Genius loci (4) – Školská budova na Kláštornom námestí

Na mieste, kde dnes stojí františkánsky kostol, fara a škola (celý komplex sa vraj kedysi označoval „Čierny kláštor“), stál pôvodne lovecký kaštieľ rodu Balašovcov. Dokonca podľa niektorých autorov tam predtým bol vodný hrad postavený možno ešte v stredoveku.

nove01.jpg

Každopádne zemepán gróf Pavol IV. Pálffy nechal kaštieľ prestavať na kláštor, nechal k nemu pristavať kostol, a povolal sem františkánov. Od roku 1653 tu bol františkánsky kláštor až do jeho likvidácie v roku 1950.

pred01.jpg

V roku 1890 františkáni v kláštore pristavili pre svoju školu jedno poschodie. Na fotografii je budova budova kláštora na začiatku 20. storočia.

pred02.jpg

27. novembra 1910 poškodil kláštor požiar (na fotografii stav po požiari), po ktorom nebola časť nového poschodia dokončená až do roku 1926. Vtedy dostali františkáni povolenie na otvorenie svojho gymnázia s právom verejnosti a previedli adaptačné práce s cieľom prispôsobiť budovu potrebám školy.

pred03.jpg

Gymnázium v adaptovanej časti kláštora pôsobilo do roku 1929. V ôsmej výročnej správe gymnázia sa uvádza: „Pekný rozvoj žiactva zaplnil čoskoro prvú budovu gymnázia na východnej časti kláštora. Preto provinciálna správa rozhodla sa adaptovať i južnú časť domu a polovicu veľkej záhrady venovať školským účelom. V apríli 1929 demontovali strechu druhého poschodia južnej časti. Stará budova hrozila zosypaním!“

pred04.jpg

Zrejme nebolo iného východiska, preto „po krátkej prestávke v stavebných prácach stavebná firma dostala povel, aby odstránila celú budovu a podľa nových plánov prikročila k stavbe dnešného školského paláca.“

stavba01.jpg

Počasie bolo priaznivé a ešte do Vianoc v roku 1929 stihli vystaviť novú budovu po stropy tretieho poschodia.

stavba02.jpg

Náklady na stavbu, ktorú viedla malacká stavebná firma Stern a Blaško, k júlu 1931 boli viac ako tri milióny korún, celkové náklady boli 3,3 milióna.

po03.jpg

O novej budove sa ďalej v citovanej výročnej správe uvádza: „Nová budova obsahuje všetky obvyklé prednosti nových školských stavieb s prídavkom františkánskej jednoduchosti, kombinovanej so slušnou dávkou elegancie, jasnosti, zdravosti (na širokých chodbách a dvoch terasách). Radio bolo zverené do všetkých tried a úradných miestností. Podobne vedenie s teplou a studenou vodou. Telocvičňa zdá sa nadnormál vysoká. Je so sústredenou kresliarňou ponad pobočnými miestnosťami pre telocvičné náradie, sprchy, atď., pristavená ku školskej budove.“

po02.jpg

Ešte jeden letecký záber na novú budovu…

po01.jpg

…a záber z neskoršieho obdobia z dnešného Mierového námestia. Františkánske gymnázium bolo poštátnené na konci druhej svetovej vojny a štátne gymnázium v tej istej budove pôsobilo naďalej, kým sa v roku 1963 nepresťahovalo do nových priestorov. Medzitým bol v roku 1950 kláštor zlikvidovaný.

nove02.jpg

Po odchode gymnázia v školskej budove začala pôsobiť základná škola. Po zmene pomerov v roku 1989 vznikla v roku 1991 cirkevná Základná škola Mansvéta Olšovského, ktorá prišla do priestorov bývalého gymnázia. Štátna základná škola tu zostala tiež.

nove04.jpg

V roku 1996 sa obnovilo aj františkánske gymnázium, tak sa v jednej budove niekoľko rokov tlačili tri školy. Dnes tu pôsobí cirkevná základná škola a gymnázium. Štátna základná škola sa presunula do novej budovy na Štúrovej ulici.

nove03.jpg

Netradičný pohľad z kostolnej veže.

nove05.jpg

Po mnohých rokoch malých investícií na opravu by sme, na rozdiel od tridsiatych rokov 20. storočia, mohli povedať, že budova je stará a súrne potrebuje rekonštrukciu. Pri telocvični už nie sú sprchy a teplá voda je už tiež minulosťou. A z kresliarne, kde sa v roku 1935 konali prvé maturity, sa stala spoločenská miestnosť. Ale deti z Malaciek a okolia sem stále chodia, aby tu nadobudli vzdelanie.

nove06.jpg

Zdroje:
– Gajdoš, J. V.: Františkáni na Záhorí (Črta k dejinám františkánskeho kláštora v Skalici a Malackách). In: Almanach SZA, Brno 1938, s. 114-131
– Výročná správa Verejného čsl. gymnázia rádu sv. Františka v Malackách. Školský rok 1934/1935

Foto:
– archív autora
– archív Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách
– archív MCK Malacky
– Výročná správa Verejného čsl. gymnázia rádu sv. Františka v Malackách. Školský rok 1937/1938
– SNK – Archív literatúry a umenia, signatúra 155 P 22

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.