Genius loci (28) – Lekáreň Friedrichovcov v Malackách

Dvojpodlažný dom lekárne a bytu Jána Friedricha na Záhoráckej ulici v Malackách je svedkom 140 rokov života mesta. V druhej polovici 19. storočia bol postavený ako dvojpodlažný moderný dom, aký v Malackách nemá obdobu. Dnes je skôr nenápadný. Patrí však medzi najvzácnejšie stavebné pamiatky Malaciek.

Príchod Friedrichovcov do Malaciek

Lekárnik Ján Friedrich pochádzal z Prahy. Absolvoval štúdium farmácie na Karlovej univerzite, následne prišiel do Malaciek, kde v roku 1874 ako 28-ročný kúpil lekáreň od lekárnika Jána Röhricha.

Lekáreň U uhorskej koruny bola pôvodne v dome pri Čiernom kláštore. Dlho tam nezostala a dom pri kláštore sa neskôr na viac ako sto rokov stal sídlom sporiteľne.

Stavba nového domu a lekárne

Hneď vzápätí sa Friedrich oženil. Na bývanie i prevádzku lekárne si vyhliadol si miesto na hlavnej ulici, približne oproti soche sv. Floriána. Bolo to rušnejšie miesto, na rozdiel od kláštora, ktorý bol na kraji mestečka. Podľa pozemkovej knihy z roku 1858 a podľa matrík z obdobia 1867-1870 bol vlastníkom domu Ján Prokop s manželkou Annou. Zrejme od neho Friedrich kúpil prízemný dom.

Dom mal tvar písmena L, podobne ako väčšina budov na ulici v tých časoch. V tom čase v okolí nebola poschodová budova, s výnimkou budovy hostinca (Bersón) oproti kláštoru.

Lekáreň Friedrichovcov Malacky
Jeden z najstarších záberov na Záhorácku ulicu vrátane lekárne Friedrichovcov vydali ako pohľadnicu Wiesnerovci. (Foto: archív autora)

So zmenou trendu začal práve Ján Friedrich. Starý dom nechal zbúrať a v roku 1878 začal so stavbou novej poschodovej budovy, ktorú projektoval staviteľ Hugo Zimmermann. Až približne o 20 rokov začali na ulici pomaly pribúdať dvojpodlažné stavby.

Na prízemí novej budovy bola lekáreň so zázemím a hore byt pre rodinu Friedrichovcov. Veľkoryso riešený byt pozostával z ôsmich izieb, ktoré boli rozmiestnené po obvode budovy. V strede vybudovali schodisko s liatinovým zábradlím.

Dom mal do ulice šesť okien, rovnaký počet okien bol zo strany dvora. Na prízemí pri pohľade z ulice bol vpravo prejazd a namiesto tretieho okna zľava boli vstupné dvere do lekárne.

Lekáreň Friedrichovcov Malacky
Lekáreň Friedrichovcov vyobrazená v inzeráte. (Foto: archív rodiny Friedrichovcov)

Pred nimi bola zvýšená podesta so zábradlím, na ktorú sa zľava i sprava dalo vyjsť po štyroch schodíkoch. Podlaha na prízemí bola oproti terénu zdvihnutá asi o 60 centimetrov, preto mohli byť tesne nad terénom vetracie okienka do pivnice.

Časom sa úroveň okolitého terénu zvyšovala do takej miery, že dnes treba do prejazdu zostúpiť jedným schodíkom.

Lekáreň Friedrichovcov Malacky
Schodisko vo friedrichovskom dome v Malackách (Foto: Martin Macejka)

K domu patril veľký dvor a rozsiahla záhrada siahajúca až po dnešnú Kukučínovu ulicu. Stretol ju podobný osud ako záhrady okolitých domov. Dnes už záhrada neexistuje.

Vývoj lekárne Friedrichovcov v nasledujúcom období

Lekáreň Jána Friedricha sa stala známou snáď v celej monarchii. Nie kvôli budove, ale vďaka karpatským pilulkám a ďalším produktom, ktoré si Friedrich nechal patentovať a ktoré poštou distribuoval široko-ďaleko. Lekárnické povolanie sa v rodine dedilo – dvaja synovia Jána Friedricha Ján a Gejza boli tiež lekárnikmi a obaja viedli rodinnú lekáreň.

Existencia úspešného podniku skončila v zmenených pomeroch po 2. svetovej vojne. V roku 1950 bola lekáreň znárodnená. O dva roky neskôr bola rodina Gejzu Friedricha vysťahovaná do Lakšárskej Novej Vsi. V budove na Záhoráckej ulici však naďalej fungovala lekáreň.

Lekáreň Friedrichovcov Malacky
Budova lekárne Friedrichovcov (vpravo) v 20. rokoch 20. storočia (Foto: archív autora)

Keď sa budova vrátila do rúk rodiny Friedrichovcov, na prízemí budovy naďalej pôsobila lekáreň. Friedrichovci prenajímali priestor, samotnú lekáreň neprevádzkovali. Existencia lekárne v budove skončila v roku 2008, keď ju nahradila iná prevádzka. Po 140 rokoch. V rukách rodiny zostala budova do roku 2018.

K rodine Friedrichovcov sa na našich stránkach vrátime. Niekedy sa bližšie pozrieme na ich hrob na starom cintoríne a tiež na legendárne friedrichovské liečivá.

Lekáreň Friedrichovcov v Malackách
Budova lekárne v roku 2008 (Foto: Martin Macejka)

Zdroje:

  • Spomienky Gejzu Friedricha ml.
  • Rodinný archív Friedrichovcov
  • Macejka, Martin: Lekárne v Malackách do roku 1950. In: Malacky a okolie 9. História. Malacky, 2016
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.