Genius loci (6) – Bersón

Jedna z najstarších známych stavieb a jedna z prvých poschodových budov v Malackách spoluvytvárala „ducha miesta“ až do začiatku 80-tych rokov minulého storočia. Takzvaný pokrok tých čias spôsobil jej zánik, napriek protestu Malačanov. Prostredníctvom množstva fotiek si budovu známu ako Bersón, pomenovanú podľa posledného nájomcu Karola Bersóna, pripomenieme.

Na obrázku z pohľadnice poslanej v roku 1909 vidíme budovu spred sto rokov. Pôvodne išlo o pálffyovskú stavbu a podľa niektorých legiend k nej viedla jedna z tajných chodieb zo zámku.

berson.jpg

Detailný pohľad a maďarský nápis nad vchodom hovorí o tom, že táto stavba plnila úlohu hostinca. Nachádzala sa pri hlavnej ceste na kraji vtedajších Malaciek a plnila tiež úlohu prepriahacej stanice pre kone. Hostinec sa tu nachádzal aj v časoch, keď sa už začali pomaly rozširovať automobily. Dnes by sme Bersón označili ako multifunkčnú budovu. Hrávalo sa tu divadlo, premietali sa filmy. Od roku 1948 do roku 1957 tu mali ambulancie lekári Straka, Mardiak, Laffers a dvaja dentisti Šefčík a Javorek, tiež zubný lekár Brechtl a detská lekárka Ohrivalová. Od roku 1966 tu sídlila materská škola. Okrem toho sa tu nachádzala sobášna miestnosť, obchod, zberňa Športky…

klastor0003.jpg

Zrejme najstarší zachovaný obrázok, na ktorom sa nachádza Bersón. Je ešte z 19. storočia a dnešné budovy nachádzajúce sa na Mierovom námestí vedľa kláštorného múru na ňom ešte nie sú.

bez-nazvu-11.jpg

Tieto dve fotky by mohli byť zaradené do rubriky Stroj času.

untitled-scanned-11.jpg

Z novšieho pohľadu zachytávajúceho križovatku a v pozadí hotel si tí neskôr narodení dokážu predstaviť, kde Bersón stál. Za budovou neskôr vyrástol červený obchodný dom.

bez-nazvu-9.jpg

Keď sme nedávno písali, že po Záhoráckej ulici prechádzali v 20. storočí mnohé sprievody, platilo to aj o budove Bersóna, ktorú pochodujúci tiež míňali, ako vidíme na ďalších fotkách.

bez-nazvu-41.jpg

copy-of-fs0068.jpg

Na fotografii z roku 1925 je nad vchodom napísané: „Zájazdný hostinec Márie Christenovej – K jeleňovi“. V literatúre sa uvádza, že v istej dobe sa používal aj názov „U zlatého jeleňa“. Vľavo je tabuľa pozývajúca na futbalový zápas.

untitled-scanned-62.jpg

Jeden z prvomájových sprievodov. Tabuľa vľavo oznamuje, že sa v tej časti nachádzala predajňa Budúcnosť.

untitled-scanned-27a.jpg

Na ďalšej sérii fotiek sú pohľady na Bersóna z veže kláštorného kostola. Najskôr v časoch, keď ešte na dnešnom Kláštornom námestí nebol park.

centrum005a-1920.jpg

untitled-scanned-47.jpg

A neskôr aj s novozaloženým parkom. Bersón bol vraj pamiatkovými zdrojmi charakterizovaný ako jednoposchodový dom trčiaci z radu zástavby ulice. O tom, že naozaj vyčnieval z radu, svedčia nasledujúce fotografie.

radlinskeho.jpg

Pohľad z Radlinského ulice pred 50 rokmi.

untitled-scanned-89.jpg

Záber spred sto rokov zo Záhoráckej ulice.

untitled-scanned-28.jpg

Ešte jeden, neskorší pohľad, zachytávajúci Záhorácku ulicu z veže kostola Najsvätejšej Trojice.

tillnerove.jpg

Podľa pamiatkarských zdrojov mal Bersón 7-osovú širokú fasádu. Vchod tvoril kamenný portál, okná mali štukovité a pásové štambrány. Prejazd bol zaklenutý pruskými klenbami. Aj stropy v interiéri boli klenuté, ako vidíme na fotografii. Rovnako boli klenuté aj pivnice.

untitled-scanned-00.jpg

Pohľad do dvora Bersóna.

untitled-scanned-24.jpg

Neskôr začali Malacky meniť svoju podobu a bolo otázkou času, kedy podľahne aj Bersón.

untitled-scanned-50.jpg

untitled-scanned-48.jpg

untitled-scanned-41.jpg

Rekonštrukcia hlavnej križovatky a vybudovanie diaľničného privádzača do mesta zlikvidovali najskôr okolie tejto starej budovy.

untitled-scanned-52.jpg

Postavil sa červený obchodný dom a Bersón mu zavadzal, tak musel ustúpiť, hoci bol evidovaný ako kultúrna pamiatka…

untitled-scanned-54.jpg

untitled-scanned-51.jpg

Ako vyzeralo a vyzerá okolie bývalého Bersóna, vidíme v článku z rubriky Stroj času. Zdroj: Šíp, V. – Trebišovský, J. V.: Malacky. Kapitoly z dejín mesta. 2. časť. Malacky, 1996 Foto: archív MCK Malacky, archív autora, eM TV

5 komentárov
  1. Martinec
    Martinec hovorí:

    Som 50. ročník a tento článok ma príjemne oslovil. Vrátil som sa v duchu do čias mladosti, keď sme sa v Srdiečku občerstvili a čakali na autobus.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.