Horárska prísaha

Lesy boli pre Pálffyovcov veľmi dôležité. Mali prepracovaný systém ochrany svojich lesov, v horárňach a hájovniach bývali zamestnanci, ktorí sa starali o lesy a všetko, čo s nimi súviselo. V archíve sme našli slovenský, resp. záhorácky text horárskej prísahy z pálffyovských čias.

MP-horar1

Na čele celého systému bol lesmajster, ktorému podliehali revírnici. Dodnes sú na starom cintoríne v Malackách hroby, kde pri menách nájdeme označenie Revierheger, resp. Revierforster. Nižším stupňom správy lesov boli horári a hájnici. Horári dosiahli vo svojej oblasti určité vzdelanie a dostali vysvedčenie potvrdené hlavným slúžnym. Všetko bolo evidované, o všetkom bol prehľad. Či sa to týkalo lesov alebo horárov. Tejto téme sa v budúcnosti budeme venovať podrobnejšie.

MP-horar2

Poďme k textu prísahy. Je napísaný rukou na kuse papiera, vloženom v zložke obsahujúcej evidenciu horárov. Znenie textu má blízko k záhoráčtine. Spôsob, akým je napísaný, je dokladom o období maďarizácie. Ide o transkripciu slovenských slov do maďarskej podoby, čo bolo v minulosti bežným javom.

MP-horar3

Pôvodná verzia textu:
Já (meno) prisahám pánu Bohú vsemohúczemú zse na pod moju sztaroszt odezdání bór na zver, a szlovem na seczko czo gboru pátrie ze staroszczú a svjernoszczú opozorovat budem, a tito veczi od barjakej skodi jak mi je len mozsná obranyim, zse tich keri na ború lebo na barcsom cso knyemu patrí zskodu ucsinit bi chczeli, lebo zskodu uroba, bez kazsdého rozgyíla vmenye zákona zázálochim a bez seczkého meszkanya oznamim a sza na to priznavam. Na neviného nyigdi nyist ne zvedem, a sztrázsu ború, lebo szúzsbu moju bez vjeczenya mojich vrchnich, a lebo bez nebúdúcznej potrebi nyigdi ne zaneham, a sato cso je moje svedomi odpovedlive bar keri csasz odpovídat mozsem. Tak mi pán Buch pomahaj.

Prepis:
Ja (meno) prisahám pánu Bohu všemohúcemu, že na pod moju starost odezdaný bor, na zver a slovem na šecko, co k boru patrí ze staroscú a z vjernoscú pozorovat budem, a títo veci od bárjakej škody, jak mi je len možná, obránim, že tých, kerí na boru, lebo na bárčom čo k nemu patrí škodu učinit by chceli, lebo škodu uroba, bez každého rozdíla v mene zákona zazalochim (??) a bez šeckého meškania oznámim a sa na to priznávam. Na nevinného nikdy ništ nezvedem, a strážu ború, lebo sužbu moju bez vjedzenja mojich vrchných, alebo bez nebudúcnej potreby nikdy nezanechám, a za to, čo je moje svedomí odpovedlivé, bárkerý čas odpovídať možem. Tak mi pán Buh pomáhaj.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.