Hrob obchodníkov Mayerovcov na starom cintoríne v Malackách

Jeden z najstarších náhrobkov na starom cintoríne patrí obchodníckej rodine Jozefa a Františky Mayerovcov, ktorí z tradičného bylinkárskeho umenia alebo remesla spravili biznis. Vytvorili tak základy pre vznik neskorších firiem v meste, zaoberajúcich sa spracovaním liečivých rastlín.

Hrob sa nachádza v sektore D cintorína neďaleko tzv. totkomory. V tomto sektore je druhý najstarší zachovaný, popri neďalekom entnerovskom, ktorý je rovnako orientovaný v smere západ-východ (na rozdiel od všetkých okolitých hrobov).

Hrob je okrem veku zaujímavý kovovou ohrádkou, ktorá je dielom malackého zámočníka Ondreja Piška, a tiež významom osôb, ktoré su v ňom pochované.

Náhrobok Mayerovcov v Malackách

Náhrobok Mayerovcov v Malackách

Máme informáciu o štyroch pochovaných v rodinnom hrobe: Jozef Mayer s manželkou Františkou, ich syn Mikuláš a pravnuk Tibor Jávor. Hľadali sme v matrikách a v ďalších dostupných materiáloch a spolu s informáciami o ďalšom mayerovskom hrobe máme o rodine dosť zaujímavých informácií.

Jozef Mayer sa narodil 22. januára 1819. Jeho rodičmi boli obchodník Vincent Mayer a Anna, rodená Stadlerová. Nepochádzali z Malaciek – Vincent pochádzal zo Stokerau (zrejme Stockerau neďaleko Viedne) a Anna z Bratislavy. Dve deti sa im narodili vo Svätom Jure (1809 Anna – ako 23-ročná sa v Malackách vydala za krčmára Grünera – a 1811 Jozefa). V roku 1812 sa v Modre narodil František, syn Vincenta Majera (aj v tejto podobe sa vykytoval Mayer v záznamoch) a Anny (bez uvedenia priezviska). Mohlo ísť o ďalšieho súrodenca. Jozef sa narodil už v Malackách.

Mimochodom v prenajatej miestnosti u Vincenta Mayera vznikla židovská náboženská obec (1823). Do postavenia prvej modlitebne sa desať rokov schádzali na modlitby v prenajatých priestoroch. Nemáme však informáciu, či miesto zostalo rovnaké alebo sa menilo.

V tejto súvislosti býva Vincent Mayer uvádzaný ako člen a spoluzakladateľ židovskej náboženskej obce v Malackách (pozri Fialová, I.: Obyvatelia Malaciek vo svetle daňových súpisov z 18. a 19. storočia. In: Malacky a okolie 2, s. 103; Tandlich, T.: Židia v Malackách a v Bratislavskej stolici v 17. až 19. storočí. In: Malacky a okolie 5, s. 35). I. Fialová priamo cituje z daňového súpisu z roku 1828. Pritom v období 1819-1841 máme viac ako desať záznamov o Vincentovi Mayerovi v katolíckych matrikách. Je málo pravdepodobné, že v tom čase v Malackách žili dvaja menovci. Predpokladáme, že osoba, ktorá vykonávala uvedený súpis, vychádzala z faktu, že Mayer prenajímal židovskej obci svoje priestory. A automaticky predpokladala, že je členom uvedenej obce. A chybný záznam preberali bez overenia ďalší (vrátane Encyklopédie židovských náboženských obcí z roku 2010). V Pamätnej knihe Malaciek, ktorá vznikla o sto rokov neskôr, sa medzi významnými členmi židovskej obce nespomína. Autorom dotazníka zaradeného do Pamätnej knihy bol vtedajší predseda náboženskej obce Albert Weinwurm.

Vincent Mayer zomrel v roku 1841 vo veku 58 rokov. Anna zomrela o pätnásť rokov neskôr. Oboch pochovali v Malackách.

Náhrobok Mayerovcov v Malackách

Františka Mayerová, rodená Döschlová (uvádzaná aj ako Deschl), sa narodila v roku 1829 (záznam v malackej matrike sme nenašli). Jej otec bol panský kočiš Juraj Döschl, meno mamy nevieme naisto. (V roku 1832 sa Jurajovi Döschlovi a manželke Júlii narodil v Malackách syn Jozef. Ak Jurajova manželka v období 1829-1832 nezomrela, práve Júlia bola mama Františky.)

Jozef Mayer bol v roku 1852 svedkom sobáša kominára Františka Szanerta a Anny Döschlovej. Ak nešlo o zhodu mien, bola to príbuzná jeho manželky.

Sobáš Jozefa a Františky sa konal v Malackách v roku 1848. Bývali v dome č. 250, ktorý sa nachádzal na námestí oproti Čiernemu kláštoru vedľa panského hostinca (Bersón). V dome bol zároveň obchod, ktorý prevádzkovali ich potomkovia až do polovice 20. storočia. Najstaršie vyobrazenia domu – kresby Jozefa Mayera (otca alebo syna) z rokov 1884-1885 – sú publikované v knihe Malacky. 1206 – 2006 na strane 53. Predpokladáme, že práve v tomto dome vznikla malacká židovská obec.

Mayerovci mali sedem detí, z toho päť sa dožilo dospelosti. Syn Mikuláš, ktorý bol pochovaný vedľa rodičov, sa narodil v roku 1854 ako piaty v poradí. Najstaršia bola Františka (narodená 1849), potom Jozef (1850), Leopoldína (1851), Anna (1853, zomrela 1854), Ferdinand (asi 1856, zomrel 1860) a najmladšia bola Terézia Viktória (1861).

Jozef s manžekou boli často krstnými rodičmi, rovnako Jozef vystupoval ako svedok pri niekoľkých sobášoch. Jozef zomrel 3. marca 1894 na zápal pľúc. O dva dni ho pochoval dekan Jozef Kováč. Jeho manželka zomrela o päť rokov neskôr.

Náhrobok Mayerovcov v Malackách

Mikuláš Mayer sa v roku 1890 oženil s o 19 rokov mladšou susedkou Annou Rozskopfovou, dcérou krajčíra Ignáca a Márie, rodenej Veczenkircherovej. Po prelistovaní matrík sme prišli k záveru, že manželstvo bolo bezdetné. Mikuláš zomrel v roku 1899. Je pochovaný vedľa rodičov, hoci náhrobok s údajmi o ňom (rovnaký alebo podobný aký majú jeho rodičia) sa nezachoval.

Ďalšie štyri deti Mayerovcov sa nenechali pochovať vedľa rodičov, ale nechali si o niekoľko rokov neskôr vybudovať vlastnú spoločnú hrobku (kryptu), do ktorej boli postupne pochovaní, vrátane príbuzenstva.

Sto rokov sa do tohto hrobu nepochovávalo, napriek tomu sa spolu s náhrobkom zachoval, ako jeden z mála z 19. storočia. Zrejme práve preto, že všetci potomkovia boli pochovávaní do spomenutej novšej spoločnej hrobky, no zároveň sa o tento hrob svojich rodičov a starých rodičov starali.

V roku 2000 zomrel pravnuk Jozefa a Františky Tibor Jávor (narodený 1931), ktorý si podľa slov príbuzných želal, aby bol pochovaný práve v pôvodnom mayerovskom hrobe. Dôvod bol údajne ten, aby sa hrob zachoval. Osoba Tibora Jávora – významného inžiniera-mostára, vysokoškolského profesora a vnuka staviteľa Jána Terebessyho je v Malackách dnes takmer neznáma a nedocenená. Na Malackých pohľadoch mu budeme venovať samostatný článok.

Náhrobok Mayerovcov v Malackách

Zdroje:
Katolícke matriky Malacky, Sv. Jur, Modra
Pamätná kniha Malaciek, dotazník 20, 1933
Šíp, V. – Trebišovský, J. V.: Malacky. Kapitoly z dejín mesta II. Malacky 1996, s. 86
Rodinné spomienky potomkov Mayerovcov

2 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.