Články

Genius loci (21) – Obchod vedľa Bersóna

Jednou zo starých budov, typických pre Malacky minulosti, bol aj obchod vedľa Bersóna. Kým Bersón bol hostincom dokázateľne niekoľko storočí, v susednej budove bol obchod minimálne viac ako sto rokov. V prvej polovici 20. storočia sa spájal s menom Táborský. Čítať ďalej

Ručné práce v Malom kaštieli

V rubrike Fotky pod lupou pokračujeme už v minulosti publikovanou fotografiou z vyučovania z kláštora vincentiek, sídliaceho v minulosti v Malom kaštieli. Pozrieme sa na túto fotku bližšie. Čítať ďalej

Paloňák

Na Dolnom konci bolo veľa zaujímavých budov, ktoré spolutvorili malackú históriu. Dnes v okolí kostola zostala len niekoľkostoročná pálffyovská kúria, známejšia ako dom Jávorovcov, a obecný dom. Pred polstoročím bol oproti jávorovskému domu, na opačnej strane cesty, tzv. Paloňák. Čítať ďalej

Genius loci (17) – Stará fara

V 70. rokoch bola zbúraná časť Záhoráckej ulice od farského kostola po dnešné budovy bánk – UniCredit a VÚB. V tomto priestore zostali len dve budovy, ktoré mali zostať zachované. Stáli oproti sebe – Rendunk ako symbol pálffyovskej moci a stará fara z 18. storočia ako symbol cirkevnej moci. Čítať ďalej

Nehnuteľné pamiatky Malaciek

Napriek tomu, že v uplynulom storočí boli mnohé historické objekty v Malackách zbúrané a charakter centra mesta sa zmenil, predsa sa tu nachádzajú mnohé zaujímavé stavby, ktoré stoja za pozornosť a stoja za to, aby sme si ich chránili. Našli sme ich viac ako 60. Čítať ďalej

Súsošie Najsvätejšej Trojice

Na Záhoráckej ulici kúsok od kostola Najsvätejšej Trojice stálo od roku 1900 súsošie znázorňujúce Najsvätejšiu Trojicu, ktorej je kostol zasvätený. Súsošie nechali postaviť Malačania pracujúci v USA. Bolo umiestnené korintskom stĺpe Čítať ďalej

Genius loci (16) – Rendunk

Jednou zo starých významných budov bol administratívny dom pálffyovskej správy, v ktorom sídlil správca pálffyovského majetku. Nachádzal sa na Záhoráckej ulici približne na mieste dnešného obvodného úradu. Čítať ďalej

Stránky

Zaniknuté Malacky

Zaniknuté Malacky nie sú turistickým okruhom v pravom zmysle slova. Zavedú Vás totiž na miesta, ktoré len zťažka možno obdivovať. Tento okruh má za cieľ poukázať na to, ako nám hodnotné a zujímavé veci ľahko miznú pred očami a a ako ich jednoducho nahrádzame inými bez toho, aby sme sa hlbšie zamysleli nad tým, čo pre nás, ale predovšetkým pre naše mesto, znamenali. Niektoré z pamiatok zanikli ešte počas komunizmu, avšak niektoré z nich stáli v Malackách ešte nedávno. O zaniknutých malackých pamiatkach sa dočítate viac v tomto odkaze, o židovskom cintoríne na tomto mieste.


Malý kaštieľ

Jednou z dominánt Malaciek bola aj budova tzv. Malého kaštieľa nachádzajúca sa na ulici Na brehu, v miestach dnešného supermarketu Billa. Budova pochádzala zo 17. storočia a vlastnili ju zemepáni Pálffyovci. Na konci 19. storočia v nej zriadili kláštor sestier sv. Vincenta, slúžiaci zároveň ako dievčenská škola a internát. Kláštor zlikvidovali komunisti v roku 1950. neskôr tu  bola špeciálna škola a časť základnej umeleckej školy. V 70. rokoch 20. storočia rovno pred Malým kaštieľom postavili nadjazd. V 90. rokoch 20. storočia budova vyhorela, následne ju zbúrali.


Okresný súd

Budova okresného súdu, ktorú postavili v roku 1869  malackí stavitelia János Terebessy a August Kummer. Predtým súd sídlil v pálffyovskom zámku. Po zrušení  malackého okresu v roku 1960 sa budova uvoľnila a bol z nej ??? Neskôr Pioniersky dom, po páde komunizmu Centrum voľného času. Zbúrali ju v roku 2005 a na jej mieste postavili supermarket LIDL.


Bersón

Jedna z prvých poschodových budov v Malackách, pálffyovská budova prepriahacej stanice pre kone a hostinca pochádzajúca zo 17. storočia. Zaužívalo sa pomenovanie budovy Bersón, podľa posledného nájomcu v posledných desaťročiach  podľa posledného nájomcu Karola Bersóna. V druhej polovici 20. storočia mala táto budova viac funkcií,  bola tu divadelná sála, ambulancie lekárov, sobášna miestnosť, materská škola, obchod. Budovu zbúrali vojaci v rámci cvičenia začiatkom 80. rokov 20. storočia.


Rendunk

Baroková kúria, sídlo pálffyovskej správy z druhej polovice 18. storočia. Nachádzal sa na Záhoráckej ulici približne na mieste dnešného obvodného úradu. Sídlil tu správca pálffyovského majetku, ľudia tu odvádzali dávky pre zemepána.. Ľudové označenie budovy, ktoré sa zachovalo, bolo „rendunk“. V 20. storočí slúžila aj ako sídlo lesnej správy.

Zbúrali ju v roku 1986 vojaci v rámci cvičenia.


Stará fara

Baroková kúria z 18. storočia. Sídlo malackého farára, symbol cirkevnej moci minulosti. Stála neďaleko kostola na Záhoráckej ulici vedľa dnešnej budovy Mestského centra kultúry, oproti Rendunku. Tu bol farský úrad, tu sa vybavovali krsty, sobáše, pohreby a iné záležitosti, tu boli vedené všetky matriky. Sem poddaní odvádzali do polovice 19. storočia dávky pre cirkev. Po smrti posledného dekana Jozefa Kováča v roku 1925 prevzali správu farnosti františkáni a farský úrad presunuli do kláštora. V budove fary sa zriadili byty. Zbúrali ju začiatkom 80. rokov 20. storočia.


Židovský cintorín

Príslušníci židovskej náboženskej obce boli od začiatku 19. storočia pochovávaní na židovskom cintoríne. Tento ležal v časti lesa Marhéčku na ľavej strane Vinohradského kanála, v smere dnešnej Továrenskej cesty. Posledný pohreb sa tu konal v polovici 20. storočia. Odvtedy cintorín pustne. Dnes sa nachádza v areáli súkromnej firmy.

 


View Zaniknuté Malacky in a larger map