Entries by Martin Mráz

Tip na výlet – Vápenná

Vápenná, alebo starší názov Roštún vysoká 752 metrov je tretím najvyšším vrchom Malých Karpát. Je súčasťou Plaveckého krasu zahŕňajúceho hrebeň Veľkej Vápennej, bralá Malej Vápennej a Čertovu dolinu. Geologický podklad tvoria súvrstvia vápencov a dolomitov. Oblasť je bohatá na škrapy, skalné veže, je tu tiež vytvorený podzemný kras s puklinovými priepasťami a jaskyňami.

Certifikácia lesov FSC na Záhorí

Lesy plnia množstvo funkcií, základnou je produkcia drevnej hmoty, nie menej dôležitými sú mimo iné i pôdotvorná funkcia (les kladne pôsobí na chemizmus, fyzikálne vlastnosti, vodný režim a na zvyšovanie úrodnosti pôdy), pôdoochranná funkcia

Mokrade na Záhorí, Mešterova lúka

Mokrade.. Pre niektorých z nás možno liaheň pre komáre, pre poľnohospodárov územie, ktoré treba vysušiť, aby sa získala pôda pre pestovanie rastlín, čoho sme boli v nedávnej minulosti bohužiaľ svedkami. Pre environmentalistov, ekológov, botanikov a pod. mimoriadne cenné územia

Foto týždňa

Marhecké rybníky sú navrhované ako Chránený areál, to v praxi znamená že budú v stupni ochrany 4, alebo 5 (najvyššie stupňe ochrany na Slovensku),  zmizne potom i táto krásna studnička?