Genius loci (21) – Obchod vedľa Bersóna

Jednou zo starých budov, typických pre Malacky minulosti, bol aj obchod vedľa Bersóna. Kým Bersón bol hostincom dokázateľne niekoľko storočí, v susednej budove bol obchod minimálne viac ako sto rokov. V prvej polovici 20. storočia sa spájal s menom Táborský.

MP-GLtaborsky05

Zo starších čias je málo záznamov, ktoré nám môžu pomôcť, navyše sú veľmi stručné. Ak chceme zistiť najstaršiu históriu budovy, nedostaneme sa ďalej ako do čias prvého vojenského mapovania, teda konca 18. storočia. Mapa z tých čias ukazuje, že na tomto mieste vtedy stál dom. O staršom období zatiaľ viac nezistíme. Vzhľadom na to, že vedľa stojaci hostinec (Bersón) bol starší, predpokladáme, že aj miesto, kde v 20. storočí stál obchod Táborských, bolo zastavané oveľa skôr.

Najstarší doklad o vlastníkovi domu vedľa Bersóna je z roku 1858. Podľa pozemkovej knihy bol vtedy vlastníkom Jozef Mayer, obchodník s liečivými rastlinami. Podľa zachovanej kresby vieme, že dom už v 19. storočí vyzeral podobne ako o sto rokov neskôr. V ľavej časti domu boli dve okná, potom predsieň so vstupom do obchodu, ďalšie okná a vpravo brána s prejazdom do dvora.

MP-GLtaborsky11

Manželka Jozefa Mayera bola Františka, rodená Deschlová. Sobáš mali v Malackách v roku 1848. Obaja sú pochovaní na malackom starom cintoríne, v sektore D. Ich hrob, rovnako ako najstarší zachovaný hrob Entnerovcov, je orientovaný v smere západ-východ.

Židia v Malackách sa vraj v období 1823-1833 pred postavením vlastnej modlitebne stratávali v prenejatých priestoroch obchodníka Mayera. Môžeme len predpokladať, že to mohol byť dom, týkajúci sa predkov, resp. príbuzných Jozefa Mayera. Ak by to aj bol fakt, nevieme, či to bolo na mieste neskoršieho mayerovského domu vedľa Bersóna.

MP-GLtaborsky13

Mayerovcom sa narodilo minimálne sedem detí. Prvorodená dcéra Františka, narodená v roku 1849, sa v roku 1874 vydala za Ferdinanda Táborského zo Špačiniec. Ferdinand pôsobil niekoľko rokov v Lozorne ako notár, tam sa mu v roku 1876 narodil syn Eduard. Oženil sa so Štefániou Matulayovou z Lozorna. Niekedy na prelome 19. a 20. storočia, snáď tesne po smrti svojho deda Jozefa Mayera, si otvoril obchod v dome vedľa Bersóna. Budova zostala nezmenená, len nápis nad vchodom sa zmenil. Väčší nápis označoval majiteľa, nad ním menší, ktorý hovoril, že ide o potomkov M. Mayera.

MP-GLtaborsky12

Obchod fungoval v prvej polovici 20. storočia ako súkromný. Inzerát z 30. rokov 20. storočia hovorí: „EDUARD TÁBORSZKY. Obchod miešaným tovarom, predaj detských vozíkov, sklad streliva a výbušných látok“.

MP-GLtaborsky04

Vstupná miestnosť bola upravená, bol vytvorený nový vstup a vedľa výklad. Nad vstupom bol štít s názvom obchodu. Podľa pamätníkov za dverami bol jeden schodík, ktorým sa zostupovalo do obchodu.

MP-GLtaborsky08

Po poštátnení tu boli v druhej polovici storočia potraviny. Až do výstavby diaľničného privádzača, resp. rozširovania križovatky. Budovu zbúrali okolo roku 1970, skôr ako susedné budovy.

MP-GLtaborsky15

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.