Trvalo udržateľný rozvoj: minimalizuj svoj vplyv, maximalizuj svoje šťastie

Text: Katarína Dekánková
Foto: archív o. z. UV

Školenie „Trvalo udržateľný rozvoj: minimalizuj svoj vplyv, maximalizuj svoje šťastie“ (TC SLIM) zorganizovalo občianske združenie UV z Malaciek. Uskutočnilo sa od 15. do 22. júna 2012 v Skalici, Zlatníckej doline. Bolo zamerané na to, aby poskytlo mládeži kľúč k žitiu zmysluplného a trvalo udržateľného života, ktorý je spoločensky, environmentálne a ekonomicky zodpovedný.

Projekt TC SLIM bol finančne podporený z grantového programu EÚ „Mládež v akcii“. Program „Mládež v akcii“, ktorý je podprogramom Európskej komisie, je jedinečným najmä kvôli jeho neformálnym metódam vzdelávania.

Školenie malo za cieľ dopomôcť mladým ľuďom k prežitiu zmysluplného a udržateľného života ohľaduplného voči spoločnosti a prírode. TC SLIM ich naučilo ako si zvoliť životný štýl, ako urobiť rozhodnutia vedúce ku kvalitnejšiemu životu a ako zvýšiť pozitívny vplyv na životné prostredie. Celý projekt pozostával zo vzdelávacích častí (workshopy, diskusie, panelová diskusia… atď). Každý deň mal svoj názov a niesol sa v duchu konkrétnej témy programu.

Projekt poskytol účastníkom návod na to, ako uskutočniť nové projekty, ktoré by šírili ekologické zmýšľanie medzi mládežou. Poskytol im nevyhnutný súbor návodov a poznatkov, ktoré môžu po návrate šíriť v rámci svojich komunít a organizácií. Účastníci školenia môžu taktiež povzbudiť ostatných, aby žili trvalo udržateľne a aby ich to tešilo.

Niektorí zo zúčastnených vyjadrili svoje skúsenosti, pocity a novo nadobudnuté zručnosti v nasledujúcich vyjadreniach.

Valeria Nossova (Estónsko) sprostredkovala svoje skúsenosti z projektu nasledovne:
„Projekty ako napr. TC SLIM umožňujú aktívnym mladým ľuďom nevyhnutný kontakt s mladými z celého sveta. Vďaka tomuto projektu sme mali možnosť stretnúť ľudí, ktorí zmýšľajú podobne a zároveň sa stávajú možnými partnermi do budúcna. Mojím osobným cieľom je znížiť moju osobnú ekologickú stopu, práve preto som sa zúčastnila na projekte. A teraz ako učiteľka, môžem svojich študentov učiť viac motivačne a informatívne a podnecovať tak ich záujem o environmentálne problémy. Dúfam, že sa rozšíri pozitívny prístup a v budúcnosti budeme môcť všetci prispieť k princípu trvalo udržateľného života.“

Javier Mendoza Jimenez (Španielsko) opísal svoje dojmy nasledujúcimi slovami:
„Počas jedného týždňa som mal možnosť stretnúť 25 ľudí z Egypta, zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Srbska, Litvy, Estónska, Kosova, Maďarska, Arménska, Ukrajiny, Talianska a Španielska a diskutovať s nimi prostredníctvom množstva workshopov o životnom prostredí v každej krajine ako aj o možných riešeniach, ktoré by jedného dňa mohli spoločne prerásť v riešenia globálne. V rámci siedmich intenzívnych dní sa našiel čas aj pre dobrodružné aktivity ako napr. kajakovanie, lezenie po lanách a to všetko vo fantastickej atmosfére v obklopení prírody. Verím, že pre “Isla Creactiva” to bol len začiatok série projektov a že rozbehneme oveľa viac nasledujúcich spoluprác medzi rôznymi účastníkmi.“

Arnold Erdélyi (Maďarsko) poskytol aj takúto spätnú väzbu o projekte:
„Skúsenosť, ktorú som tam získal, je nezabudnuteľná. Viac než dvadsať mladých, ktorí pricestovali z rôznych krajín, strávili spolu čas rozprávaním sa o nových riešeniach, počúvaním prezentácií, prednášaním a účasťou na rôznych aktivitách. Mali sme množstvo príležitostí spoznať niektoré z lokálnych miest a taktiež jej obyvateľov. Na začiatku týždňa sme si vypĺňali test, tzv. ekologickú stopu, ktorý mal zmerať do akej mieri žijeme v súlade so životných prostredím. Na konci kurzu sme tento test vyplnili znova a priemerný výsledok bol oveľa lepší než ten prvý. Tento výstup je dôkazom toho, že celý týždeň bol naozaj užitočný a podľa môjho názoru je tiež dôkazom efektívnosti takéhoto typu podujatia. Len jeden týždeň stačil na to, aby tento projekt priniesol nového ducha do nášho bytia. Spôsob, ktorý umožnil zrodenie tejto entity, by mal byť vo svete rozhodne populárnejší. A odteraz sme si všetci vedomý toho, čo pre trvalo udržateľný spôsob života musíme urobiť.“

Komentár od Michele Alberigha (Taliansko) poukazuje na to, že TC SLIM zblížilo mladých ľudí z rôznych krajín v rámci jedného týždňa. Hoci sa predtým nepoznali, zvládli spolupracovať, postaviť nové mosty a napokon odísť ako tím: „Vstávam dnes ráno, necítim tínejdžerského ducha v mojej izbe, neponáhľam sa na raňajky, nikto ma nevolá, lebo meškám a nikto z vás nie je nikde navôkol. Je to brutálne smutný deň.“

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.