Príbeh obnovy veže kostola Najsvätejšej Trojice v Malackách

Približne pred 90 rokmi prebiehala rekonštrukcia veže farského kostola. Neexistuje kronika, ktorá by poskytovala o celej prestavbe podrobné informácie, ale na základe informácií z rôznych prameňov sa dá aspoň v základných črtách poskladať priebeh prác.

Dôvody na rekonštrukciu boli dva. Prvý – v roku 1808 zasiahol Malacky rozsiahly požiar, ktorý veľmi poškodil kostol. Nasledovala oprava, ale pôvodná strecha na veži sa už neopravila. Nahradilo ju provizórium – ihlanová strieška.

Farský kostol v Malackách okolo roku 1900.

Druhý dôvod – počas prvej svetovej vojny boli z veže zrekvirované (skonfiškované) zvony, vo veži zostal jediný. Po skončení vojny a skonsolidovaní pomerov v meste nastal čas na nápravu. Záujem a zásluhu na úspešnej realizácii mal najmä miestny dekan dr. Jozef Kováč a malacké obecné zastupiteľstvo.

Zásluhu mal aj malacký staviteľ Ján Blaško. Podľa odborného časopisu Slovenský staviteľ (do ktorého mimochodom Blaško prispieval) našiel Blaško starý výučný list, na ktorom bol v rámci veduty Malaciek vyobrazený aj farský kostol s pôvodnou strechou.

Farský kostol v Malackách pred rokom 1808, keď požiar zničil strechu veže.

Keďže veža bola vyše sto rokov s provizórnou strieškou, obrázok na výučnom liste zachytával stav ešte spred požiaru v roku 1808. Bol to významný objav. Môžeme predpokladať, že bol nezanedbateľným dôvodom rozsiahlej rekonštrukcie strechy.

“Nález tejto starej listiny vzbudil samozrejme záujem odborníkov a miestnych činiteľov, taktiež pamiatkového úradu v Bratislave a zásluhou obce a spomenuteho staviteľa mohla sa tak potrebná rekonštrukcia strechy farského kostola v Malackách uskutočniť,” uvádza sa v časopise Slovenský staviteľ.

Presný časový harmonogram prác nepoznáme. Na základe zápisníc malackého zastupiteľstva vieme, že to bolo na začiatku 20. rokov 20. storočia. V roku 1921 obecné zastupiteľstvo v Malackách rozhodlo o poskytnutí sumy 11 285,82 korún na zvony v malackých kostoloch. S upozornením, že najskôr sa majú zabezpečiť zvony vo farskom kostole, až potom v kláštore, kde tiež počas vojny zostal len jeden. Kláštor nakoniec dostal prednosť. Umiestnili tam len jeden nový zvon, v roku 1922. Časť nákladov znášali Pálffyovci.

V septembri 1922 sa vytvorila základina “na zaopatrenie zvonov v Malackách”. Týkalo sa to farského kostola. Témou rokovania obecného zastupiteľstva v marci 1923 sa stala aj samotná veža. Podľa zápisnice bola už v “neudržateľnom stave a všeobecná žiadosť je, aby sa väža kostola znovu postavila”. Návrh bol prijatý, náklady do výšky 50-tisíc korún sa zaviazala hradiť obec Malacky.

Veža farského kostola v Malackách po odstránení provizórnej striešky.

Na murovanej časti veže bola umiestnená drevená konštrukcia nového krovu, ktorú pokryl plech. Na vrchu bola umiestnená guľa a na nej dvojkríž. Podľa dostupných informácií stavbu prevádzala firma Stern a Blaško, realizáciu viedol staviteľ František Steidl. Klampiarske práce v auguste a septembri 1923 vykonával malacký majster Fridolín Korger.

Dokončovanie prác na veži okolo roku 1923.

V júli 1924 sa v obecnom zastupiteľstve riešila otázka zakúpenia zvonov. Takmer rok trvalo, kým bolo všetko pripravené na ich zavesenie vo veži. Zvony uliali bratia Fischerovci z Trnavy. Slávnosť sa odohrávala na výročie posvätenia chrámu, na sviatok Zoslania Ducha Svätého 7. júna 1925.

Kronikárka kláštora vincentiek udalosť opísala takto: “V úpätí sochy najsvätejšej Trojice oproti chrámu stojacej bol postavený polný oltár. Svätú omšu slúžny náš d. p. dekan, pod ňou utešene spievaly inteligentnejšie odrastlé dievčatá obce. Po svätej omši posvätil zvony velad. p. páter Mansvet Olšovský, … taktiež on držal krásnu a dojímavú kázeň.” Nasledoval krátky kultúrny program, sprievod mestom dnešnou Záhoráckou ulicou a naspäť ku kostolu a potom samotné vytiahnutie zvonov na vežu. K veľkému zvonu, ktorý “prežil” prvú svetovú vojnu, pribudol ešte jeden veľký a dva menšie. Na rozdiel od okolitých obcí z malackej slávnosti nie sú známe žiadne fotografie.

Dva menšie zvony vo farskom kostole v Malackách z roku 1925 v súčasnom stave.

Počas nasledujúcich 90 rokov bolo na veži niekoľko menších opráv. Posledná rozsiahla prebiehala v rokoch 2011-2012. V krátkom videu si môžete pozrieť zábery z inštalovania obnoveného ciferníka vežových hodín a tiež vypočuť zvony v prevádzke.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.