Doktor Ján Tedla

„Celý život som svoju prácu robil s veľkou láskou a nadšením. Miloval som svoju rodinu. V práci som sa tešil domov a doma som sa tešil do práce. Môžem povedať, že som šťastný človek,“ povedal pred pár rokmi MUDr. Ján Tedla. Lekár, ktorého poznali generácie Malačanov.

„Co si húchí? Zastav sa u Tedlu, nech sa na tebja kukne!” Podobné vety zneli v priebehu rokov v mnohých rodinách v širokom okolí – až zľudoveli, ako napísal Stano Bellan.

Ján Tedla sa narodil v Perneku 24. februára 1930 ako najstarší z troch synov Jozefa Tedlu a Márie, rodenej Bartalskej. Prvé roky strávil v rodnej obci. Spomínal si, keď ako šesťročný sledoval osádzanie troch krížov nad obcou. Od dvanástich rokov pokračoval na gymnáziu v Bratislave, kde maturoval v roku 1950. Vo vojnových rokoch 1943-45 chodil do malackého františkánskeho gymnázia.

„Počas štúdia medicíny v Bratislave som zistil, že aj tam sú pekné dievčatá a jedna obzvlášť, moja budúca manželka Irenka,“ zaspomínal si. V roku 1956 mali sobáš. On bol v 6. ročníku štúdia, ona vo 4. ročníku. V nasledujúcich rokoch sa im narodili tri deti.

MUDr. Ján Tedla, Malacky
MUDr. Ján Tedla pred starou nemocnicou (Foto: archív J. T.)

Lekársku fakultu UK v Bratislave absolvoval v roku 1956. Hneď nastúpil do skalickej nemocnice. Spočiatku pôsobil na chirurgickom oddelení pod vedením dr. Pavla Straussa, neskôr na ušno-nosno-krčnom (ORL) oddelení pod vedením dr. Juraja Orbana. V Skalici zotrval do prvej atestácie na konci októbra 1959.

Ján Tedla v Malackách

Hneď na druhý deň (1. novembra 1959) prišiel do Malaciek, kde sa s rodinou usadil natrvalo.

V Malackách v tom čase sídlilo zdravotnícke zariadenie v zámku. Samotný objekt ešte nebol obsadený celý, priestory sa postupne adaptovali. Podľa jeho spomienok väčšie miestnosti v čelnom krídle mali vtedy pôvodný rozsah. 

MUDr. Ján Tedla, Malacky
MUDr. Ján Tedla v kolektíve ORL oddelenia na balkóne zámku v Malackách (Foto: archív J. T.)

Dr. Tedla pôsobil v novej ORL ambulancii. Dovtedy od začiatku 50. rokov dvakrát týždenne v Malackách ordinoval dr. Michal Straka z trnavského ORL oddelenia, od roku 1957 ako obvodný lekár v Gajaroch. Predtým v Malackách špecialista nebol a jeho činnosť suplovali obvodní lekári.

Postupne začal budovať oddelenie ORL. Priestor na to sa vytvoril až po vybudovaní novej nemocnice. Zatiaľ pacienti po operácii využívali lôžka iných oddelení v Malackách, niektorých operoval v Skalici a Bratislave. 

MUDr. Ján Tedla, Malacky
MUDr. Ján Tedla pri operácii (Foto: archív J. T.)

ORL oddelenie v Malackách

De facto vzniklo ORL oddelenie v roku 1973, formálne ako súčasť interného oddelenia. V roku 1975 sa detské oddelenie malackej nemocnice presťahovalo do novej budovy a vzniklo samostatné ORL oddelenie. Primárom sa stal dr. Tedla, ktorý ešte predtým získal druhú atestáciu. Postupne na oddelení pôsobili ďalší lekári.

V roku 1979 bol menovaný riaditeľom nemocnice. V tejto funkcii zotrval do roku 1990. Primárom bol aj počas riaditeľovania. A potom až do odchodu na dôchodok – spolu 24 rokov.

V priebehu svojho 40-ročného pôsobenia v Malackách pripravil na atestácie sedem mladých otorynolaryngológov. 

MUDr. Ján Tedla, Malacky
MUDr. Ján Tedla (Foto: archív J. T.)

Zachovali sa štatistiky z roku 1997, keď bolo na oddelení v Malackách hospitalizovaných 725 pacientov, operovaných bolo 710 pacientov. O rok neskôr bolo 611 hospitalizácií a 380 operácií. V priebehu roka sa počet lôžok na oddelení znížil z 25 na 20. V roku 1999 bolo oddelenie ORL v Malackách zrušené a dr. Tedla odišiel do dôchodku. Zakrátko zdravotnícke zariadenie (tzv. stará nemocnica) opustilo priestory zámku.

Rodinnú tradíciu udržiava najmladší syn doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH, ktorý je odborníkom v oblasti ORL, pôsobí v Bratislave.

MUDr. Ján Tedla, Malacky
MUDr. Ján Tedla na chodbe zámku v roku 2018 (Foto: Martin Macejka)

Kniha o dejinách malackého zdravotníctva

Vzhľadom na spätosť dr. Jána Tedlu s malackých zdravotníctvom počas 40 rokov 20. storočia vznikla myšlienka zostaviť knihu, ktorej jadro by tvorili jeho spomienky a spomienky ďalších malackých lekárov.

Pri tvorbe knihy stál dr. Ján Tedla od roku 2018 až do uzávierky knihy, ktorá išla do tlače v októbri 2019. Do autorského tímu medzičasom pribudol jeho syn Miroslav Tedla a Stano Bellan.  

MUDr. Ján Tedla a Stano Bellan, Malacky
Stano Bellan a Ján Tedla na stretnutí pri príprave knihy o dejinách malackého zdravotníctva v máji 2019
(Foto: Martin Macejka)

Knihu, ktorú vydalo mesto Malacky, už v rukách nedržal. Zomrel 26. októbra 2019. Pochovali ho na starom cintoríne v Malackách.

„V  čase, kedy sa s  ním lúčili jeho blízki a dlhý zástup priateľov a bývalých kolegov, na severe Záhoria práve vypadávali z tlačiarenského stroja hárky jeho knihy. Bolo to skutočne na poslednú chvíľu, no navždy budem vďačný za to, že som mal tú možnosť,“ uviedol Stano Bellan.


Kniha Malacké zdravotníctvo v historickom vývoji, obrazoch a spomienkach je k dispozícii v malackej Turisticko-informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici.

Malacké zdravotníctvo

Zdroje:

Bellan, Stano: Posledná stránka MUDr. Jána Tedlu. In: Malacký hlas 19/2019, s. 5
Tedla, Ján: Komplexný rozbor činnosti ORL odd. NsP Malacky za rok 1998. 1999
Tedla, Ján: Vývoj otolaryngológie v NsP Malacky. Strojopis, 1997
Tedla, Ján: Vývoj otolaryngológie v okrese Bratislava-vidiek. Strojopis, 1989
Tedla, Ján: Životopis. Strojopis, 1980
Zajíčková, Zuzana: Srdcom Pernečan. In: Pernecký spravodaj, 1/2018
Zdražilová, Lívia: K jubileu – 80 rokov. 
http://www.pernek.sk/lekari/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.