Už prišiel rad aj na kláštor

To, o čom sa pred pár rokmi hovorilo ako o pláne, sa stáva skutočnosťou. V týchto dňoch prebiehajú výkopové práce, po ktorých možno očakávať stavbu novej budovy v priestoroch bývalého františkánskeho kláštora, v areáli dnešnej autoškoly.

Letecký záber na kláštorný areál v druhej polovici 30-tych rokov 20. storočia
Areál kláštora, ohraničený múrom a štyrmi baštami, je podľa všetkého najstarším doloženým objektom v Malackách (niekto môže tvrdiť, že farský kostol je starší; táto otázka nie je definitívne vyriešená). Kláštor tu bol od polovice 17. storočia. No na jeho mieste bol predtým, v predpálffyovskom období, lovecký kaštieľ Balašovcov. V. Gajdoš cituje staršie zdroje, ktoré hovoria, že „ten bývalý kaštieľ bol veľmi nádherný, múrom do štvorca obohnaný a v rohoch po jednej bašte“. Podľa niektorých autorov tu bol ešte predtým vodný hrad, ale táto informácia nie je zatiaľ potvrdená.

Fotografia kláštora spred roku 1874. Hlavný vchod viedol z dnešného Mierového námestia

Dnešný pohľad na to isté miesto z vnútornej strany – od budovy školy. Niekdajší vchod do kláštorného areálu je v strede fotografie, dnes je zamurovaný

Pôvodne stál tento objekt na kraji vtedajšieho mestečka (centrum bolo pri farskom kostole) a hlavný vchod bol niekde oproti dnešnému okresnému súdu. Po roku 1874, kedy napriek protestom františkánov malacká vrchnosť povolila predaj pozemkov pri kláštore, začali pribúdať okolité stavby, obkolesujúce kláštorný múr – domy na dnešnej Radlinského ulici a na Mierovom námestí. Vchod do areálu sa presunul na dnešné miesto a kláštor sa postupne ocitol v centre mesta. O 130 rokov neskôr sa predávali stavebné pozemky už priamo medzi múrmi kláštorného areálu…

Okolo roku 1930 bola ešte časť múra kláštora bez okolitej zástavby

Okrem kostola a kláštora sa tu nachádzali hospodárske budovy a záhrady. Po vzniku gymnázia v roku 1927 sa časť záhrad začala využívať ako školský dvor. Niekedy v období socializmu, po likvidácii kláštora, bola časť kláštorného areálu vyčlenená a slúžila autoškole, ktorá je tu až dodnes.

Pohľad z veže kostola. Aj podľa múru je možné rozoznať, pokiaľ až siahal pozemok františkánskeho kláštora. Časť pôvodnej budovy patriacej ku kláštoru a malé nádvorie dnes využíva ZŠ M. Olšovského. Vpravo vidieť plechový plot, ktorý oddeľuje školský dvor od autoškoly. Táto časť areálu by mala zostať zachovaná

Zmeny sa týkajú tejto časti (za plotom)

Satelitný pohľad na objekt kláštora dnes. Šípka ukazuje na miesto, kde sa začali výkopové práce. Priamo na mieste niekdajších kláštorných záhrad

Zo starej budovy, ktorá mala označenie „Náraďovňa“, zostali len tehly

Fotografia zo školského dvora, areál autoškoly je za plotom

Predpokladáme, že aktuálny vlastník pozemku, na ktorom sa nová stavba realizuje, má potrebné povolenia, vrátane vyjadrenia pamiatkového úradu, keďže ide o historický objekt. Ak je tomu tak, po právnej stránke je všetko v poriadku. No nič to nemení na tom, že Malackám sa tým výrazne narúša a znehodnocuje jeden z posledných historických objektov v meste.

Deti, ktoré sa narodia o rok, o dva, budú brať ako samozrejmosť fakt, že vedľa autoškoly stojí nejaká budova, veď tu stála odjakživa. A naplnia sa slová Lucie Piussi z piesne Zas je to všetkým jedno: „To, čo dnes je des, zajtra sa bude dať zjesť…“

Zdroje:
– Gajdoš, J. V.: Františkáni na Záhorí (Črta k dejinám františkánskeho kláštora v Skalici a Malackách). In: Almanach SZA, Brno 1938, s. 114-131
– Hallon, P.: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvreneného počatia Panny Márie. Skalica 2001

2 komentárov
 1. jozef ivan
  jozef ivan hovorí:

  Tým deťom, ktoré si budú myslieť, že tá budova vedľa autoškoly tam stojí odjakživa, vzdáme len úprimnú sústrasť…

  Presne na tom mieste bol v roku 1866 tábor Prusov, ktorí v Malackách pobývali od 22.7. do 5.8.1866 po skončenej bitke na Kamzíku nad Bratislavou.
  Tu ošetrovali svojich ranených, z ktorých cca 120 vojakov pomreli na choleru. Tí boli pochovaní pri južnej stene bývalého židovského cintorína, kde boli 2 veľké masové hroby. Tie sú dnes pod betónovou plochou tam podnikajúcich firiem…
  Fotografie týchto masových hrobov z 20-tych rokov 20. stor. by sa mali niekde nájsť ako aj zábery z kladenia vencov na ne Nemcami počas II. svetovej vojny. Potom to sem zavesím.

 2. PaV
  PaV hovorí:

  Ide o priestor, kde by sa rozhodne akékoľvek zemné práce mali konať pod dohľadom archeológov.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.