Články

Almanach, ktorý nezapadol prachom

Keď sa pred takmer osemdesiatimi rokmi podujali učení muži Záhoria vydať svoje umelecké, ale hlavne odborné texty v spoločnom almanachu, sotvakto tušil, že budú tak veľavravne zachytávať dobu i spoločnosť, v ktorej vznikli. Reč je o Almanachu Spolku záhorských akademikov, ktorého listovanie vzbudzuje chvíľami obdiv, inokedy údiv, raz úsmev a potom zasa mrazivé tušenie. Čítať ďalej

Malacký rodák Ivan Dérer

Pred 130 rokmi sa v Malackách v dome neďaleko miesta, kde zakrátko postavili synagógu, narodil jeden z najslávnejších malackých rodákov Ivan Dérer. Čítať ďalej

Olšovský a Dérer čestnými občanmi Malaciek

Pred 80 rokmi bola v Malackách veľká slávnosť. Dôvodom bolo udelenie čestného občianstva mesta dvom významným osobnostiam spojeným s mestom – františkánovi P. Mansvétovi Olšovskému a politikovi dr. Ivanovi Dérerovi. Čítať ďalej

Malacký advokát dr. Jozef Dérer

Pred pár dňami uplynulo 125. výročie narodenia lekára Jozefa Dérera (syna malackého advokáta Jozefa Dérera). Tento rok bude ďalšie výročie, týkajúce sa Dérerovcov a súvisiace s Malackami – 80. výročie otvorenia školy, pomenovanej po Jozefovi Dérerovi. Čítať ďalej

Stránky

Významné osobnosti pôsobiace v Malackách

Lekárnik. Narodil sa v roku 1846. Vlastník legendárnej lekárne na dnešnej Záhoráckej ulici. Autor patentov na svetovo uznané Karpatské kvapky i Friedrichov acylpyrín. Zomrel 5. novembra 1911.

Architekt, umelecký staviteľ. Narodil sa 1839, zomrel 1907. V Malackách postavil synagógu, rovnako aj dnes neexistujúcu synagógu v Bratislave. Prestaval do dnešnej podoby pálffyovskú kaplnku v Čiernom kláštore, postavil budovu okresného súdu v Malackách (dnes neexistuje) a štátnej školy na Záhoráckej ulici (dnes Základná umelecká škola).

Advokát, národovec. Narodil sa 26. januára 1856, zomrel 20. marca 1918. Bol aktívny v slovenskej politike. Otec Ivana Dérera. V roku 1932 otvorili novú školu, ktorá nesie jeho meno.

Františkánsky kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 27. marca 1873, zomrel 27. apríla 1935. Vyše desaťročia stál na čele salvatoriánskej provincie františkánov, predtým istý čas pôsobil ako gvardián malackého kláštora. Zakladateľ  františkánskeho gymnázia v Malackách. V roku 1933 mu slávnostne udelili čestné občianstvo Malaciek.

Františkánsky kňaz, pedagóg, historik. Narodil sa 7. mája 1898, zomrel 5. februára 1975. Pôsobil v malackom kláštore, bol učiteľom a zástupcom riaditeľa na františkánskom gymnáziu a správcom internátu. Venoval sa histórii, istý čas bol malackým kronikárom a kronikárom kláštora. Prednášal aj na teologickej fakulte v Bratislave a na na rehoľnej univerzite v Ríme.

Maliar, grafik, ilustrátor. Narodil sa 27. februára 1902, zomrel 21. apríla 1980. V Malackách pôsobil krátky čas ako učiteľ výtvarnej výchovy na františkánskom gymnáziu.

Františkánsky kňaz, maliar, básnik. Narodil sa 26. januára 1902, zomrel 14. júla 1975. Patril medzi predstaviteľov výtvarnej katolíckej moderny. V Malackách sa okrem pastoračnej a umeleckej činnosti venoval aj pedagogickej činnosti. Učil výtvarnú výchovu na františkánskom gymnáziu.

Františkánsky kňaz, básnik. Narodil sa 1. augusta 1905, zomrel 7. apríla 1986. Významný predtaviteľ katolíckej moderny. Istý čas strávil v malackom františkánskom kláštore. Tu sa stretol s poetkou Valériou Reissovou, dcérou židovského majiteľa hostinca na dnešnej Záhoráckej ulici, ktorú pripravoval na krst.

Františkánsky kňaz, historik, knihovník, jazykovedec.Narodil sa 15. mája 1907, zomrel 11. mája 1978. Takmer desať rokov učil dejepis na františkánskom gymnáziu v Malackách. Napísal niekoľko štúdií týkajúcich sa malackej histórie.

Františkánsky kňaz, básnik. Narodil sa 24. decembra 1915. Študoval a maturoval na malackom františkánskom gymnáziu, neskôr tu učil. Bol posledný predstaviteľ om slovenskej katolíckej moderny. Prvá básnická zbierka vyšla Veiglovi v roku 1938, posledná osemnásta v roku 2000. Okrem toho mu vyšli dva výbery z diela a súborné dielo. V roku 2006 dostal v Malackách Zlaté Pálffyho srdce, v tom istom roku mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Zomrel 17. februára 2010.

[slide title=“Martin Benka“]Maliar, ilustrátor, grafik. Narodil sa 21. septembra 1888. Zomrel 28. júna 1971. Jeden z najvýznamnejších slovenských maliarov. Rodák zo susedného Kostolišťa, v Malackách navštevoval školu a často sa sem vracal. Namaľoval kulisy pre malackých ochotníckych divadelníkov, ktorí pôsobili v sokolovni.

Výtvarník, zberateľ. Narodil sa 25. mája 1895, zomrel 18. februára 1975. Pochádzal z malackej habánskej rodiny džbánkarov. Pôsobil v Malackách, na rôznych miestach Slovenska aj v zahraničí. Na jeho podnet bolo v roku 1975 vytvorené Múzeum Michala Tillnera, ktoré v Malackách pôsobí dodnes.

Herec. Narodil sa 14. októbra 1950. Pochádza z anglickej rodiny, ktorej členovia mali na starosti pálffyovské kone. Detstvo prežil v Malackách, kam sa pravidelne vracia. .Bol dlhoročným členom činohry Novej scény v Bratislave. Často pôsobí v rozhlase, nahráva tiež zvukové knihy. Na svojom konte má desiatky divadelných, filmových a televíznych postáv, najviac ho preslávila postava Martina Benku vo filme Zastretý farebný svet (1978). Je jedným z krstných otcov malackého ochotníckeho Divadla na hambálku.

Významní malackí rodáci

Hudobný skladateľ , učiteľ, kapelmajster. Narodil sa v Malackách 14. marca 1808 ako syn cisárskeho úradníka. Pôsobil v Rakúsko-Uhorsk u a Poľsku. Za veľkú omšu v D, venovanú v roku 1852 cisárovi Františkovi Jozefovi I. dostal zlatú medailu za umenie a vedu. Celkovo skomponoval šesť slávnostných omší, oratórium, romantickú operu a desiatky ďalších hudobných diel. Zomrel v roku 1884 v maďarskom meste Pécs.

Hudobný skladateľ , učiteľ, kapelmajster. Narodil sa v Malackách 14. marca 1808 ako syn cisárskeho úradníka. Pôsobil v Rakúsko-Uhorsku a Poľsku. Za veľkú omšu v D, venovanú v roku 1852 cisárovi Františkovi Jozefovi I. dostal zlatú medailu za umenie a vedu. Celkovo skomponoval šesť slávnostných omší, oratórium, romantickú operu a desiatky ďalších hudobných diel. Zomrel v roku 1884 v maďarskom meste Pécs.

Fotografi. Bratia, ktorí sa narodili v Malackách (Ľudovít 15. 8. 1827 a Viktor 3. októbra 1839). Obaja sa stali slávnymi ako fotografi, patrili medzi najznámejších fotografov v celej rakúsko-uhorskej monarchii. Ateliér mali vo Viedni, fotografovali najmä portréty prominentov – cisársky rod, politikov, vedcov, umelcov. V ich ateliéri vznikli aj fotografie malackých Pálffyovcov. Ľudovít zomrel 12. mája 1879, Viktor zomrel 10. apríla 1894.

Biskupský vikár, pápežský prelát. Narodil sa v Malackách 21. augusta 1833. Študoval v Nitre, Trnave a Budapešti. V roku 1856 ho vysvätili a hneď začal učiť na univerzite. V období 1893-1901 bol trnavským arcibiskupským vikárom.

Architekt, pedagóg. Narodil sa v Malackách 21. januára 1890. Syn majiteľa malackej tlačiarne Alfreda Wiesnera. Ako architekt a pedagóg pôsobil v Brne, kde projektoval niekoľko významných stavieb. Neskôr pôsobil v anglickom Liverpoole, kde sa venoval sakrálnym stavbám. Zomrel 15. júla 1971.

Architekt, narodil sa v Malackách 18. decembra 1874. V roku 1889 odišiel do Viedne, kde absolvoval priemyslovku. Pracoval v stavebníctve, neskôr ako technický úradník. Ako architekt a stavbyvedúci sa spolu s Ottom Richterom podpísal pod niekoľko obytných a komerčných budov vo Viedni. Zomrel 14. júla 1916.

Politik, športovec. Narodil sa 1. júla 1883, syn lekárnika. Bol jeden z prvých futbalistov v Malackách, neskôr študoval v Budapešti, Charlottenburgu, Berlíne. Venoval sa politike, krátky čas bol predsedom maďarskej vlády, neskôr ministrom a potom poslancom maďarského parlamentu. Zomrel 25. 11. 1951.

Akademický maliar, reštaurátor. Narodil sa v Malackách 22. novembra 1836. V Malackách rekonštruoval františkánsky kostol a kláštor, vytvoril bočný oltár Božskeho srdca Ježišovho. V roku 1882 rekonštruoval tiež zámockú kaplnku. Zomrel 28. mája 1912.

Františkánsky kňaz, hudobný skladateľ. Narodil sa 12. marca 1893 v Malackách. Pôsobil v malackom kláštore, istý čas aj ako gvardián, istý čas ako správca farnosti. Bol tiež katechétom a organistom. Zomrel 31. decembra 1937.

Politik, advokát. Narodil sa v Malackách 2. marca 1884 v rodine advokáta Dr. Jozefa Dérera. Vyštudoval právo, pôsobil v politike. Bol advokátom a niekoľkonásobným ministrom, neskôr prezidentom Najvyššieho súdu v Prahe. V roku 1933 mu slávnostne udelili čestné občianstvo Malaciek. Zomrel 10. marca 1973.

Spisovateľ, prekladateľ, dramaturg, redaktor. Narodil sa 12. júla 1907 v Malackách. Významný povojnový autor románov, rozhlasových hier a literatúry faktu, najmä s historickou tematikou. Zomrel 23. 6. 1969.

Herec. Narodil sa v Malackách 13. januára 1928. Jeden z najznámejšch slovenských hercov povojnového obdobia. Pôsobil v martinskom divadle, neskôr 45 rokov v činohre Slovenského národného divadla. Zahral si v 37 filmoch. Prvý raz v roku 1950  vo filme Vítězná křídla, naposledy v roku 1988 v rozprávke Nebojsa.

Keramička. Narodila sa 28. decembra 1945 v Malackách. Venuje sa umeleckej tvorbe, ateliér má v jednej z bášt Čierneho kláštora. vystavuje od roku 1974, jej práce videli návštevníci na približne 50 rôznych výstavách, vrátane zahraničia. Je členkou Art clubu 2002.