Sväté schody v Malackách prešli rekonštrukciou

V utorok 9. februára 2016, deň pred začiatkom veľkonočného pôstu, bola posvätená zrekonštruovaná kaplnka svätých schodov v Čiernom kláštore v Malackách. Posvätil ju bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský za prítomnosti štrnástich kňazov a účasti veľkého počtu veriacich. Dostatočný dôvod na to, aby sme sa na schody a ich históriu pozreli podrobnejšie.

Originálne schody

Na začiatku bol príbeh z evanjelia, podľa ktorého išiel Kristus k Pilátovi. V evanjeliu sa schody nespomínajú, každopádne podľa tradície sa schodisko, nachádzajúce sa v Jeruzaleme, v cirkvi uctievalo. Podľa tradície sa dnes pôvodné schody nachádzajú v Ríme. Nechala ich tam preniesť matka cisára Konštantína sv. Helena v 4. storočí. Prešli viacerými úpravami a do dnešnej podoby sa dostali v roku 1586 vďaka pápežovi Sixtovi V. Existujú aj úvahy, že pôvodné schody zostali v Jeruzaleme a v Ríme bola spravená kópia. Každopádne sväté schody v Ríme navštevovali kresťania oddávna, pohybovali sa na nich kolenačky a pri splnení určených podmienok mohli získať odpustky.

Legenda

Legenda, ktorá sa v Malackách šíri v posledných desaťročiach, hovorí, že popri Jeruzaleme a Ríme sa na svete nachádzajú sväté schody už len v Malackách. Strávili sme hodiny na internete a overovali pravdivosť tejto legendy. Ukázalo sa, že legenda nie je celkom pravdivá, ale na druhej strane ani úplne nezavádza. Legenda vznikla zrejme v druhej polovici 20. storočia; františkáni vždy formulovali v tom duchu, že na svete je takých schodov málo.

V priebehu 17. storočia boli v Taliansku vybudované asi štyri kópie rímskych schodov, až potom boli postavené sväté schody v Malackách (1660), spojené s možnosťou získania odpustkov. Ako prvé mimotalianske sväté schody. Navyše ako jedny z mála sú vernou kópiou rímskych.

Sväté schody v Malackách

Až dva roky po malackých svätých schodoch vznikli sväté schody vo Francúzsku v Sainte Anne d’Auray (1662), o 35 rokov neskôr potom vo Viedni a všetky ďalšie sú dielom 18. storočia, prípadne mladšie. Väčšinou bohatšie zdobených barokových, pochádzajúcich z 18. storočia. Výskum teda síce legendu vyvrátil, ale nič neubral na význame malackých svätých schodov – práve naopak.

V prípade malackých schodov nešlo o napodobňovanie schodísk v okolitých krajinách, ale priamo o inšpiráciu z Talianska. Môžeme to usudzovať z vyššie uvedeného, ako aj s ohľadom na pobyt zakladateľa Čierneho kláštora a vtedajšieho zemepána Plaveckého (malackého) panstva Pavla IV. Pálffyho na talianskom území a na jeho kontakty s talianskymi architektmi.

Z histórie malackých svätých schodov

Čierny kláštor v Malackách bol odovzdaný františkánom v októbri 1653. Zakladacia listina sa týka kláštora, podrobnosti o kostole neuvádza a o svätých schodoch v nej nie je zmienka. Posvätené boli spolu s kostolom koncom roka 1660. Za iniciátora vybudovania kaplnky svätých schodov sa považuje Pavol IV. Pálffy, ktorý nechal vybudovať kláštor s kostolom na základoch staršieho objektu.

V minulosti bývali sväté schody navštevované veľkým množstvom pútnikov, početné zástupy prichádzali najmä 3. mája (sviatok Nájdenia sv. Kríža) a 14. septembra (sviatok Povýšenia sv. Kríža), keď mohli veriaci po splnení predpísaných podmienok získať úplné odpustky. Tieto odpustky udelil pápež Inocent XI. v 17. storočí. Pápež Pius IX. v roku 1851 potvrdil platnosť týchto odpustkov na večné časy. Veľké púte sa konávali aj na sviatok Porciunkula začiatkom augusta.

Sväté schody v Malackách

Po svätých schodoch sa vystupuje kolenačky, na každý schod je predpísaná modlitba. Mimochodom pod jednotlivými schodmi sú relikvie “…swatich Mučedelňíkow Walentina, Deteria, a Swateg Beatrici, a mnohich inšich Swatích,” ako uvádza už sprievodca po svätých schodoch z roku 1851.

Vedľa svätých schodov v tej istej kaplnke sa nachádza druhé schodisko rovnakého rozsahu, po ktorom sa zostupuje dole. Podľa stavebných znakov je pravdepodobné, že nebolo stavané súčasne s hlavným schodiskom. Môžeme si len domýšľať, ako sa pôvodne schádzalo dole. Nevieme, kedy bolo zostupné schodisko vybudované, rovnako oltár na jeho vrchole. Viackrát citovaný zdroj z roku 1851 uvádza, že v tom čase už schodisko stálo: “Kteremu pobožnému Kresťanowi nemožno bi bolo kolenáci po swatích Schodoch hore wíct, pre wolaku Slabost: taki móže po druheg Straňe, po ktereg sa dole zcháza, swogu Pobožnost wikonat; na kterích bez Klaknuťa, bár ag stojáčki, takto može Pobožnost svogu wibawiť.”

Kaplnka bola pôvodne biela. V kláštornej kronike nachádzame občasné zmienky o drobných opravách v kaplnke. Väčšia rekonštrukcia sa konala v rokoch 1902-1903, viedol ju malacký maliar a reštaurátor Alojz Veselý. Súčasťou rekonštrukcie bola výmaľba stien, ako aj reštaurovanie oltára na vrchole svätých schodov. Vchod do kaplnky z kvadrumu (kláštorného nádvoria) bol zamurovaný a namiesto neho bol vybudovaný nový vchod z nádvoria pred kostolom.

V roku 2011 prebiehal prieskum malieb kaplnky a následne sa začala rekonštrukcia. Prieskum ukázal, že na stene bola ešte jedna vrstva maľby. Podľa reštaurátov išlo zrejme o výmaľbu po požiari v roku 1910. Odvtedy sa konali v kaplnke len menšie opravy. Práve táto podoba, zachytená aj na najstarších pohľadniciach, sa stala základom pre reštaurovanie, ktoré koncom roka 2015 ukončil reštaurátor Róbert Mercell.

Sväté schody v Malackách

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.