádza, že o výstavbe v tejto oblasti rozhodlo obecné zastupiteľstvo v roku 1874. V matrike nachádzame prvý záznam o narodení v tejto lokalite v roku 1876, čo potvrdzuje danú informáciu. Vlastníkmi jednotlivých domov boli Entner (pekár), Weiss, Žilavý (súdny úradník), Prokop a Pullmann (murár), Schicke (strojník), Horváth (čižmár), Brimich (krajčír), Konečný (krčmár), a opäť čižmár Horváth (v tejto lokalite vlastnil dva domy).

MP-priklastore09

Pohľad na domčeky pri kláštore okolo roku 1930

MP-priklastore08

Kláštor s okolím v polovici 20. storočia

Vlastníci sa v priebehu nasledujúcich desaťročí priebežne menili, rovnako prevádzky v nich. Pred niekoľkými rokmi ešte všetky tieto domčeky stáli v takmer nezmenenej podobe. Hoci ich vonkajší vzhľad sa v niektorých prípadoch málo podobá na pôvodný výzor.

MP-priklastore11

Záber zo strechy objektu kláštora. Tretia štvrtina 20. storočia

MP-priklastore05

Začiatkom 20. storočia pribudla poschodová rohová budova, spájajúca severozápadnú baštu s prvým domom z radu pri kláštore. Spoluvlastníkmi boli Gschill a Schäfer. Ďalšie charakteristické mená tejto časti boli Petrík (cukráreň) a Čtverák (krajčír).

MP-priklastore04

MP-priklastore03

Domček Čtverákovcov pri juhozápadnej bašte.

Dnes sú v jednotlivých domoch obchody a pohostinstvá, na bývanie slúži len dom Čtverákovcov, spojený s juhozápadnou baštou. Spoluvytvára genia loci, známeho niekoľkým generáciám Malačanov.

MP-priklastore02

Prednedávnom sa v tejto časti ulice začalo s trendom výmeny prízemných domčekov za dvojpodlažné stavby. Maximálna výška novej výstavby bola určená s prihliadnutím na výšku bášt, ktoré stoja na oboch stranách, resp. na výšku poschodovej rohovej budovy. Môžeme očakávať, že postupne „vyrastú“ aj ďalšie domy.

1 odpovedať
  1. Hájková Alena
    Hájková Alena hovorí:

    Mne sa páčili staré Malacky,keď bol kláštor a bašty s múrom dominantou,tak to malo aj ostať.Každé mesto má kostol alebo kláštor ako dominantu a nie zastavaný domami.Nemusíme chodiť ďaleko…..Kostolište, Gajary, atď sú to obecné úrady mali by sme si brať príklad.Môj názor.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.