Tajomstvo kríža na veži františkánskeho kostola

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia strechy františkánskeho kostola. Na veži sa nachádzal kríž, ktorý bol nedávno poškodený. Okolo veže vyrástlo v posledných dňoch lešenie siahajúce až ku krížu. Ľudia sa sem dostali opäť po mnohých rokoch a kríž spustili na zem. Aké tajomstvo je spojené s týmto krížom?

dscf7124.JPG

Najskôr niečo z histórie. Veža františkánskeho kostola zrejme pochádza z polovice 17. storočia, rovnako ako samotný kostol s kláštorom. Zaujímavosťou je, že kríž na veži je trojramenný, tzv. pápežský (podľa Dr. Hallona) alebo byzantský (podľa Dr. Kožucha), čo nie je bežné. Otázne je, či takýto kríž bol na veži pôvodne, alebo sa tam dostal neskôr.

1866.jpg

Na obrázku z 19. storočia, z čias prusko-rakúskej vojny, keď sa v kláštore usadili pruskí vojaci, vidíme trojramenný kríž, podobný tomu dnešnému.

sporitelna.jpg

Na väčšine starých fotografií sa detaily kríža nedajú rozoznať. Na tejto, ktorá pochádza približne zo začiatku 20. storočia, sa zdá, že kríž mal dve ramená.

kostol1910

O veži veľa záznamov v kronikách asi nie je. Požiar kostola a kláštora v roku 1910 (stav po požiari vidíme na fotografii) sa na veži zrejme vážnejšie nepodpísal. Ale o niekoľko rokov neskôr, počas prvej svetovej vojny, bola postihnutá aj veža. Dr. Hallon na základe štúdia kláštornej kroniky vo svojej knihe uvádza, že v apríli 1916 sa veža, ktorá bola zhnitá, odtrhla. Nezrútila sa, ale patrón kláštora knieža Mikuláš XIII. Pálfi dal vežu opraviť a jej horná časť bola nanovo postavená. V novembri už bola práca hotová. Do konca vojny zostávali dva roky.

V priebehu ďalších rokov 20. storočia prešiel kostol aj s vežou niekoľkými rekonštrukciami, poškodená bola najmä počas druhej svetovej vojny. Kríž na veži vydržal takmer sto rokov. Orkán Emma ho na začiatku marca tohto roka odklonil od pôvodnej polohy a rozhodlo sa, že počas rekonštrukcie strechy prejde rekonštrukciou aj kríž. Na nasledujúcich fotografiách je zachytená veža a kríž ešte pred orkánom.

pict4866.JPG

pict4867.JPG

pict1888.jpg

dscf2295.jpg

Na nasledujúcej fotografii už je veža počas stavby lešenia v rámci rekonštrukcie. Kríž je výrazne vychýlený od zvislej polohy.

dscf7198.JPG

dscf7317.JPG

Na ďalších fotkách vidieť priebeh demontáže kríža, ktorá prebiehala v piatok 20. júna za prítomnosti predstaviteľov mesta, farského úradu, ale aj reportérov z STV.

dscf7330.JPG

dscf7335.JPG

dscf7340.JPG

dscf7342.JPG

dscf7353.JPG

dscf7356.JPG

dscf7357.JPG

dscf7359.JPG

dscf7368.JPG

Kríž sa po takmer sto rokoch dostal na zem. Primátor Jozef Ondrejka (vpravo) kontroluje, či sa v „makovici“ pod krížom nachádza posolstvo minulých generácií pre budúce generácie, ako to bývalo zvykom. Na sklamanie všetkých bol tento priestor prázdny. Až neskôr sa ukázalo, že guľa predsa len obsahovala zaujímavý obsah.

dscf7383.JPG

dscf7374.JPG

Guľa pod krížom obsahovala po maďarsky písanú listinu a niekoľko mincí platných v čase, keď bol kríž umiestnený na veži. Rok 1916 je okrem listiny uvedený aj na hviezde nachádzajúcej sa na samotnom kríži.

dscf7379.JPG

Listinu publikoval Dr. Hallon vo svojej knihe. Píše sa v nej o hrôzach vojny, ktorá vtedy prebiehala. A ďalej pokračuje: „V dobe týchto udalostí sa rozhodla jeho Jasnosť knieža Mikuláš Pálfi, že v dezolátnom stave v hnilobe sa nachádzajúcu vežu františkánskeho kostola znovu postaví. Práce budú pokračovať pomaly, lebo väčšina zamestnancov panstva je v radoch bojujúcich na frontoch. S prácou na veži sa započalo v mesiaci auguste a 23. októbra sa zoberú z veže dva zvony, aby vyhoveli príkazom vojenského veliteľstva. Toho istého roku v mesiaci novembri umiestnia na hrote veže železný kríž, ktorý vložia do ozdobnej gule. Do nej vložia aj nemecky písaný list – spis, ktorý našli pod škridlou pri búraní starej strechy. Nech je tento spis večnou pamiatkou tých dejinných dôb, počas ktorých sa knieža Mikuláš Pálfi nezištne staral o údržbu budov kláštora ako i o františkánov a oživoval tento rád.

Tento spis sa datuje v Malackách roku Pána 1916, v mesiaci novembri 11. dňa, kedy Cirkvi vládol pápež Benedikt XV., v Maďarsku vládol František Jozef I. a v Ostrihome Ján kardinál Dr. Černoch arcibiskup. Z pálfiovskej rodiny vetvy Detrekö bol pánom knieža Mikuláš Pálfi s manželkou Margitou rodenou Zichy.“

V listine sa ďalej píše o kláštore a o františkánoch, ktorí boli v tom čase v ňom.

dscf7392.JPG

Veža je dočasne bez kríža, po rekonštrukcii sa vráti na svoje miesto.

Zdroj:
– Hallon, P.: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvreneného počatia Panny Márie. Skalica 2001

Krátke video zachytávajúce demontáž a spúšťanie kríža z veže si môžete pozrieť tu.

4 komentárov
  1. Gaba
    Gaba hovorí:

    Páči sa mi ten kríž taký aký je. Má svoje čaro. Nechápem prečo bude pozlatený, a prečo o tom rozhoduje človek ktorý neni žiaden historik a pamiatkár. Nedá sa vtej veci niečo robiť a zastaviť ho? Nemá kríž svoju hodnotu taký aký je?

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.