Genius loci (12) – Okresňák

Malacky sa stali sídlom okresu v roku 1854. O niekoľko rokov neskôr bola postavená budova okresného súdu, v meste však dlho nemali budovu, v ktorej by sídlili okresné inštitúcie. Po prevrate v roku 1918 sa zakrátko otvorila otázka jej výstavby.

Prvý raz sa touto témou zaoberalo malacké obecné zastupiteľstvo 12. mája 1922. Potrebu budovy okresného úradu vysvetlil hlavný notár s hlavným slúžnym. Ten poukázal na „tú okolnosť, že kedby okresný centrum z Malaciek na inú obec bol preložený, aká škoda by z toho pozostala.“

Na zasadnutí odzneli zaujímavé názory. Jeden z členov zastupiteľstva odporúčal, aby aj iné obce prispeli k postaveniu okresnej budovy. Ďalší poslanec navrhol, aby na tento účel zobraný Pálffyho zámok, kde by mohli byť umiestnené všetky okresné úrady bez väčších nákladov. A skutočne uznesenie k tejto téme znelo, že treba spraviť potrebné kroky na vyvlastnenie zámku. K tomu však neprišlo a miesto pre novú budovu sa hľadalo ďalej v nasledujúcich rokoch. Boli odsúhlasené rôzne uznesenia, aby sa vzápätí na ďalšom zasadnutí schválili iné.

Okresný úrad bol postavený medzi domčekmi v pozadí a kláštorom.

Medzi navrhnuté lokality patrilo miesto dobytčieho trhu za kláštorom, kde bola neskôr postavená škola Dr. J. Dérera. Návrh neprešiel, pretože „je miesto dobytčieho trhu na Stupavskej ulici a nie v centrume obce.“

Navrhnutý bol tiež pozemok pri Maline oproti okresnému súdu (dnešný LIDL), odkúpenie a nadstavba úradníckeho domu Pálffyho veľkostatku (dnešný okresný úrad) a ďalšie miesta. V 20. rokoch sa miesto nepodarilo nájsť. S výstavbou sa začalo po viac ako pätnástich rokoch od prvých diskusií v zastupiteľstve.

Nakoniec bol okresný úrad postavený v strede námestia oproti kláštoru. Presný rok sa nám nepodarilo zistiť, no v archíve MCK sa zachovali fotografie z obdobia výstavby.

Výkopové práce. V pozadí domčeky, na ktorých mieste sú dnes bytovky na Bernolákovej ulici.

V pozadí za črtajúcou sa stavbou vidieť baštu s niekdajším obchodným domom.

Pohľad na kláštor približne od dnešného inkubátora.

Na leteckom zábere z roku 1937 ešte nevidno začiatok stavebných prác. No už v roku 1942 J. V. Trebišovský v Sborníku Spolku záhorských akademikov spomína novú budovu okresného úradu, kam sa presťahovali všetky okresné úrady okrem súdu. Nachádzal sa tu aj byt okresného náčelníka. V suteréne bola umiestnená okresná väznica s bytom pre zriadenca.

Letecká snímka z druhej polovice 30. rokov minulého storočia.

Pôvodne mala budova prízemie a poschodie. Vidieť to na fotografii z roku 1944, keď bola vedľa „okresňáku“ (starší Malačania aj dnes používajú toto označenie) odhalená socha M. R. Štefánika. Zakrátko pribudlo ešte jedno poschodie. V tej podobe zostala čelná časť budovy dodnes.

Záber z odhalenia sochy M. R. Štefánika.

Nová budova okresného úradu ešte pred nadstavením druhého poschodia.

Nad vchodom boli veľké písmená označujúce budovu.

O niekoľko rokov sa označenie zmenilo. Na fotografii sú úradníci, ktorí v tom čase na úrade pracovali.

Po zrušení malackého okresu v roku 1960 sa sem presídlil miestny národný výbor (dnešný mestský úrad). Priestory nepostačovali a v 80. rokoch minulého storočia bolo zo zadnej strany pristavené nové krídlo s dvoma podlažiami. V prístavbe bola sobášna miestnosť a rokovacia miestnosť zastupiteľstva.

Pohľad zo strechy inkubátora na starú budovu a prístavbu z obdobia socializmu.

Na mapke je vidieť pôdorys budovy „okresňáku“ s prístavbou aj s inkubátorom. Stará budova je vyznačená zelenou farbou.

Medzitým sa zmenilo aj okolie budovy. Pôvodne stála osamotená, resp. vynímala sa v strede námestia. Domčeky vytvárajúce námestie boli v 70. rokoch zbúrané a nahradené sídliskom, ktoré tu stále stojí. Pred siedmimi rokmi bola postavená budova podnikateľského inkubátora, nadväzujúca na spomenutú socialistickú prístavbu. V roku 2007 bola na mieste niekdajšej benzínovej čerpacej stanice hneď vedľa okresňáku postavená tzv. polyfunkčná budova. Všetkými spomenutými stavebnými úpravami, prístavbami a okolitými stavbami sa zmenil charakter budovy pôvodného okresného úradu, ale aj jeho genius loci.

V súčasnosti v starej budove sídli okresný súd, prístavbu využíva mesto a MCK.

3 komentárov
  1. ianus
    ianus hovorí:

    Zaujala ma fotka so sochou gen. Štefánika – socha nevyzerá, že by mala hlavu v takej polohe ako súčasný exemplár

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.