Návrh rekonštrukcie zámockého parku

Ako zaujímavosť vám prinášame návrh rekonštrukcie zámockého parku v Malackách. Tento návrh je možné brať ako alternatívu voči iným existujúcim návrhom a nie je nijako záväzný. Jeho autorkou je Katarína Jurkovičová, ktorá sa touto témou zaoberala vo svojej diplomovej práci.

Projekt je zameraný na slohovo-rekonštrukčnú metódu Historického parku v Malackách. Výsadba drevín je zameraná najmä na vytvorenie nových sadovníckych kompozícií a dotvorenie parku podľa princípov prírodno-krajinárskeho štýlu, v ktorom bolo park v minulosti vytvorený. Návrh zahŕňa aj obnovu siete chodníkov a lavičiek na základe historických podkladov. Cieľom je obnoviť nádvorie kaštieľa na základe historickej fotografie. Ďalší cieľ je vytvorenie plánu starostlivosti o dreviny, prvky drobnej architektúry nachádzajúcich sa v areály.

Návrh organizácie využitia parku
Navrhuje sa vymedziť návštevné hodiny pre areál, čím za zabráni znehodnocovaniu samotných objektov, zariadení a drevín v parku.

Návrh obnovy technických prvkov
Lavičky v súčasnej dobe sú síce nové, ale slohovo nezapadajú do parku. Navrhujem zameniť ich za navrhované spolu s odpadkovými košmi a doplniť tam kde chýbajú. Drevené lavičky sú navrhnuté podľa historickej fotografie. Z prvkov drobnej architektúry navrhujem nahradiť a doplniť informačné tabule. Celý mobiliár je tvorený z väčšiny z dreva okrem vnútra odpadkového koša. Osvetlenie nemením, iba dotváram nasvietenie kaštieľa reflektormi. Týmto by sa umocnil pocit pri pohľade na dominantnú budovu vo večerných hodinách.

Na základe rozboru historických podkladov bude baroková fontána spolu s grottou odstránená. Navrhuje sa súčasné trasovanie nespevnených komunikácií zrušiť a vytvoriť nové chodníky z minerálneho betónu na základe historickej mapy. Povrch terajšej spevnenej plochy z betónových dlaždíc zameniť za povrch z andezitových kociek. Na nádvorí zrušiť asfaltový chodník a nahradiť ho za chodník s povrchom z andezitových kociek. Kocky sú ukladané vo vejárovitom vzore. Oplotenie na niektorých miestach opraviť a omietnuť.

Kompozičný zámer
Z metód obnovy bola vybraná slohovo-rekonštrukčná metóda, ktorá je charakterizovaná ako maximálny návrat objektu do jednej ucelenej slohovej úpravy. Sadovnícko-architektonické riešenie Historického parku v Malackách vychádza z pôvodného mapového podkladu z roku 1897, kde sú zapojené porasty s otvorenými priestranstvami.
Z pôvodnej rozlohy parku boli násilne odčlenené plochy, ktoré už v súčasnej dobe nie sú schopné sa znovu pričleniť k parku. V kompozičnom zámere sú použité základné znaky prírodno-krajinárskeho slohu.

Dreviny použité do návrhu
Kostry:
Quercus robur L., Quercus rubra L., Quercus cerris L., Tilia cordata Mill. , Tilia platyphyllos Scop., Acer platanoides L., Carpinus betulus L.

Podrast tvorí:
Acer campestre L., Fraxinus excelsior L., Prunus padus L.

Vysadené introdukované dreviny ako Aesculus hippocastanum L., Castanea sativa Mill., Platanus occidentalis L. a Celtis occidentalis L.

Ihličnaté dreviny:
Pinus sylvestris L., Picea abies L., Picea omorika Purk., Pinus nigra Arn., Larix europaea, Abies nordmanniana Spach

Krovitá etáž:
Cornus mas L., Prunus fruticosa L., Cotinus coggygria Scop. Ligustrum vulgare L., Viburnum opulus L., Acer tataricum L., Acer ginnala Maxim., Prunus mahaleb L.

Svetlomilné:
Hippophaë rhamnoides L. a Pyracantha coccinea M. Roem.

Vybudovať clonu vo výhľade na ihriska /krovité porasty opadavých aj vždyzelených drevín:
Lonicera maackii Maxim., Lonicera tatarica L., Ligustrum vulgare L., Philadelphus pubescens, Philadelphus coronarius L., Cornus mas L. a Swida sanguinea L.

Atraktívne okrasné dreviny:
Catalpa bignonioides Walt., Catalpa speciosa Ward. ex Engelm., Ginkgo biloba L., Gleditsia triacanthos L., Liriodendron tulipifera L., Koelreuteria paniculata Laxm. a Sophora japonica L.)

Rozsiahla lúka je navrhovaná na mieste, kde je v súčasnosti baroková fontána. V blízkosti nemocnice a jej oplotenia nechať voľnejšie výsadby. V poraste pred kaštieľom odstrániť nežiaduce dreviny a ponechať len Taxus baccata L. Miestami doplniť chýbajúce dreviny a podľa zachovaných fotografií zrezať výsadbu vo výške 1m. Po každoročnom obrašení postupne tvarovať do kužeľov.

Návrh nádvoria
Súčasnú vegetáciu odstrániť a vysadiť parter z druhu Buxus sempervirens L. v strede kruhu, ktorý je rozdelený chodníkmi na štyri časti. Uprostred je navrhovaná pôvodná bronzová socha jeleňa. Originál sochy bol odstránený pri odchode posledného majiteľa malackého panstva. Stred parteru bude vysypaný štrkom. Ďalej sú navrhované popínavé druhy ako Parthenocissus tricuspidata Planch, ktoré sa budú ťahať po konštrukciách na stenách kaštieľa. Táto konštrukcia vychádza z dobovej fotografie. Zvyšná časť nádvoria bude pokrytá trávnikom.

1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.