Mokrade na Záhorí, Mešterova lúka

Mokrade.. Pre niektorých z nás možno liaheň pre komáre, pre poľnohospodárov územie, ktoré treba vysušiť, aby sa získala pôda pre pestovanie rastlín, čoho sme boli v nedávnej minulosti bohužiaľ svedkami. Pre environmentalistov, ekológov, botanikov a pod. mimoriadne cenné územia, ktoré má význam zachovať.

Významný krajinný prvok plniaci radu nezastupiteľných úloh v prírode. Mimo iné, mokrade odstraňujú z vody prebytočné živiny, predovšetkým fosfor a dusík (zabraňujú ich hromadeniu a vzniku vodného kvetu najmä v stojatých vodách), fungujú ako čističky chemických a organických odpadov, chránia krajinu pred záplavami, majú bohatú biodiverzitu a sú dôležité pre jej zachovanie.

Na Záhorí sú mokrade zastúpené najmä slatinnými jelšinami (NPR Bezedné, Červený rybník), vlhkými a slatinnými lúkami (NPR Abrod), lužnými lesmi (NPR Horný a Dolný les), slatinnými rašeliniskami (NPR Zelienka).

Jednou z takýchto zaujímavých lokalít v blízkosti Malaciek je i Mešterova lúka neďaleko horárne Červený kríž spadajúca pod správu CHKO Záhorie. Na prvý pohľad možno nenápadné, ničím zvláštne, ale napriek tomu navrhované územie Európskeho významu s rozlohou 125 ha., ktoré je súčasťou Vojenského obvodu Záhorie. Spomedzi biotopov národného významu sa tu nachádzajú slatinné jelšové lesy a vegetácia vysokých ostríc, zastúpené sú i niektoré ďalšie typy biotopov.

V tomto území bol potvrdený výskyt 145 druhov vyšších rastlín, 19 machov, 42 lišajníkov a 84 húb. Pomerne hojne sa tu vyskytujú aj niektoré vzácne druhy rastlín, ktoré na Slovensku nachádzame už iba zriedkavo ako napr. papraď hrebenatá, papradník močiarny, žlto kvitnúce bublinatky. Zo živočíchov je tu bohatý výskyt pijavice lekárskej, z obojživelníkov mloka obyčajného, skokanov (ostropyský, zelený, štíhly), z plazov slepúcha lámavého, jašterice zelenej, vzácny je výskyt užovky hladkej. Boli tu zistené i niektoré mimoriadne vzácne druhy vážok napr. vážka jasnoškvrnná, ale najmä ligotavka žltoškvrnná, ktorá je na Slovensku známa iba z niekoľkých lokalít Záhorskej nížiny.

V tomto území žije viac ako 60 druhov vtákov a niekoľko desiatok druhov cicavcov. Po obnove vodného režimu sa tu zhromažďuje najmä vodné vtáctvo, ktoré sem láka kľud a hojnosť potravy. V popise žijúcich druhov v tomto na plochu malom území by sa dalo pokračovať, ale myslím že i to čo som spomenul je dôkazom vysokej druhovej rozmanitosti v lokalite Mešterova lúka.

Bohužiaľ ani túto lokalitu neobišiel v minulosti negatívny vplyv ľudskej činnosti spočívajúci napr. v odvodňovaní územia odvodňovacími kanálmi, alebo v plošnom zásahu lesných hospodárov snažiacich sa zväčšiť rozlohu monokultúry borovíc i na plochu zníženiny.

V súčasnosti prebieha i na tomto území realizácia projektu Obnova mokradí Záhorskej nížiny, spočívajúca najmä zvýšenou legislatívnou ochranou mokradí, obnovou ich vodného režimu a celkovým zlepšením existenčných podmienok mokraďových biotopov a druhov.

Ostáva len dúfať že táto snaha nestroskotá na nedostatku finančných prostriedkov, alebo na opätovných pokusoch o “efektívnejšie„ využitie tejto a podobných lokalít.

3 komentárov
  1. ianus
    ianus hovorí:

    A neurobíte chybu, keď si so sebou zoberiete korčule. Krásna nová cesta je ideálna na bezpečný korčuliarsky výlet, na ktorom nehrozí, že vás skolí idiot na silnej motorke alebo aute. Super trasa pre korčuliarov a cyklistov (aj na opačnú stranu). Ešte by tak niekoho z mesta mohlo napadnúť iniciovať s vojenskými lesmi stretnutie a dohodnúť spôsob športového využitia týchto nových ciest, postavených za peniaze EÚ…

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.