Refektár v Čiernom kláštore

Pozrieme sa bližšie na fotografiu, zachytávajúcu refektár – jedáleň františkánskeho kláštora v Malackách v prvých rokoch existencie gymnázia, okolo roku 1930.

MP-refektar01

Refektár sa nachádzal na prízemí východného krídla kláštora, v priestore medzi sakristiou kostola a bočným vchodom z budovy do záhrady kláštora. Na fotografii sú gymnazisti pri príležitosti významnej slávnosti. Predpokladáme, že v prvých rokoch po vzniku gymnázia, kým nebola postavená telocvičňa s kresliarňou, väčšie spoločenské udalosti prebiehali práve v tejto miestnosti.

MP-refektar02

Na obrázku rozoznáme portrét vtedajšieho československého prezidenta Masaryka, nad ním štátny znak. Dôvodom slávnosti boli zrejme narodeniny a meniny prezidenta, ktoré sa v tej dobe oslavovali v celej krajine. Vo výročnej správe gymnázia zo školského roku 1927/1928 čítame: „7. III. oslava narodenín a mením p. prezidenta T. G. Masaryka. Miestne pomery vyžadovaly, by gymnázium sriadilo verejnú slávnosť.“

MP-refektar03

Pohľad na strop. Miestnosť bola vymaľovaná pomerne jednoducho, bez nástenných malieb, bez väčších ornamentov. V čase vzniku fotky tu už fungovala elektrina.

MP-refektar04

MP-refektar05

Piecka ukazuje, ako sa v kláštore kúrilo v tom období.

MP-refektar08

V miestnosti bol minimálne jeden obraz väčších rozmerov, na základe tejto fotky sa nedá identifikovať.

MP-refektar09

Zaujímavý je pohľad na oblečenie gymnazistov spred viac ako 80 rokov. Študenti mali desať až dvanásť rokov, štúdium bolo výlučne osemročné. Škola vznikla v roku 1927, preto v čase vzniku fotky mala len prvé ročníky.

MP-refektar06

Súčasťou slávnosti bola tzv. akadémia, pozostávajúca z kultúrneho programu.

MP-refektar07

Na tejto fotke je zreteľne vidieť drevený obklad stien refektára. A tiež podlahu. Rovnaká sa dodnes nachádza v kostole. Donedávna bola taká podlaha aj v bratislavskom františkánskom kláštore.

MP-refektar10

V období po likvidácii kláštora mala miestnosť rôzne využitie. V posledných rokoch 20. storočia bola nevyužívaná, chátrala. Od roku 2004 využíva gymnázium priestor bývalého refektára ako chemické laboratórium.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.