Najstaršie hodiny v Malackách

Meranie času má svoje korene hlboko v staroveku. Hodiny dnešného typu, ktoré odrátavajú dvanásť, resp. 24 hodín, sa využívajú od stredoveku. Takéto hodiny boli väčšinou v exteriéri na vežiach kostolov alebo verejných budov. V Malackách boli takéto verejné hodiny minimálne od začiatku 18. storočia.

Mechanické hodiny na veži farského kostola

V Malackách máme najstaršiu zmienku o plánovaní, teda nie existencii, hodín na veži farského kostola z roku 1634. Veža je staršia, ale pôvodne na nej hodiny asi neboli. Nevieme, kedy presne pribudli, no najneskôr to bolo na začiatku 18. storočia, ako uvádza na základe kanonickej vizitácie Pavol Hallon. 

Ciferníky hodín na veži farského kostola v Malackách
Hodiny na veži farského kostola Najsvätejšej Trojice v Malackách
(Foto Martin Macejka)

Boli to jediné hodiny tohto typu v meste. Využívali sa v priebehu viac ako troch storočí a v prevádzke sú dodnes. 

Hodinový stroj v zámku

Na povale kaštieľa sa zachoval hodinový stroj (nad západným krídlom) a ďalšie súvisiace mechanické časti (nad južným krídlom), ktoré odôvodňujú predpoklad, že v minulosti boli aj v kaštieli mechanické hodiny.

Ak boli na vonkajšej strane, podľa fotografií je jasné, že začiatkom 20. storočia už boli demontované. Ak boli z vnútornej strany, mohli fungovať dlhšie, keďže z prvej polovice 20. storočia nemáme z dvoch strán nádvoria fotografie.

Vzhľadom na absenciu poznatkov, resp. nedostupnosť prameňov k tejto téme sa môžeme spoliehať len na prípadný neskorší výskum. Ten by mohol zodpovedať otázky o umiestnení a datovaní hodín. 

Hodinový stroj, Malacky
Hodinový stroj na povale pálffyovského zámku v Malackách
(Foto Martin Macejka)

Slnečné hodiny v Malackách

História slnečných hodín je stará niekoľko tisícročí, k ich “oživeniu” a zdokonaleniu prišlo v období renesancie. V Malackách vieme o troch slnečných hodinách z obdobia novoveku. Je veľmi pravdepodobné, že všetky vznikli v pálffyovskej ére – v 17. storočí alebo neskôr. Jedny z nich sa zachovali dodnes. 

Slnečné hodiny na nádvorí zámku

Slnečné hodiny, jediné historické v Malackách, ktoré sa zachovali do dnešných dní, sa nachádzajú na južnej fasáde severného krídla budovy kaštieľa, na úrovni okien druhého nadzemného podlažia. Ich rozsah je vyjadrený rímskymi číslami – čas ukazujú od 5. hodiny ráno do 3. hodiny popoludní. Od konca marca do konca októbra ukazujú čas nepresne (“idú” o hodinu pozadu), keďže nie sú prispôsobené na používanie letného času.

Slnečné hodiny na nádvorí malackého zámku v roku 2007
(Foto Martin Macejka)

Pri porovnaní fotiek z roku 2007 a 2020 vidíme na hodinách (fasáde) stopy chátrania, ale aj sondy vzniknuté počas niekoľkých prieskumoch reštaurátorov. Práve tieto sondy ukázali, že pod súčasnými hodinami sa nachádza staršia vrstva hodín. Jej odhalenie a reštaurovanie by bolo možné v súvislosti s obnovou fasády. 

Zatiaľ prišli odborníci na základe sond k záveru, že súčasná podoba hodín (vymaľovaný podklad, číslice, rámovanie) vznikla pravdepodobne v prvej polovici 20. storočia a má zjednodušený tvar v porovnaní pôvodnými hodinami.

Slnečné hodiny na nádvorí pálffyovského zámku v Malackách v roku 2020
(Foto Martin Macejka)
Slnečné hodiny Marchegg
Pre porovnanie na tomto mieste publikujeme aj fotografiu slnečných hodín z nádvoria pálffyovského zámku v rakúskom Marcheggu. Majú datovanie 1628, čo zodpovedá ére prvého pálffyovského zemepána Pavla IV., ktorý sa zároveň považuje za staviteľa malackého zámku. Umiestnenie hodín v oboch zámkoch medzi oknami poschodia je zhodné. Či je podobných znakov viac, ukáže čas…
(Foto Martin Macejka)

Slnečné hodiny na veži farského kostola

O existencii týchto hodín sa v literatúre nedočítame, našli sme ich na zväčšeninách kvalitnejších fotografií. Práve podľa fotografií by sme ich datovali najneskôr do konca 19. storočia, aj keď môžeme predpokladať starší pôvod. 

Hodiny boli na troch stranách veže kostola – na východnej, južnej a západnej. Boli umiestnené vo výške zodpovedajúcej spodnej časti strechy nad loďou kostola, medzi druhým a tretím okienkom na veži. 

Slnečné hodiny, farský kostol Malacky
V spodnej časti fotografie sa črtajú kovové prvky slnečných hodín na južnej (vľavo) a východnej fasáde veže farského kostola Najsvätejšej Trojice v Malackách
(Foto Eduard Krippel)

Kovové časti, ktoré vrhali tieň, sú na fotografiách zreteľné, aj keď nenápadné. Niekedy boli retušované, inokedy pri fotkách z diaľky trochu zanikali. Na záberoch, či už najstarších alebo novších, však vôbec nie sú vidieť číslice a ani prípadné zdobené pozadie, resp. ornamenty, ktoré mohli byť súčasťou týchto slnečných hodín. Vzhľadom na absenciu dokumentačného obrazového materiálu však nevieme vylúčiť, že tieto slnečné hodiny boli kompletné.

Koniec existencie slnečných hodín na fasádach veže farského kostola bol spojený s rekonštrukciou veže v polovici 60. rokov 20. storočia. 

Slnečné hodiny v Čiernom kláštore

Najstaršie fotky z prelomu 19. a 20. storočia zachytávajú aj slnečné hodiny na južnej fasáde budovy františkánskeho Čierneho kláštora. Išlo o južné krídlo, ktoré bolo v roku 1929 zbúrané a nahradené novou gymnaziálnou budovou, preto viac informácií môžu poskytnúť len archívne pramene. 

Samotné hodiny sa nachádzali v pravej časti budovy neďaleko rohu s východným krídlom, medzi dverami prízemia a oknom poschodia. Na fotografiách sú zachytené z diaľky. Mali tvar štvorca alebo obdĺžnika, boli orámované tmavou farbou. Väčšia časť plochy bola svetlá, v spodnej časti bola tmavšia plocha tvarom pripomínajúca asymetrický kopec. 

Slnečné hodiny, Čierny kláštor Malacky
V ľavej časti fotografie medzi dverami a oknom na poschodí sú vidieť slnečné hodiny. Zanikli spolu s južným traktom kláštora v roku 1929
(Foto archív autora)

Zdroje:

  • https://sk.wikipedia.org/wiki/Hodiny
  • https://sk.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%BD_%C4%8Das 
  • Hallon, Pavol. Z dejín malackej farnosti. Malacky, 1993.
  • Sabadošová, Elena. a kol. Kaštieľ v Malackách. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. 2008.
  • Švec, Martin. Kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách: gotický či renesančný? Úvaha o datovaní. In Malacky a okolie 9. Malacky: MCK, 2016.
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.