Západné krídlo pálffyovského zámku v Malackách

Zámok skrýva mnoho nezodpovedaných otázok, týkajúcich sa jeho stavebného vývoja. Najväčšiu pozornosť púta čelné krídlo. Pozrieme sa naň bližšie.

Zámok je štvorkrídlový objekt. Už pred časom sa objavili indície a úvahy, že objekt nebol postavený ako celok v dnešnej podobe, ale postupne. Napriek tomu, že pamiatkári skonštatovali, že všetky krídla boli postavené súčasne, nepovažujeme túto otázku za uzavretú.

Západné krídlo bolo reprezentačnou časťou budovy, tomu zodpovedala aj úprava fasády tohto krídla. Stavebný projekt budovy nepoznáme, rovnako informácie o prestavbách. Informácie môžeme čerpať z mála dostupných archívnych materiálov, z najstarších obrázkov, z pamiatkového výskumu, ktorý bol zrealizovaný po odkúpení zámku mestom Malacky a z prezentácie pamiatkára Mariána Havlíka, ktorá odznela na pôde mestského úradu v júni 2008. (Pričom v niektorých bodoch sa obrazové informácie z pamiatkárskych zdrojov líšia. Napríklad komíny sú podľa jedného zdroja klasicistické, podľa druhého barokové.)

Čelné krídlo pálffyovského zámku v Malackách. Farebne odlíšené zmeny z jednotlivých prestavieb. Schéma nezohľadňuje ozdobné prvky fasády z klasicistickej prestavby. Podľa prezentácie z júna 2008

Západné krídlo je symetricky usporiadané, na poschodí má v strede dvere (vstup na balkón) a na oboch stranách po deväť okien. Na prízemí (označovanom ako prvé nadzemné podlažie) je v strede vstupná dvojkrídlová brána. Počet okien je rovnaký a to isté platí aj o prvom podzemnom podlaží. Samotná fasáda je vizuálne členená ústredným rizalitom a dvoma nárožnými rizalitmi, ktoré plnia estetickú funkciu. Podľa záverov pamiatkového výskumu tieto rizality vznikli dodatočne po postavení budovy, v rámci prestavby.

Malacký pálffyovský zámok na prelome 19. a 20. storočia.

V období baroka a rokoka bol zámok niekoľkokrát upravovaný, zrejme išlo o menšie zásahy. Posledná väčšia úprava prebiehala začiatkom 19. storočia v štýle klasicizmu. Vtedy sa takmer celá fasáda dostala do dnešnej podoby, vrátane hlavného portálu.

Detail malackého pálffyovského zámku, po roku 2000.

Malacký pálffyovský zámok na prelome po roku 1918.

Najstaršie zachované obrázky objektu pochádzajú z prvej polovice 19. storočia. Zámok na nich vyzerá takmer rovnako ako dnes. Líši sa významným prvkom – balkónom. Balkón je dnes ústredným bodom čelného krídla. Maskaróny, stvárnené na konzolách držiacich balkón, pôsobia starobylým dojmom, ale na spomenutých obrázkoch balkón nie je. Pribudol až v druhej polovici 19. storočia. Dokladom sú fotky z posledných rokov 19. storočia.

Malacký pálffyovský zámok vpolovici 19. storočia.

Malacký pálffyovský zámok v polovici 19. storočia.

Druhý balkón – na rohu južného a západného krídla – je starší. Hoci pamiatkári ho datujú až do druhej polovice 19. storočia, na zmienených najstarších obrázkoch sa nachádza. Dojem rovnakého obdobia vzniku vyvoláva najmä rovnaká podoba konzol oboch balkónov.

Detail malackého pálffyovského zámku, po roku 2000.

Nad stredným balkónom sa nachádza trojuholníkový tympanón. V jeho strede je umiestnený pálffyovský erb s kniežacou korunkou. Pálffyovci získali kniežací titul v roku 1807. Kým tympanón je starší, erb (v tejto podobe) pribudol na čestné miesto fasády zrejme v rámci spomenutej klasicistickej prestavby zo začiatku 19. storočia.

Detail malackého pálffyovského zámku, po roku 2000.

Romantický dojem v druhej polovici 19. storočia umocnila vertikálna zeleň a tiež strieška (markíza) nad balkónmi. Oba prvky boli odstránené krátko po odchode Pálffyovcov z Malaciek. Zaujímavosťou je, že podľa pamiatkárov práve v tom období vznikli tiež veterníky s rodovým erbom a letopočtami odkazujúcimi na 17. storočie.

Malacký pálffyovský zámok na prelome 19. a 20. storočia.

Detail malackého pálffyovského zámku, prvá tretina 20. storočia.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.