Entries by Vladimír Kormančík

Výroba pórobetónu na Záhorí

Pórobetón patrí medzi moderné stavebné materiály. Málokto však vie, že s výrobou pórobetónu v Československu sa začalo práve u nás na Záhorí. Povedzme si kde sa vlastne pórobetón vzal. Jeho história siaha až do roku 1924 kedy si Dr. A. Ericsson dal patentovať postup na jeho výrobu. Tento postup sa najprv udomácnil vo Švédsku, Dánsku, ale pozadu nezostali ani krajiny bývalého východného bloku a to Poľsko alebo ZSSR.

Jazierko Fučijama

Jazierko sa nachádza v severozápadnej časti chotára Plaveckého Štvrtka. Na mapách, ak ho tam vôbec nájdete je uvedené pod oficiálnym názvom Osmička. Miestni ho poznajú pod menom Fučijama. Dnes jeho pokojná hladina, vôbec neprezrádza za akých dramatických okolnosti vzniklo.

Z histórie obce Plavecký Štvrtok

Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1206. Obec, resp. osada vznikla možno oveľa skôr. Nachádzala sa v tzv. konfíniu. Konfínium bolo pohraničné územie pri rieke Morava pokryté močariskami a močaristými lesmi. Tvorilo prirodzenú ochranu Uhorského kráľovstva.