Neznámy malacký rodák František Szilányi

Pred 180 rokmi sa v malackej učiteľskej rodine narodil neskorší kňaz František Szilányi. Radí sa medzi najvýznamnejšie osobnosti Malaciek, hoci dnes je takmer neznámy.

František Szilányi (niektoré zdroje uvádzajú v nesprávnej podobe Silágyi) sa narodil v Malackách podľa maďarských zdrojov 21. augusta 1833. Matrika pokrstených uvádza dátum krstu 22. august (čo sa s prvým údajom nemusí vylučovať). Narodil sa ako František Šilhánek, bol synom miestneho učiteľa Františka Šilhánka. Učiteľ Šilhánek pochádzal z českej obce Světnov, do Malaciek prišiel ako vdovec. V roku 1832 sa tu oženil s Katarínou Hesleovou. František bol ich prvorodeným synom. Neskôr sa Šilhánkovcom v Malackách narodili ešte dvaja synovia a štyri dcéry.

MP-silanyi01

Záznam o krste Františka Šilhánka v malackej matrike obsahuje aj neskoršiu poznámku o zmene mena

Stredoškolské vzdelanie získal František v Nových Zámkoch a Nitre, neskôr študoval v Trnave a Budapešti. Za kňaza ho vysvätili 15. septembra 1856. Začal učiť na trnavskom gymnáziu. V nasledujúcich rokoch jeho kariéra úspešne pokračovala. Zrejme preto prišlo k zmene mena na maďarskú podobu. Úradné rozhodnutie bolo vydané 30. júla 1867.

Okrem iných funkcií sa stal aj pápežským komorníkom a v roku 1893 bol menovaný arcibiskupským vikárom trnavského vikariátu ostrihomskej arcidiecézy. V tejto funkcii zostal do roku 1901. V roku 1894 sa stal pápežským prelátom, o dva roky neskôr dekanom ostrihomskej katedrály.

V súvislosti so Šilhánkovcami spomenieme ešte jeden zaujímavý fakt. Františkova sestra Katarína (narodená 1838) sa vydala za učiteľa Jozefa Zelligera (rodáka zo Senice), istý čas žili v Zohore, v období 1865-1870 v Malackách. Mali pätnásť detí. Ich dvaja synovia Alojz a Viliam boli kňazmi. Alojz (synovec Františka Szilányiho, narodený 1863 v Zohore) pôsobil v Budapešti a v Trnave, v rámci cirkevnej hierarchie sa tiež dostal ďaleko.

MP-silanyi02

František Szilányi založil v roku 1889 v Malackách omšovú základinu za svojich zosnulých rodičov a za seba. Zomrel v Ostrihome 28. decembra 1907.

V roku 1912 bola z jeho prostriedkov na jeho meno založená základina (dnes by sa dala označiť ako fond) na podporu chudobných veriacich v Malackách a na podporu miestnej školy.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.