Články

Domy na Mierovom námestí

Medzi charakteristické budovy Malaciek sú tri prízemné domy pri parkovisku na Mierovom námestí. V rohoch dve menšie a v strede väčšia. Napriek úpravám fasád a zmenám prevádzok v ich vnútri prežili od 19. storočia aj do začiatku 21. storočia. Čítať ďalej

Mierové námestie po druhej svetovej vojne

Polovica 20. storočia. Pohľad z budovy niekdajšieho okresného úradu, resp. vtedy už asi okresného národného výboru, na námestie. Viac takých v archíve nemáme. Takýto záber by dnes kvôli stromom zrejme nebol možný. Pozrieme sa naň podrobnejšie. Čítať ďalej

Stroj času – Námestie

Priestoru okolo kláštora sa kedysi hovorilo námestie. Neskôr dostalo názov – Námestie republiky. Po zmene režimu sa rozdelilo na dve časti, s novými menami: Gottwaldovo námestie a Námestie Červenej armády. Po zmene režimu vzniklo Kláštorné námestie a Mierové námestie. Čítať ďalej

Pekárne u Gschilla a Studeníka

Pred rokom 1948 bolo v Malackách viacero súkromných pekární. Po znárodnení niektoré zanikli, ale dve sa zachovali dlhú dobu, aj keď v nich už nepiekli pôvodní majitelia ale my, ľud. Boli zrušené, až keď sa postavila pekáreň, ktorá existuje v nezmenenej podobe Čítať ďalej

Postrehy čitateľov (15) – Štefánik trochu inak

Rozhodli sme sa dať priestor aj našim čitateľom, ktorí sa nám občas ozvú so svojimi postrehmi týkajúcimi sa Malaciek. Čítať ďalej

Obchodíky minulosti

Foto: Vlado Handl a archív

Počas normalizácie v sedemdesiatych rokoch dostali Malacky riadne zabrať. Dalo by sa povedať, že neostal kameň na kameni. Staré sa búralo, nové sa stavalo. Čítať ďalej

Genius loci (12) – Okresňák

Malacky sa stali sídlom okresu v roku 1854. O niekoľko rokov neskôr bola postavená budova okresného súdu, v meste však dlho nemali budovu, v ktorej by sídlili okresné inštitúcie. Po prevrate v roku 1918 sa zakrátko otvorila otázka jej výstavby. Čítať ďalej

Stroj času – Mierové námestie

Na prvej fotke vidíme budovateľské obdobie v rozkvete. Pôvodné Gottwaldovo námestie za budovou národného výboru zlikvidované, namiesto neho moderné činžiaky. Nová prístavba so sobášnou sieňou. Namiesto Štefánika mierové plamene. Čítať ďalej

Stroj času – Mierové námestie

Na Mierovom námestí, vedľa kláštorného múru, sa začalo stavať v 19. storočí. Miesto tesne vedľa bašty bolo dlho prázdne. Rohový dom bol postavený niekedy v časoch prvej československej republiky. Čítať ďalej