Dr. Jozef Kubina – malacký advokát

Na malackom starom cintoríne je pochovaný jeden z mála slovenských poslancov uhorského snemu. Narodil sa ako šľachtic, v Malackách bol riaditeľom banky a zomrel chudobný. Dr. Jozef Kubina.

Jozef Kubina sa narodil 17. novembra 1855 v Moravskom Sv. Jáne šľachtickým, zrejme zemianským rodičom Antonovi a Márii, rodenej Jurigovej. Pokrstili ho na druhý deň. Bol mladším bratom kňaza a spisovateľa Andreja Kubinu.

Prešiel strednými školami v Trnave, Skalici a Ostrihome. Potom študoval právo v Bratislave a v Budapešti. Ako koncipient pracoval u viacerých advokátov, naposledy u dr. Jozefa Dérera v Malackách. Od roku 1888 pôsobil ako advokát v rodnej obci a neskôr v Malackách.

Oženil sa s Gizelou Russovou, ktorá mala rovnako ako on šľachtický pôvod. V auguste 1892 sa mu narodil syn Ľudovít, ktorý sa stal po vzore otca právnikom. Neskôr pôsobil ako policajný radca.

V roku 1892 sa stal Jozef Kubina poslancom uhorského snemu. Úspech vo voľbách zopakoval ešte dvakrát. Okrem toho bol dlhodobo župným poslancom. V roku 1905 patril medzi zakladateľov Slovenskej ľudovej strany. Vo voľbách do snemu v tom istom roku neuspel proti veľkolevárskemu grófovi Wenckheimovi, rozdiel bol 56 hlasov.

V roku 1890 sa stal Kubina podpredsedom hasičského spolku v Moravskom Sv. Jáne. V Malackách sa okrem advokátskej práce stal riaditeľom Slovenskej ľudovej banky. Spolu s Dérerom bol členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti.

Bol podporovateľom slovenských aktivít. Svojim klientom neraz odpustil advokátsky honorár. “Tento spôsob hospodárenia priviedol ho, pravda, aj o zvyky dosť značného majetku, – veľkú časť ktorého za 13 rokov venoval ablegátstvu – na volebné a reprezentačné ciele. Osudné moratórium za čias prvej svetovej vojny ho potom materiálne úplne vyčerpalo, takže neočakávaná náhla smrť v roku 1918 zastihla ho v úplnej nemajetnosti…” uvádza sa v novinovom článku z neskoršieho obdobia.

Prevratu na konci prvej svetovej vojny a zmeny pomerov sa nedožil. Zomrel 4. septembra 1918 po chorobe. Pochovali ho na starom cintoríne v Malackách, neďaleko jeho priateľa dr. Jozefa Dérera, ktorý zomrel o pol roka skôr. O jeho úmrtí informovali dobové slovenské noviny. Z nich stojí za odcitovanie správa v Slovenských ľudových novinách: “Príšerný žnec – smrť – ohnala sa s kosou krvavou a sťala nám opäť jednoho zo starých buditeľov slovenského národa. Dr. Jozef Kubina, slovenský pravotár v Malackách… v stredu … o 6 hodine po krátkej ťažkej nemoci, v Pánu usnul. … S nevysloviteľným žiaľom oznamujeme slovenskému ľudu smrť zosnulého, bo však odišiel od nás priateľ, opustil nás obranca našej slovenčiny. … Nebohý zúčastnil sa nebojácne všetkých naších verejných prác za národ slovenský prevádzaných a v týchto prácach sotrval až do posledných sil svojho života.”

Náhrobok Jozefa Kubinu v Malackách

Zdroje:
Gardista 21.8.1942, s. 5
Národnie noviny 20.9.1917
Národnie noviny 10.9.1918, s. 2-3
Slovenské ľudové noviny 6.9.1918, s. 2
Slovák 18.12.1943, s. 4
www.moravskysvatyjan.sk/organizacie-a-firmy/hasici

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.