Rubrika príroda obsahuje články týkajúce sa prírody južného Záhoria v najširšom zmysle. V článkoch je zahrnuté okolie Malaciek, ale aj rieky Moravy či oblasť Malých Karpát. Niektoré články dokonca prekračujú hranice Záhoria. Súčasťou sú aj tipy na výlety v regióne.

Vertikálna zeleň na pálffyovskom zámku v Malackách

Pred časom sme sa na Malackých pohľadoch venovali problematike vertikálnej zelene. Staré fotky nás inšpirovali k návratu k tejto téme. Popínavé rastliny na stenách budov nie sú totiž novým javom Čítať ďalej

Trvalo udržateľný rozvoj: minimalizuj svoj vplyv, maximalizuj svoje šťastie

Text: Katarína Dekánková
Foto: archív o. z. UV

Školenie „Trvalo udržateľný rozvoj: minimalizuj svoj vplyv, maximalizuj svoje šťastie“ (TC SLIM) zorganizovalo občianske združenie UV z Malaciek. Uskutočnilo sa od 15. do 22. júna 2012 v Skalici, Zlatníckej doline. Čítať ďalej

Likvidácia skládok na Marheckých rybníkoch

Marhecké rybníky, pre väčšinu obyvateľov Malaciek známa lokalita nachádzajúca sa v blízkosti priemyselnej zóny mesta Malacky. Sú ešte stále miestom, kde môžme obdivovať nefalšovanú prírodu. Čítať ďalej

Pripomienky BROZ k textu záverečnej správy zámeru firmy Swedspan a verejnému prerokovaniu

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) sa ako mimovládna organizácia snaží systematicky pristupovať k otázkam ochrany životného prostredia ako takého. Medzi významné záujmové oblasti našej organizácie prirodzene patrí aj oblasť borovicových lesov v okolí Malaciek. Čítať ďalej

Odpad nepatrí do lesa, alebo brigáda na Troch duboch

O neriadených skládkach v okolí nášho mesta sa toho už popísalo veľa, niekedy to vyzerá ako keby sme si na ne aj zvykli a brali ich ako súčasť koloritu prírody. Čítať ďalej

Čistenie neriadených skládok v okolí Troch dubov

Priestor nazývaný Tri Duby je situovaný pri potoku Malina neďaleko Včelnice. Toto miesto sa už v minulosti využívalo na oddychové aktivity, v minulosti sa tu konali poľovnícke majálesy. Čítať ďalej

Certifikácia lesov FSC na Záhorí

Lesy plnia množstvo funkcií, základnou je produkcia drevnej hmoty, nie menej dôležitými sú mimo iné i pôdotvorná funkcia (les kladne pôsobí na chemizmus, fyzikálne vlastnosti, vodný režim a na zvyšovanie úrodnosti pôdy), pôdoochranná funkcia Čítať ďalej

Smutný fotoreport – Neriadené skládky odpadov v meste Malacky

Neriadené skládky vznikajú ukladaním rôzneho typu odpadu bez rešpektovania ochrany životného prostredia. Divoké skládky „špatia” prírodu a zamorujú životné prostredie. Stávajú sa nebezpečnými aj z hľadiska šírenia chorôb, rozmnožovania nepríjemných parazitov Čítať ďalej

Mokrade na Záhorí, Mešterova lúka

Mokrade.. Pre niektorých z nás možno liaheň pre komáre, pre poľnohospodárov územie, ktoré treba vysušiť, aby sa získala pôda pre pestovanie rastlín, čoho sme boli v nedávnej minulosti bohužiaľ svedkami. Pre environmentalistov, ekológov, botanikov a pod. mimoriadne cenné územia Čítať ďalej

Malacky by sa mali „odkanalizovať“

Mestské zastupiteľstvo schválilo začiatkom mája návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odvádzaní odpadových vôd v Malackách verejnou kanalizačnou sieťou. Čítať ďalej