Malacký rodák Titus Písečný

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil františkán P. Titus Písečný, ktorý sa v 19. storočí aktívne zapájal do národného života v regióne.

Narodil sa, resp. pokrstený bol 24. decembra 1813 ako Štefan Písečný. Jeho otec bol Jozef, mama Magdaléna, rodená Osuská.

MP-pisecny02

Záznam v matrike o krste Štefana Písečného

O živote a pôsobení Titusa Písečného vieme veľmi málo. Nevieme presne, kedy bol v malackom kláštore. Podľa záznamov v matrikách vieme, že tu bol minimálne od septembra 1858, zrejme nepretržite až do svojej smrti.

Písečný patril medzi zakladajúcich členov Matice slovenskej, venoval jej milodar 50 zlatých. Bol tiež jedným zo signatárov pozdravného listu Štefanovi Moyzesovi, odoslaného z Malaciek 24. februára 1862. Niektorí pátri, ktorí sa v Malackách zapojili do národného hnutia, boli na podnet kniežaťa Antona Karola Pálffyho z Malaciek preložení. Titus Písečný medzi nich nepatril, pôsobil v malackom kláštore aj po memorandových udalostiach.

MP-pisecny01

Detail malackej matriky krstov z roku 1858. Krstil P. Titus Písečný, kňaz rádu sv. Františka

Podľa františkánskeho historika Vševlada Gajdoša zomrel Titus Písečný v Malackách v roku 1864.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.