Páter Kalist Orgoň

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil jeden zo zaujímavejších františkánov svojej doby Kalist Orgoň, po ktorom je v našom meste pomenovaná ulica.

Kalist Orgoň sa narodil ako Ján Orgoň 12. apríla 1815 rodičom Andrejovi a Kataríne, rodenej Osuskej. Krstnými rodičmi boli manželia Michal a Alžbeta Krškovci.

Záznam v malackej matrike o narodení Kalista J. Orgoňa.

Ako osemnásťročný vstúpil do františkánskeho kláštora v Búcsúszentlászló v dnešnom Maďarsku. Pôsobil v slovenských kláštoroch, podľa dostupných materiálov dlhé roky práve v Malackách. Istý čas bol gvardiánom bratislavského kláštora. Zastával funkcie poradcu a sekretára provincie.

Približne v polovici 19. storočia bol Orgoň v malackom kláštore, jednou z jeho úloh bola duchovná správa veľkolevárskych habánov.

Meno K. Orgoňa ako krstiaceho kňaza v malackej matrike.

Čím sa Orgoň zaslúžil o to, že spomedzi františkánov svojej vyčnieva? Vo februári 1862 sa v malackom kláštore stretli národovci z okolia, ktorí pozdravným listom Štefanovi Moyzesovi dali najavo podporu Memorandu slovenského národa. List podpísalo 23 ľudí, z toho dvanásť bolo diecéznych kňazov, sedem františkánov, jeden učiteľ, dvaja remeselníci a jeden hospodár. Medzi podpísanými františkánmi bol aj Kalist Orgoň.

Po sťažnostiach Pálffyho u cirkevnej vrchnosti boli za trest dvaja františkáni – Orgoň a Gutzky – preložení do iných kláštorov.

V kláštornej kronike sa ako osoba, ktorá iniciovala preloženie, nespomína malacké knieža Anton Karol Pálffy, ale Pavol, zrejme otec neskoršieho kniežaťa Mikuláša XIII. Pavol zomrel v roku 1866 a istý čas po jeho smrti sa mená oboch spomenutých potrestaných františkánov opäť objavujú medzi členmi malackého kláštora.

Orgoňovo meno nachádzame aj v zozname zakladajúcich členov Matice slovenskej.

Detail náhrobku Kalista Orgoňa na starom cintoríne v Malackách.

Zomrel 7. decembra 1888, pochovaný je v Malackách v hrobe, kde neskôr pochovali iného Malačana – pátra Vendelína Kučeru.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.