Malacky by sa mali „odkanalizovať“

Mestské zastupiteľstvo schválilo začiatkom mája návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odvádzaní odpadových vôd v Malackách verejnou kanalizačnou sieťou. Predkladateľom bolo Oddelenie životného prostredia na Mestskom úrade v Malackách.

Prioritou by mala byť podľa vedúceho oddelenia Františka Klímu najmä ochrana vodných zdrojov pred znečistením. Malacky nemajú kanalizačnú sieť na celom území mesta. V niektorých častiach musia majitelia budov na uskladnenie odpadových vôd využívať žumpu alebo zainvestovať do vlastnej čistiarne odpadových vôd.

F. Klíma

Ekologický zámer

„Chceme zabezpečiť, aby čo najviac odpadových vôd putovalo do mestskej čistiarne,“ vraví F. Klíma. Tá by mala byť garantom dostatočného prečistenia od nežiaducich látok. Niektoré domácnosti využívajú svoju vlastnú čistiareň. „Problém je, že nefunguje taká kontrola týchto čistiarní, ktorá by dávala záruku, že zariadenie plní úlohu naozaj spoľahlivo,“ vraví F. Klíma.

Mestská čistiareň

Do povrchových i spodných vôd tak môžu unikať rôzne látky, ktoré ju výrazne znehodnotia. Príkladom môže byť i Mlynský náhon alebo potok Malina, ktorý vteká do mesta relatívne čistý a v okolí Vinohrádku je už značne znečistený.

Kanalizácia do celých Malaciek

V tých častiach mesta, kde kanalizácia je, budú podľa VZN majitelia povinní pripojiť svoju nehnuteľnosť na kanalizačnú sieť. Znenie VZN ide ruka v ruke s platnou legislatívou o vodách. Termín povinného pripojenia je od 31. 12. 2010.

Miesto, kde vyúsťuje očistená voda z čiastiarne do koryta Mlynského náhona.

V lokalite, kde nejestvuje kanalizačná sieť, bude treba dodržať termín do 1 roku po jej vybudovaní. Nové znenie VZN ráta s pripojením „všetkých budov“ na kanalizáciu. V pláne je teda zaviesť kanalizačnú sieť vo zvyšných lokalitách. Malacky podali už dávnejšie žiadosť na ministerstvo životného prostredia o dobudovanie kanalizácie v Malackách.

zdroj týždenník Kontakt

1 odpovedať
  1. Mival
    Mival hovorí:

    Snáď sa blýska na lepšie časy – po schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životné prostredie vo výške 13 928 550,76 € na projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie sa urobil prvý, ale podstatný krok.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.