Malacký maliar Alojz Veselý

Jednou z malackých osobností, po ktorej je pomenovaná ulica, je tunajší rodák – maliar Alojz Veselý. Zomrel pred sto rokmi.

Alojz Veselý sa narodil 22. novembra 1836 v Malackách. Otec Anton bol maliarom a pochádzal z Moravy, mama sa volala Alžbeta, rodená Limmerová.

Krstnou mamou bola vdova po Matejovi Entnerovi Alojzia, rodená Ortnerová. Z hľadiska histórie je tiež zaujímavá, pretože hrob manželov Entnerovcov je najstarším zachovaným hrobom na starom cintoríne – Matej zomrel v roku 1835.

Záznam v matrike o narodení Alojza Veselého.

Alojz Veselý bol akademickým maliarom, študoval na viedenskej maliarskej akadémii. Istý čas vo Viedni pracoval, podieľal sa ja na výzdobe viedenskej opery.

V Malackách rekonštruoval františkánsky kostol v období 1888-1902. Jeho dielom je bočný oltár Božskeho srdca Ježišovho, rekonštrukcia a maľba obrazov oltárov sv. Františka a sv. Antona, rekonštrukcia bočných kaplniek v kostole, vrátane Svätých schodov. Výtvarné úpravy robil aj v kláštorných priestoroch. V roku 1882 rekonštruoval tiež zámockú kaplnku.

Podieľal sa na rekonštrukcii niektorých kostolov aj v okolí Malaciek, napríklad v Lozorne alebo v Plaveckom Mikuláši.

Veselý bol tiež zberateľom starožitností, najmä starých mincí a medailí. Celkovo jeho zbierka tvorila viac ako 350 medailí a viac ako 4000 mincí, vrátane šiestich zlatých denárov z čias rímskej ríše.

23. októbra 1871 sa oženil s o osem rokov mladšou Máriou Annou Vetchou, pochádzajúcou z malackej pekárskej rodiny. Svedkami pri sobáši boli známe postavy vtedajších Malaciek – obchodník Gašpar Zábrecký a kováčsky majster Jozef Hönigschmidt. Bývali na dnes už neexistujúcej Novej ulici neďaleko synagógy. V ich dome býval istý čas aj advokát Dr. Jozef Dérer.

Zápis z malackej sobášnej matriky

Manželia Veselí mali štyri deti. Dcéru Herminu Antoniu Aloziu (nar. 1872), syna Albrechta Antona (nar. 1874), s ďalšie dve dcéry Máriu (nar. 1876) a Antóniu (nar. 1884). Táto najmladšia dcéra sa v roku 1931 vydala za záhradníka Ľudovíta Medveckého.

Alojz Veselý zomrel 28. mája 1912, pochovali ho na starom malackom cintoríne.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.