Michal Tillner. Malačan s habánskymi koreňmi narodený vo Viedni

Michal Tillner sa narodil 25. mája 1895 vo Viedni. Pochádzal z malackej habánskej rodiny, detstvo prežil v Malackách, v dnes už neexistujúcom domčeku pri farskom kostole.

Štúdium a cesty
V štrnástich rokoch z mesta odišiel do sveta. Neskôr študoval na umeleckopriemyselnej škole vo Viedni. Počas prvej svetovej vojny bojoval na južnom fronte a až po skončení vojny ukončil školu. Ako 25-ročný mal vo Viedni svoju prvú samostatnú výstavu, v galérii Holbein.

Potom cestoval po západnej Európe, navštívil aj Egypt. Od roku 1929 pôsobil ako reklamný grafik a návrhár v berlínskej filmovej spoločnosti UFA. Na Slovensko sa vrátil v roku 1938, krátko pred druhou svetovou vojnou. Počas vojny sa zapojil do odboja.

Umelecké pôsobenie na Slovensku
Na Slovensku, a zvlášť v Malackách, bol ako umelec spočiatku neznámy. “Vo veku, keď na Slovensku už vari všetci bažili za korunou zaslúžilého či národného umelca, putoval bezdomovec Tillner po svete. Zdá sa, že bol bezstarostný a šťastný. Živil sa príležitostnou prácou, najmä v reklamnej a užitkovej grafike, vo filme a v iných odvetviach…” napísal o ňom neskôr profesor Tomáš Strauss.

V Bratislave mal Tillner prvú výstavu v roku 1957, v Malackách o rok neskôr. Počas života mal v našom meste potom ešte ďalšie tri výstavy (1959, 1965, 1973). Ďalšie sa uskutočnili až po jeho smrti. Vystavoval aj v iných mestách Slovenska, príležitostne v zahraničí.

Detail obrazu Michala Tillnera

Detail obrazu Michala Tillnera

Nebudeme sa venovať rozboru výtvarného vývoja Tillnera. Za zmienku stojí fakt, že Tillnerove obrazy sa dnes predávajú za 800-1000 eur. Jeho diela sú aj v Slovenskej národnej galérii, v Galérii mesta Bratislavy a v ďalších galériách na Slovensku. Najviac jeho diel má Záhorská galéria v Senici – 88 obrazov a 40 kresieb.

Zberateľstvo a múzeum
Tillner sa venoval zberateľskej činnosti. Zameriaval sa najmä na keramiku, petrolejové lampy, hodiny, poľnohospodárske náradie, ale aj na iné predmety. Svoje zbierky venoval mestu Malacky, stal sa iniciátorom vzniku mestského múzea, ktoré sídlilo spočiatku v mlyne na Dolnom konci. Neskôr bolo pomenované po ňom.

“Myšlienka múzea prišla spontánne, keď zbierky postupne narastali a najmä keď sa zachránila aj budova pre múzeum, bývalý dvestoročný Froncov mlyn, určený pôvodne na zbúranie,” spomínala neskôr manželka Lili Tillnerová.

Mestské múzeum v Malackách v pôvodnej budove bývalého mlyna

Mestské múzeum v Malackách v pôvodnej budove mlyna

Miesta pôsobenia a úmrtie
Tillner žil a pôsobil vo Východnej a v Bratislave, v posledných rokoch života aj na Šišulákoch neďaleko Lakšárskej Novej Vsi. “Jeho srdce patrilo Záhoriu. … Vymenili sme preto liptovskú drevenicu za stodolu na Šišulákach a prerobili ju na útulný príbytok. … Tu strávil posledné dva roky svojho života,” spomínala Lili. Niektoré zdroje ju uvádzajú ako druhú manželku. O jeho prvej manželke a vôbec súkromí z predchádzajúceho obdobia nevieme nič.

Michal Tillner

Michal Tillner

Michal Tillner zomrel 18. februára 1975 v Bratislave. Pochovali ho na starom cintoríne v Malackách. Hrob sa nachádza hneď pri vchode na cintorín. Múzeum pozostávajúce z Tillnerových zbierok bolo otvorené v máji 1975.

Zdroje:
Michal Tillner. Katalóg k výstave. Senica 1995
Zajíček, Štefan: Michal Tillner. Záhorská galéria v Senici 1993

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.