Teodor Tekel prežil v Malackách plodné tvorivé obdobie

V 40. rokoch 20. storočia pôsobil a tvoril v Malackách jeden z najvýznamnejších výtvarníkov tej doby – františkán Teodor Jozef Tekel. Zomrel pred 40 rokmi.

Jozef Tekel sa narodil 26. januára 1902 v Ľuboticiach (okres Prešov) Jánovi a Márii, rodenej Kriškovej. Ako 15-ročný vstúpil do františkánskeho kláštora a prijal rehoľné meno Teodor. Študoval v maďarskom Gyöngyösi. V roku 1924 bol v Košiciach vysvätený za kňaza.

Ako mnohí františkáni tých čias, aj Tekel sa venoval rozvíjaniu svojho talentu. V období 1930-1934 študoval na pražskej Akadémii výtvarných umení u profesora Maxa Švabinského. Popri pastoračnej činnosti sa venoval výtvarnej tvorbe, zaradil sa medzi členov katolíckej moderny. Bol členom Spolku slovenských umelcov.

V Malackách pôsobil od jesene 1939-1943 ako profesor na františkánskom gymnáziu a správca kresliarskych zbierok. Práve v tomto období podľa literatúry vznikla najhodnotnejšia časť jeho tvorby.

V meste sa na rozdiel od iných františkánov nezapájal do spolkovej či inej verejnej činnosti, ale práve umeleckej tvorbe. Po ukončení pedagogickej činnosti ešte niekoľko rokov pôsobil v malackom kláštore, potom sa už do Malaciek nevrátil. Po likvidácii kláštorov sa usadil v Trnave. Tvoril naďalej, nemohol však vystavovať.

Teodor Tekel (vpravo) s Vševladom Gajdošom pri Čiernom kláštore v Malackách

Teodor Tekel (vpravo) s Vševladom Gajdošom pri Čiernom kláštore v Malackách

Zomrel 14. júla 1975 v Trnave, pochovali ho na tamojšom novom cintoríne.

Početná Tekelova výtvarná pozostalosť sa nachádza v trnavskej Galérii Jána Koniarka. Malacké Múzeum Michala Tillnera má vo svojich zbierkach Tekelovu skicu františkánskeho mnícha. Tekel sa venoval aj literárnej činnosti, napísal približne sto básní.

Zdroje:
http://www.frantiskani.sk/foto/tek/index.htm
http://www.frantiskani.sk/nekr/07/tekel.htm
Výročné správy malackého františkánskeho gymnázia
Petraško, Ľ.: Teodor J. Tekel – Maliar radostia a duchovnosti. In: Farský list, 15.9.2013, Farnosť Najsv. Mena Ježiš a Mária v Prešove – Nižnej Šebastovej (http://www.obeclubotice.sk/sites/default/files/clanky/f.list%2037.pdf)
Kmeňová kniha provincie a zoznam kláštorov. 1935. Štátny archív Bratislava, Fond Salvatoriánska provincia františkánov

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.