Genius loci (5) – Svätý vrch Kalvária

Takto sa vraj v starých kronikách nazýval kríž na čelnej stene františkánskeho kostola vľavo od vchodu, sochy na podstavcoch pod krížom. A vlastne celý areál uzatvorený kamennou ohradou. Dnes sa tomuto objektu hovorí jednoducho Kalvária.

p5131189.JPG

Podľa údajov z kláštornej kroniky malacká Kalvária vznikla v roku 1717, pričom ju vybudovali tunajší veriaci za súhlasu a podpory zemepána, ktorým bol vtedy Mikuláš V. Pálffy. Kalvária bola bohatšia ako dnes, namiesto jedného kríža tu stáli tri – v strede ukrižovaný Kristus, po jeho bokoch dvaja lotri. Postavy na krížoch boli maľované na plechu. Na stene za krížmi bola od roku 1735 namaľovaná palestínska krajina znázorňujúca jeruzalemskú Golgotu. Efekt samotného vrchu vytvárala zemina navezená k stene kostola.

najstarsia.jpg

Sochy pod krížom pribudli v roku 1739. Najskôr Panna Mária a sv. Ján, neskôr aj Mária Magdaléna. Všetky sochy boli farebné. Vyvýšené miesta na ohrade, ktoré sú dnes prázdne, resp. na nich stoja kvety v plastových kvetináčoch, boli podstavcami pre anjelov-cherubínov, ako vidíme na obrázku.

V priebehu takmer troch storočí bola Kalvária mnohokrát rekonštruovaná, najväčšie opravy prebiehali podľa P. Hallona v rokoch 1739, 1758, 1805 a o sto rokov neskôr, kedy vraj bola plechová postava Krista nahradená kamennou sochou.

jesen-1938.jpg

Fotografia z jesene 1938. Cherubíni zmizli, krajina za krížmi sa aspoň podľa tejto fotografie nedá rozoznať, rovnako tu chýba rebrík pri kríži, ktorý sa tam pôvodne podľa pamätníčky nachádzal.

Postava Krista sa zdá byť plechová, čo by bolo v rozpore s tvrdením uvedeným vyššie, resp. by naznačovalo ďalšiu rekonštrukciu, o ktorej sa P. Hallon nezmieňuje. Ako tiež môžeme vidieť, ohrada Kalvárie bola aj miestom príjemného posedenia a debaty.

asi1940.jpg

O dva roky neskôr bola situácia nezmenená. Môžeme si všimnúť pôvodné drevené dvere a okná, ktoré boli neskôr v priebehu druhej svetovej vojny zničené a nahradené novými, ktoré vydržali dodnes. Okno medzi Kalváriou a vchodom do kostola je dnes väčšie ako na fotografii. Po vojne prebiehala aj ďalšia veľká rekonštrukcia objektu, realizoval ju P. Štefan Muška.

pred-1980.jpg

Pri Kalvári sa ľudia zvykli a zvyknú fotiť pri slávnostných príležitostiach ako birmovka alebo prvé sv. prijímanie.

vonku001.jpg

Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia vyzerala Kalvária tak, ako ju vidíme na obrázku – zostalo z nej len torzo.

pict7808.JPG

V rámci doteraz poslednej rekonštrukcie bola zemina odstránená a zo sôch sa spravili kópie z umelého kameňa. Kalvária však nebola uvedená do pôvodnej podoby. Kríž zostal jeden, maľba na stene sa neobnovila a ohrady sa oprava výraznejšie nedotkla. Zrekonštruovanú Kalváriu posvätil v máji 1996 pomocný biskup Vladimír Filo.

pict2415.jpg

Originály sôch nájdu dnes návštevníci v tzv. lapidáriu v kryptách pod kláštorným kostolom.

Zdroj:
– Hallon, P.: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvreneného počatia Panny Márie. Skalica 2001
– http://www.mafawe.szm.sk/fara.html

1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.