Certifikácia lesov FSC na Záhorí

Lesy plnia množstvo funkcií, základnou je produkcia drevnej hmoty, nie menej dôležitými sú mimo iné i pôdotvorná funkcia (les kladne pôsobí na chemizmus, fyzikálne vlastnosti, vodný režim a na zvyšovanie úrodnosti pôdy), pôdoochranná funkcia (ochrana pôdy pred vodnou a veternou eróziou), pozitívny vplyv na klímu prostredia, regulácia povrchového odtoku, rekreačná funkcia. Preto im právom prislúcha zvýšená pozornosť a hospodárske opatrenia vykonávané v lesoch by mali smerovať k zachovaniu, respektíve posilneniu environmentálnych a sociálnych funkcií lesa.

Pre zabezpečenie uvedených funkcií lesov na trvalo udržateľnej úrovni vznikla Forest Stewardship Council (FSC) nezávislá mimovládna organizácia, ktorá združuje lesníkov, vlastníkov a užívateľov lesov, mimovládne organizácie, drevospracovatelské podniky, obchodníkov a iné subjekty a jednotlivcov z celého sveta. Cieľom FSC je podpora environmentálne vhodného, sociálne prínosného a ekonomicky životaschopného obhospodarovania lesov, spočívajúceho v systéme certifikácie lesov a spracovateľského reťazca.

FSC certifikácia spočíva v :
1. certifikácii obhospodarovania lesa – nezávislá strana (certifikačná organizácia) zhodnotí či je hospodárenie na konkrétnom lesnom majetku v súlade so stanovenými požiadavkami a spĺňa požiadavky definované v FSC štandarde.
2. certifikácii spracovateľského reťazca – zhodnotenie spracovania, transformácie, uskladnenia a transportu dreva a overenie dokumentácie vo spracovateľských firmách nezávislou stranou (certifikačnou organizáciou). Po udelení certifikátu FSC môže byť výrobok označený logom FSC.

Výhody certifikácie FSC pre majiteľov lesov:
– potvrdenie vysokej úrovne obhospodarovania lesov
– zlepšenie manažmentu lesníckych činností
– lepšia vierohodnosť a imidž spoločnosti
– prístup k novým zákazníkom, certifikát ma medzinárodnú platnosť
– upevnenie postavenia na trhu s drevom

Výhody certifikácie FSC pre spracovateľské firmy:
– potvrdenie zodpovedného prístupu pri obstarávaní drevnej suroviny
– zlepšenie manažmentu výroby
– lepši imidž a zachovanie dobrého mena
– prístup k novým zákazníkom a trhom
– upevnenie a zlepšenie postavenia na trhu

Pre spotrebiteľa značka FSC predstavuje záruku, že kúpou takéhoto produktu neprispievajú k poškodzovaniu a ničeniu lesných ekosystémov a nepodporujú nelegálnu ťažbu v lesoch.
Rozloha FSC certifikovaných lesov vo svete rýchlo rastie. V súčasnosti je vo svete certifikovaných približne 70 miliónov hektárov lesov. Spracovatelia dreva sa hromadne zaväzujú využívať FSC drevo vo svojich výrobách. Na trhu sa objavujú FSC certifikované hračky, nábytok, okná, železničné podvaly, vydávajú sa noviny a časopisy vytlačené na FSC papieri. Podiel FSC výrobkov sa každoročne zväčšuje o 100-150 % a vyrába sa viac ako 20000 výrobkov s logom FSC.

Na Slovensku sú systémom FSC zatiaľ certifikované lesy s celkovou výmerov 162 899 ha a na trhu sa už začínajú objavovať výrobky so značkou FSC. Na Západnom Slovensku sú držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa iba Mestské lesy v Bratislave, čo je myslím škoda vzhľadom na to koľko je na Záhorí subjektov obhospodarujúcich lesné hospodárske celky. Prijatie certifikácie by bolo pre lesných hospodárov na Záhorí nielen ochranárskym, ale i ekonomickým prínosom.

Firmy, alebo obhospodarovatelia lesa, ktoré majú záujem o certifikáciu FSC by mali kontaktovať niektorú z akreditačných firiem FSC a získať od nej presnejšie informácie o požiadavkách a podrobnostiach certifikačného procesu. Zoznamy akreditačných firiem sú k dispozícii na internetových stránkach www.fsc.org a www.fscslovakia.sk.

3 komentárov
 1. HD
  HD hovorí:

  Nebude z vlka slanina ani z kozy baranina !

  Nijaky certifikat nespravi z nepriatela a nicitela zivotneho prostredia „vierohodnu spolocnost s dobrym menom“. Nech zhniju nicitelia zo severskych krajin a im podobny. Dobre vieme kam miznu nase lesy. Vieme co sa deje s mestskou zelenou. Nezabudneme kto je zodpovedny za genocidu na zivotnom prostredi.

  Dojde na psa mraz !

 2. Martin Mráz
  Martin Mráz hovorí:

  Nestotoznujem sa uplne z nazorom HD? :-), certifikacia lesov, alebo napr. i environmentalne vyrobky su podla mna dobry nastroj ktorym moze bezny spotrebitel zmenit pristup firiem k zivotnemu prostrediu.. Firmy rozmyslaju najme ekonomicky, preto ak spotrebitelia budu uprednostnovat certifikovane vyrobky tak sa ho budu snazit ziskat..
  Stotoznujem sa ale s tym ze lesy v okoli Malaciek su v hroznom stave, decimovane nielen vichricami v poslednych rokoch, ale i..
  Posledna fotka je zo Studienky, rybnik pri Jurikovcoch..

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.