Odpust na Porciunkulu

Napriek tomu, že malacký františkánsky kláštor bol v polovici 20. storočia zlikvidovaný, dedičstvo po františkánoch tu zostáva. Každoročne sem, podobne ako do františkánskych chrámov v iných mestách, na začiatku augusta prichádzajú pútnici, aby získali „porciunkulové“ odpustky.

klastor1903.jpg

Slávnosť porciunkuly má náboženský charakter, ale zároveň býval tento deň príležitosťou na stretnutie ľudí z okolia, trhy, zábavu. Dozvedáme sa o tom aj z príhovoru pátra Libora Mattošku z roku 1944: „Odpust na „Porciunkulu“ – ako sa to všeobecne hovorí – je známym dňom na celom Slovensku. Prvého augusta celé stovky Slovákov putujú do tých miest, v ktorých sa nachodí kláštor a kostol synov sv. Františka, obecne Františkánov. Duševná žatva býva bohatá najmä vo vysluhovaní sviatosti pokánia. Na niektorých miestach v ten deň konajú sa i jarmoky, čím nával veriacich sa ešte zväčší.“ Takýmto miestom boli aj Malacky. „Za uhorských čias býval na Porciunkulu v meste i výkladný jarmok,“ uvádza sa v publikácii o františkánskom chráme v Malackách od Dr. Hallona.

pict7773.jpg

Názov slávnosti Porciunkula sa odvodzuje od kostolíka s rovnakým názvom, ktorý sa nachádza v Taliansku, neďaleko Assisi. Tam položil sv. František základy svojej františkánskej rehole. V tomto chráme mohli od 13. storočia získať kresťania tzv. plnomocné odpustky (viac o odpustkoch v Kódexe kánonického práva, Kán. 992-997) – od nešporov (podvečernej pobožnosti) prvého dňa augusta až do nešporov nasledujúceho dňa. Do Assisi vraj v tomto čase, dokonca aj s niekoľkodňovým predstihom, prúdili davy ľudí.

pict1121.jpg

Neskôr pápež Gregor XV. v roku 1622 ustanovil, že odpustky Porciunkuly môžu získať veriaci vo všetkých chrámoch františkánskej rehole a aj v iných chrámoch na to splnomocnených cez Apoštolskú stolicu. V súčasnosti možno porciunkulové odpustky získať v každom františkánskom a farskom kostole od 12.00 hod. 1. augusta do večera 2. augusta za obvyklých podmienok.

pict1140.jpg

Program tohtoročnej slávnosti Porciunkuly v Malackách (1. augusta 2007):

16:00 – Svätá spoveď
17:15 – Františkánsky sv. ruženec
18:00 – Slávnostná sv. omša (celebruje osvietený opát Ignác Bronislav Kramár, OPraem)
20:00 – Sväté schody
22:00 – Eucharistická poklona
23:00 – Mládežnícka sv. omša

Zdroje:
– Hallon, P.: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách. Záhorské múzeum v Skalici 2001
– Chrzaszcz, J.: Porciunkula. Poučenie a modlitby. Serafínsky svet, Kremnica 1944
– http://frantiskani.sk/kazatel/pr/porciunkula.htm

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.